Τράπεζες
09-10-2021 | 16:00

«Γέφυρα 1»: Τι θα ισχύσει για τους κορονόπληκτους δανειολήπτες μέχρι τον Δεκέμβριο

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
«Γέφυρα 1»: Τι θα ισχύσει για τους κορονόπληκτους δανειολήπτες μέχρι τον Δεκέμβριο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Για ένα ακόμη τρίμηνο – τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 -, θα επιδοτηθούν από το κράτος - με το πρόγραμμα «Γέφυρα 1» -  για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, οι δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημική κρίση. 

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε χθες το βράδυ στη Βουλή, σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την τροπολογία για την επέκταση της συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή των δόσεων δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών) με εμπράγματες εξασφαλίσεις (προσημείωση, υποθήκη) στην πρώτη κατοικία κορονόπληκτων δανειοληπτών. 

Οι δικαιούχοι

Ωστόσο, οι δανειολήπτες που δικαιούνται την τρίμηνη παράταση της κρατικής επιδότησης του «Γέφυρα 1» θα είναι αποκλειστικά όσοι έλαβαν την επιδότηση κατά τα προηγούμενα τρία τρίμηνα, δηλαδή όσοι επλήγησαν από το πρώτο κύμα του κορονοϊού, τον Μάρτιο – Απρίλιο 2020. Αυτοί είναι:

- Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους (ΚΑΔ) που επλήγησαν ή παρουσίασαν σημαντική μείωση μέσου μηνιαίου μισθού, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας Μαρτίου – Απριλίου 2020 συγκριτικά με το χρονικό διάστημα πριν από την πανδημία (δηλ. των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020), ως εξής:

α) Εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό έως 1.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%).

β) Εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%).

γ) Εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό άνω των 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%).

- Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που επλήγησαν ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. το 2ο τρίμηνο 2020), συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 1 έτος πριν από την πανδημία (δηλ. το 2ο τρίμηνο του 2019). 

Το ύψος της κρατικής συνεισφοράς

Για το επιπλέον τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, το ποσοστό της κρατικής συνεισφοράς στη μηνιαία δόση θα ανέρχεται σε 40% για τους δανειολήπτες με δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα μέχρι και το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι δανειολήπτες αυτοί έχουν επιδοτηθεί ήδη στο 90% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ανά πιστωτή.

Για τους δανειολήπτες με δάνεια μη εξυπηρετούμενα η επιπλέον κρατική επιδότηση για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο διαμορφώνεται σε 35%.  Στους προηγούμενους 9 μήνες της επιδότησης, το ποσοστό αυτής διαμορφωνόταν σε 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο, με μέγιστο ποσό μηνιαίας επιδότησης 500 ευρώ.

Τέλος, οι δανειολήπτες με δάνεια μη εξυπηρετούμενα και καταγγελμένα, δηλ. αυτοί που η πρώτη κατοικία τους όδευε σε πλειστηριασμό άμεσα, θα λάβουν επιδότηση της μηνιαίας δόσης τους κατά 20%. Οι δανειολήπτες αυτοί έχουν λάβει ήδη κρατική επιδότηση στο 60% της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 50% το 2ο τρίμηνο και στο 30% το 3ο τρίμηνο, με μέγιστη μηνιαία επιδότηση τα 300 ευρώ ανά πιστωτή.

Υποχρεώσεις του δανειολήπτη

Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να:

α) Καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη θεωρείται καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας. Ο οφειλέτης δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόθεσμος ως προς το μέρος της καταβολής που βαρύνει τον ίδιο, εάν το ποσό που εκκρεμεί προς πληρωμή δεν υπερβαίνει τις δύο μηνιαίες δόσεις.

β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ελέγχεται η ύπαρξη τυχόν μη καταβεβλημένων ποσών που βαρύνουν τον οφειλέτη, και εάν υφίστανται, αυτός καλείται από τους χρηματοδοτικούς φορείς να τα καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών. Εάν αυτό δεν συμβεί, ο οφειλέτης χάνει αναδρομικά την κρατική συνεισφορά και πρέπει να επιστρέψει τα ποσά που έχει λάβει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη μετά τη λήψη της κρατικής επιδότησης κυμαίνεται από 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με τις κατηγορίες των οφειλών. Ειδικότερα:

- Για εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα ημέρες στις 29.2.2020, ο χρόνος παρακολούθησης είναι έξι μήνες.

- Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών κατά στις 29.2.2020 και δεν είναι καταγγελμένα ο χρόνος παρακολούθησης είναι δώδεκα μήνες.

- Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα ημερών στις 29.2.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το χρηματοδοτικό φορέα, ο χρόνος παρακολούθησης είναι δεκαοκτώ μήνες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

«Γέφυρα»: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση και πόση για ένα ακόμη τρίμηνο