Ελλάδα
02-10-2021 | 09:20

Το ενεργειακό «αποτύπωμα» του ομίλου ΑΒΑΞ

Το ενεργειακό «αποτύπωμα» του ομίλου ΑΒΑΞ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Έσοδα ύψους 62,7 εκατ. ευρώ είχε ο όμιλος ΑΒΑΞ από την δραστηριοποίησή του στον τομέα της ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ποσό που αποτελεί το 19,9% των συνολικών εσόδων της εισηγμένης στο πρώτο «μισό» του έτους, ύψους 344,3 εκατ. ευρώ.

Στην οικονομική έκθεση εξαμήνου ξεδιπλώνεται το ενεργειακό «αποτύπωμα» του γκρουπ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε διάφορους τομείς (ΑΠΕ, Volterra κ.α.) και οι επενδύσεις που προωθεί.

Όπως αναφέρεται, τα κυριότερα ενεργειακά έργα του Ομίλου που σε εξέλιξη είναι η μελέτη & κατασκευή σταθμού ενέργειας ισχύος 1.650MW στο Ιράκ, η μελέτη & κατασκευή συστήματος αποθείωσης καυσαερίων στη λιγνιτική μονάδα V ισχύος 375ΜW του σταθμού παραγωγής ενέργειας του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, και ο αγωγός φυσικού αερίου IGΒ για τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η εμπειρία από τα εκτελούμενα έργα, αλλά και άλλα εμβληματικά έργα που έχουν παραδοθεί στο πρόσφατο παρελθόν, αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για τη διεκδίκηση νέων μεγάλων έργων ενεργειακού χαρακτήρα με τη μορφή της μελέτης & κατασκευής  (EPC). Αυτό το διάστημα, ο Όμιλος συμμετέχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες για αρκετά έργα, κυρίως  στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όπου παρατηρείται ενεργειακό έλλειμα και παραμένει υψηλή η ζήτηση για εξειδικευμένους κατασκευαστές σε έργα μεγάλης κλίμακας. 

Έργα ΑΠΕ & Εμπορία Ενέργειας Παραγωγή Ενέργειας

Στον τομέα της Παραγωγής Ενέργειας, η 100%  θυγατρική  Volterra  διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  (ΑΠΕ)  συνολικής  ισχύος  285MW (10  έργα), τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (σε  λειτουργία,  έτοιμα  προς κατασκευή  ή  υπό  κατασκευή,  έτοιμα  για  συμμετοχή  στις  ανταγωνιστικές διαδικασίες, και σε ανάπτυξη). Όλα τα έργα αναπτύσσονται από την ομάδα των μηχανικών της  Volterra  από μηδενική  βάση  (green‐field) και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, ενώ είναι στην πλειοψηφία τους Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Εντός του A’ εξαμήνου 2021, η θυγατρική εταιρεία Volterra Λυκοβούνι ΑΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή και έθεσε  σε δοκιμαστική λειτουργία τα Αιολικά Πάρκα Λυκοβούνι και Αμπέλια συνολικής ισχύος 53,7MW στη Βοιωτία, ενώ η θυγατρική  εταιρεία  ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΑΕ ολοκλήρωσε και έθεσε σε δοκιμαστική λειτουργία το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Μπιτάκος ισχύος  2,65MW στη Βοιωτία  το οποίο συνδέθηκε στον κοινό Υποσταθμό Υπατο ΙΙ μαζί με τα έργα Λυκοβούνι  και Αμπέλια. Η συνολική καθαρή παραγωγή από την δοκιμαστική λειτουργία των παραπάνω έργων κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε στις 40.000MWh.

Το έργο της θυγατρικής Volterra K‐R,  Αιολικό Πάρκο Κουρομάντρι‐Ριγανόλακκα ισχύος 16MW, συνεχίζει  την  λειτουργία του παράγοντας περίπου 20.000 MWh πράσινης ενέργεια κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, ενώ παράλληλα εξέδωσε πράσινα πιστοποιητικά (Εγγυήσεις Προέλευσης) αντίστοιχης ποσότητας ενέργειας τα οποία  διατέθηκαν σε οικιακούς πελάτες ή επιχειρήσεις της Volterra AE. Σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2020 και σε  ενοποιημένο επίπεδο, υπήρξε αύξηση 225% στην καθαρή παραγωγή ενέργειας, ενώ ο κύκλος εργασιών από την  παραγωγή αυξήθηκε  κατά 200% λόγω της ένταξης των νέων έργων. Όσον αφορά στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, η εταιρεία προετοιμάζει την τελική αδειοδότηση και  την χρηματοδότηση 2 νέων έργων Αιολικών Πάρκων στην Δυτική Μακεδονία με στόχο να ξεκινήσει η κατασκευή  τους το Α’ εξάμηνο του 2022.

Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας Στον κλάδο της εμπορίας ενέργειας (εισαγωγές/εξαγωγές) η εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί ισχυρές συνεργασίες με αντισυμβαλλόμενους των γειτονικών χωρών, μέσω των οποίων και συμμετέχει στις χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στα  πλαίσια ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της  χονδρικής (Trading) εντάθηκε η δραστηριότητα του Διασυνοριακού Εμπορίου (φυσική διαμετακόμιση ενέργειας) μέσω Αλβανίας, με τη σύναψη νέας στρατηγικής συνεργασίας. Έτσι, επετεύχθη ο στόχος για ανάπτυξη της εμπορίας μέσω της διαδρομής  Ελλάδα‐Αλβανία‐Μαυροβούνιο‐Σερβία‐Ουγγαρία. Τον Μάιο  πραγματοποιήθηκε  σύζευξη  με  τη  Βουλγαρική  Αγορά  και  ως  εκ  τούτου  διεκόπη  η  ημερήσια  διαμετακόμιση  ενέργειας  μέσω  του  συγκεκριμένου  συνόρου. Επιπλέον  των ανωτέρω,  συνεχίζεται  η  συμμετοχή  στις  προθεσμιακές αγορές  της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία & Ουγγαρία), με  στόχο  την αντιστάθμιση  ρίσκου σε  διεθνείς  διακυμάνσεις  τιμών  της  ηλεκτρικής  ενέργειας.  

Τέλος, όσον αφορά στην οργάνωση, η διεύθυνση Χονδρεμπορικής μετασχηματίστηκε με στόχο την αντιμετώπιση των  προκλήσεων που απορρέουν από τη νέα δομή της Αγοράς και μετονομάστηκε σε διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας.  Συνεπώς, αναπτύχθηκαν αναλυτικά εργαλεία κοστολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιστοποίησης εκτίμησης  κατανάλωσης χαρτοφυλακίου ενώ επόμενο στόχο της διεύθυνσης αποτελεί η ανάλυση και οργάνωση του τομέα του φυσικού αερίου υπό το πρίσμα της νέας δομής που αναμένεται και για τη  συγκεκριμένη αγορά (Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου).

Προμήθεια Ενέργειας

Η  Volterra συνεχίζει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία αυξάνοντας το μερίδιο της στην αγορά. Η δραστηριότητα της Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 πέτυχε αύξηση της τάξεως του 32,64% στις  νέες  εκπροσωπήσεις συγκριτικά με το περυσινό αντίστοιχο διάστημα, ενώ το εκπροσωπούμενο φορτίο αυξήθηκε κατά 12,20%. Η δραστηριότητα της Προμήθειας Φυσικού Αερίου αύξησε τους εκπροσωπούμενους πελάτες κατά 59,70% και το αντίστοιχο εκπροσωπούμενο φορτίο κατά 161,27% ως αποτέλεσμα της διείσδυσης και σε βιομηχανικούς πελάτες. Επίσης, λειτουργούν 17 καταστήματα Λιανικής  (ιδιόκτητα και franchise) σε  διάφορες πόλεις της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την πελατοκεντρική στρατηγική της Volterra, ενώ η συνεχής αναβάθμιση των Πληροφοριακών  Συστημάτων  επιτρέπει  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  εταιρείας  εφαρμόζοντας  επιτυχώς  την  εξ‘  αποστάσεως  εργασία και τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. Ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα της Προμήθειας (εμπορία) ξεπέρασε τα €58  εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στον τομέα της Λιανικής αγοράς, ως Πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, η Volterra είχε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου να διαχειριστεί  τις  επιπτώσεις  της  ραγδαίας αύξησης του κόστους χονδρικής, φαινόμενο το οποίο και παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, τις δομικές αλλαγές που έχει επιφέρει η έναρξη του  Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σε συνδυασμό με τους περιορισμού  που απορρέουν από τον εκάστοτε  Κώδικα  Προμήθειας. Η  αύξηση  στις  τιμές  του  Φυσικού  Αερίου,  καύσιμο  το  οποίο  και  χρησιμοποιείται  στην  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας,  ξεπερνά  το  120%  ενώ  την  ίδια  αυξητική  τάση  ακολουθεί  και  ο  δείκτης  εκπομπών  διοξειδίου  του  άνθρακα (CO2). Αποτέλεσμα  των ανωτέρω η σημαντική αύξηση  της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς  (+157 %  Τ.Ε.Α  Ιούνιος 2021/Ιούνιος 2020). Επίσης η έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αύξησε το κόστος που αφορά τους  Λογαριασμούς  Προσαυξήσεων,  κόστος  που  επωμίζεται  ο  προμηθευτής,  ενώ  δημιουργεί  αυξημένες  ανάγκες  σε  χρηματοροές  καθώς  η  ζητούμενη  ενέργεια  σε  συνδυασμό  με  την  αυξημένη  Τιμή  Εκκαθάρισης  πρέπει  να  εξοφλείται αυθημερόν.  Υπό τις συνθήκες  που  προαναφέρθηκαν και οι οποίες εντάθηκαν  το  δεύτερο  τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ανασταλτικός παράγοντας στην άμεση εναρμόνιση με τα νέα δεδομένα αποτελεί ο Κώδικας Προμήθειας. Βάσει  αυτού, εφόσον ο προμηθευτής δεν έχει την σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή για αναπροσαρμογή των χρεώσεων  του,  υποχρεούται  σε  έγγραφη  ενημέρωση  και  ενεργοποίηση  των  νέων  χρεώσεων  με  την  παρέλευση  εξήντα  ημερών  από  την  ημερομηνία  ενημέρωσης. Ο  προαναφερθείς  όρος  σε  συνδυασμό  με  τον  συνεχώς  αυξανόμενο  όγκο  των  πελατών  μας  (Βιομηχανικοί  Πελάτες,  Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις  και  Οικιακοί  Πελάτες)  κατέστησε  αδύνατη  την  άμεση  επικαιροποίηση  των  τιμών  στο  σύνολο  των  πελατών  μας  και  τα  αποτελέσματα  των  συντονισμένων ενεργειών μας θα είναι εμφανή στην διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Η διεθνής παρουσία και ο Λίβανος

Η διεθνής δραστηριότητα και επέκταση του Ομίλου εκτός Ευρώπης έχει επικεντρωθεί σε χώρες με μειωμένο γεωπολιτικό κίνδυνο, όπως η Ιορδανία και ορισμένες χώρες του Περσικού Κόλπου, ενώ το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει αποδειχθεί θετικό ακόμη και σε χώρες όπως το Ιράκ με αυξημένο κίνδυνο. Ο Όμιλος έχει αναστείλει τις εργασίες κατασκευής του θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 590MW στο Deir Aamar (Phase II) κοντά στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου, και έχει καταθέσει Αίτηση Διαιτησίας  ενώπιον του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) για την  απαίτηση  αποζημίωσης  από  το  κράτος  του  Λιβάνου.  Η  εν  λόγω  Αίτηση  Διαιτησίας  είχε  ανασταλεί  μέχρι  31.5.2020  στο  πλαίσιο  διαπραγματεύσεων  για  εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ενώ η προσπάθεια φιλικής διευθέτησης της διαφοράς συνεχίζεται, η Εταιρεία  αποφάσισε την επανέναρξη της ανασταλείσας διαιτησίας ενώπιον του ICSID. Η Εταιρεία υπέβαλε τελικά το πρώτο  πλήρες  υπόμνημα  της (claimant's Memorial)  στο  Διαιτητικό  Δικαστήρο  στις 22 Ιουνίου 2020. Στις 23.06.2021, το κράτος του Λιβάνου υπέβαλε το αναλυτικό υπόμνημά του και στις 06.08.2021, τα δύο μέρη υπέβαλαν ταυτόχρονα  αιτήματα προσκόμισης εγγράφων, διαδικασία η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 15.11.2021. Μετά την ως  άνω διαδικασία, στις 24.01.2022, θα υποβληθεί από τη πλευρά της Εταιρείας η απάντηση της επί του υπομνήματος του κράτους του Λιβάνου. Στις απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρίας και του Ομίλου περιλαμβάνεται αναθεωρημένο ποσό € 24 εκ. το οποίο είναι σε καθυστέρηση πέραν των τεσσάρων ετών. Το ποσό αυτό αφορά μέρος τιμολογηθέντος ποσού στα πλαίσια σύμβασης τεχνικού έργου στο Λίβανο από τη συνολική απαίτηση για την οποία έχει κατατεθεί Αίτηση Διαιτησίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.