Ελλάδα
02-10-2021 | 09:11

Trastor: Οι συμφωνίες 1,1 δισ. ευρώ στο real estate και τα σχέδια της εταιρείας

Trastor: Οι συμφωνίες 1,1 δισ. ευρώ στο real estate και τα σχέδια της εταιρείας
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η επενδυτική δραστηριότητα στη κτηματαγορά αναμένεται έως το τέλος του έτους αυξητική καθώς ήδη έχουν ανακοινωθεί συμφωνίες συνολικής αξίας €1,1 δισ. με περίπου το 40% αυτών να αφορούν σε επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού, ενώ το project του Ελληνικού απορροφά περίπου το 60% αυτών των συμφωνιών.

Αυτό σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων TRASTOR, στην οικονομική έκθεση εξαμήνου.

Όπως σημειώνεται, στο α’ εξάμηνο του 2021 η οικονομική δραστηριότητα επηρεάστηκε από το τρίτο κύμα της πανδημίας με τη διατήρηση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, αλλά και την παράταση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης. Τα μέτρα για τη διατήρηση κοινωνικών αποστάσεων, η τηλεργασία και κατά συνέπεια, η αύξηση της αναλογίας του χώρου εργασίας και του λιανικού εμπορίου ανά άτομο, έχει ήδη γίνει ο νέος κανόνας για την αγορά ακινήτων που πλέον σχετίζεται στενά, όχι μόνο με τις ροές κεφαλαίων που διακινούνται στον κλάδο, αλλά και με τις αλλαγές στα πρότυπα της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Οι προσδοκίες τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των επενδυτών δείχνουν να παρακάμπτουν την πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης και της εταιρικής κερδοφορίας και προεξοφλούν την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε προ-covid επίπεδα, ως συνάρτηση των θετικών μακροχρόνιων δεικτών αλλά και στην θετική εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμού της χώρας.

Η τάση βραχυχρόνιας επαναξιολόγησης των μισθωμάτων προς προστασία των ταμειακών ροών των ενοικιαστών έχει περιοριστεί κυρίως στον κλάδο του τουρισμού, ενώ οι ιδιοκτήτες στο κλάδο του λιανικού εμπορίου (offline retail) στους κύριους εμπορικούς άξονες, δεδομένων των μέτρων στήριξης αλλά και της ισχυρής ενίσχυσης των διαδικτυακών πωλήσεων τείνουν λιγότερο ελαστικοί στην παροχή κινήτρων προς διακράτηση των μισθωτών τους. Ωστόσο ο κλάδος των εμπορικών καταστημάτων σε δευτερεύουσες αρτηρίες εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις στα ενοίκια και αύξηση του δείκτη κενών χώρων.

Στον αντίποδα, ο κλάδος των γραφείων και των αποθηκών/logistcs, λόγω των ισχυρών θεμελιωδών προσφοράς και ζήτησης, καταγράφουν υψηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης ενοικίων, ιδιαίτερα σε κτίρια με σύγχρονα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Παράλληλα οι αποδόσεις τους, μετά το πάγωμά τους το περασμένο έτος, τείνουν έντονα καθοδικές ως αποτέλεσμα των ισχυρών επενδυτικών ροών.

Η Trastor, παρά τη συνέχιση της εξέλιξης της πανδημίας του covid-19 και μέσα στο α’ εξάμηνο του 2021 διατηρώντας τη σχετική αβεβαιότητα στην πορεία της οικονομίας τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, συνεχίζει τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων πρώτης κατηγορίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στον κλάδο των Logistics που παρουσιάζει στο περιβάλλον της πανδημίας, σημαντική ενδυνάμωση των θεμελιωδών μεγεθών του, σε συνεργασία πάντα με μισθωτές υψηλής φερεγγυότητας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής της βέλτιστης διαχείρισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της, συνεχώς αξιολογεί τα χαρακτηριστικά ωρίμανσής του προχωρώντας σε επιλεκτικές αποεπενδύσεις με σκοπό, αφενός την διασφάλιση των μέγιστων αποδόσεων των μετόχων και αφετέρου τη διατήρηση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου με ξεκάθαρο επενδυτικό προσανατολισμό. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου δεν προβλέπεται να επηρεαστεί περαιτέρω από τις σχετικές μειώσεις των μισθωμάτων λόγω covid-19, με βάση τα δεδομένα του γ' τριμήνου του 2021 και τις σχετικές ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τα αναμενόμενα για το δ' τρίμηνο του ιδίου έτους.

Η πληρότητα των ακινήτων, στις 30.06.2021, ανήλθε σε 94,60%. έναντι 90% κατά την 31.12.2020, κυρίως λόγω της σταδιακής μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80, στην Αθήνα.

Στις 30.06.2021, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Trastor περιλάμβανε 59 ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 219 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία 312,888 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα περίοδο η εισηγμένη προέβη στην αγορά ενός νέου ακινήτων αξίας κτήσης € 6.961 χιλ., αξιοποιώντας κεφάλαια που προήλθαν κυρίως από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2020. Από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες στις 30.06.2021 προέκυψαν κέρδη € 8.028 χιλ., έναντι κερδών € 3.224 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020.

Τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 8.075 χιλ., έναντι € 5.683 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 42%. Η αύξηση αυτή, παρόλες τις μειώσεις των μισθωμάτων λόγω των μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, οφείλεται κυρίως σε μισθώματα που προήλθαν από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020 και από αναπροσαρμογές μισθωμάτων.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 12.098 χιλ., έναντι κερδών € 5.242 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020. Επίσης τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε € 4.109 χιλ., έναντι € 1.721 χιλ. του πρώτου εξαμήνου του 2020. Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 8.842 χιλ., έναντι κερδών € 2.748 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30.06.2021, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων ποσού € 7.845 χιλ., έναντι 8.321 χιλ. στις 31.12.2020, ανήλθαν σε € 23.005 χιλ., έναντι € 17.565 χιλ. στις 31.12.2020. Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2021, προ εξόδων εκδόσεως δανείων, ανήλθαν σε € 145.835 χιλ., έναντι € 139.024 χιλ. στις 31.12.2020. Πέραν των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων την 30.06.2021, ο Όμιλος είχε και υποχρεώσεις μισθώσεων επενδυτικών ακινήτων, λόγω της σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ποσού € 17.355 χιλ., έναντι € 17.500 χιλ. στις 31.12.2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.