Τράπεζες
11-10-2021 | 07:59

Τρ. Πειραιώς: Πρώτη Τράπεζα που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο Ταμείο Ανάκαμψης

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Πρώτη Τράπεζα που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο Ταμείο Ανάκαμψης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η πρώτη αίτηση συμμετοχής στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με στόχο την έμπρακτη στήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, υποβλήθηκε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου από την Τράπεζα Πειραιώς.

Μετά τη δημόσια πρόκληση προς τις τράπεζες που αναρτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια», οι τράπεζες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με σκοπό την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις, θα υποβάλουν αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών. 

Τον έλεγχο των αιτήσεων θα κάνει η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων, τριμελές γνωμοδοτικό όργανο που θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού.

Αφού οι αιτήσεις εγκριθούν, θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τις τράπεζες ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα καταθέσει τα προβλεπόμενα στη σύμβαση κεφάλαια σε ειδικό αποθεματικό  λογαριασμό που θα τηρεί το πιστωτικό ίδρυμα ή ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός.

Αφού υπογράψουν την επιχειρησιακή σύμβαση με το ΥΠΟΙΚ/ΤΑΑ, οι τράπεζες θα απευθύνουν εντός 20 ημερών δημόσια πρόσκληση προς επιχειρήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων και θα δέχονται τις σχετικές αιτήσεις.

Η διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα Δάνεια ΤΑΑ θα περιλαμβάνει: 

1) την αξιολόγηση της δυνατότητας δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς όρους,
2) τον έλεγχο των ακόλουθων για το επενδυτικό σχέδιο: 
α) τον έλεγχο ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, 
β) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH), 
γ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, 
δ) τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβασή του για τη στήριξη για τη ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget), και 
ε) τον έλεγχο της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη συμμετοχή δανείου ΤΑΑ στον προϋπολογισμό της επένδυσης ορίζεται έως 50% στο ύψος του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. 

Για κάθε προτεινόμενο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης που θα εγκρίνεται, η Τράπεζα υποχρεούται να χορηγεί στον Τελικό Αποδέκτη Δάνειο Συγχρηματοδότησης το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Περαιτέρω η Τράπεζα θα διασφαλίζει ότι ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια – συμμετοχή του Τελικού Αποδέκτη. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τι προβλέπει η σύμβαση τραπεζών – Ταμείου Ανάκαμψης για τα δάνεια των 12,7 δισ. – Οι όροι και τα ψιλά γράμματα

Ελλάδα 2.0: Όλα τα βήματα για την εκταμίευση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης