Ελλάδα
28-09-2021 | 07:58

BriQ Properties: «Στροφή» σε logistics και επαγγελματικά ακίνητα- Χαρτοφυλάκιο 114 εκατ. ευρώ

BriQ Properties: «Στροφή» σε logistics και επαγγελματικά ακίνητα- Χαρτοφυλάκιο 114 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου Briq Properties, συμφερόντων Φέσσα, την 30.06.2021, με βάση την Κατάσταση Επενδύσεων, περιλαμβάνει 28 ακίνητα (εκ των οποίων δύο ανήκουν στις θυγατρικές εταιρείες, συνολικής επιφάνειας 125.696 τ.μ.), συνολικής αξίας 114,24 εκατ. ευρώ, έναντι ακίνητων αξίας 106 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 και ακίνητων αξίας 71,665 εκατ.. την 30.06.2020. Η εταιρεία όμως στοχεύσει στην αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της στα 150 εκατ. ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των αναλυτών, η BriQ σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τις γραμμές χρηματοδότησης ύψους 35 εκατ. ευρώ που έχει και να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό της, ενώ σε σχετική ερώτηση αν σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, τονίστηκε ότι δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση, αλλά είναι κάτι που μπορεί να το εξετάσει στο μέλλον.

Τα έσοδα της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ από ενοίκια στο α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 2,574 εκατ. ευρώ ανήλθαν έναντι 1,766 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 46%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά 951 χιλ. ευρώ στο α ́ εξάμηνο του 2021 εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω Covid-19 για μείωση των μισθωμάτων, ενώ η αντίστοιχη μείωση του α’ εξαμήνου του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (374 χιλ. ευρώ). H αύξηση των εσόδων κατά 46%, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του ομίλου σε logistics την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο.

Οπως τονίστηκε, η εταιρεία μέσα στο εξάμηνο αύξησε μέσω αγοράς την έκταση που κατέχει στον Ασπρόπυργο και είναι δίπλα στο Logistic Park (κατέχει έκταση 102 χιλ. τ.μ.) και κατασκευάζει αποθηκευτικούς χώρου 40 χιλ. τ.μ. με την προοπτική να πάνε στα 60 χιλ. τ.μ. Για το project αυτό μέχρι τώρα έχει επενδύσει 15 εκατ. ευρώ. 

Η αύξηση της αξίας χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση αναλύεται σε:

α) ποσό € 2.146 χιλ. από την αγορά κτιρίου γραφείων στο Πειραιά που πραγματοποιήθηκε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, β) 1.054 χιλ. αφορούσε την απόκτηση οικοπέδων στην περιοχή του Ασπροπύργου, γ) ποσό € 2.950 χιλ. κυρίως για την ανάπτυξη κέντρου αποθήκευσης και διανομής στον Ασπρόπυργο και ποσό δ) € 2.092 χιλ. από αναπροσαρμογή της αξίας του υφισταμένου χαρτοφυλακίου.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Briq Properties αποτελείται από 10 ακίνητα γραφείων τα οποία περιλαμβάνουν και δύο κτίρια γραφείων με ισόγεια καταστήματα (μικτής χρήσης), 6 κτίρια αποθηκευτικών χώρων (logistics) στο οποίο περιλαμβάνεται ένα υπόανέγερση κτίριο αποθήκευσης και διανομής, 5 ξενοδοχεία, 3 καταστήματα, 2 ακίνητα ειδικής χρήσης και 2 οικόπεδα.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου από άποψη αξίας ακινήτων είναι η ακόλουθη: 47% αποθήκες – logistics, 30% κτίρια γραφείων, γραφειακοί χώροι και κτίρια μικτής χρήσης , 17% ξενοδοχεία και 6% λοιπές χρήσεις, ενώ στις 30.06.2020 ήταν 44% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 15% λοιπές χρήσεις.

Ανάμεσα στους μισθωτές είναι εταιρείες όπως UΝI SYSTEMS, INFO QUEST TECHNOLOGIES, QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, QUEST Holdings, ISQUARE, VODAFONE GREECE TOWERS, CRYSTAL ALMOND TOWERS, Plaza Hotel Skiathos, SARMED WAREHOUSES, ELPEDISON, ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, HOTEL KEYS, HINES ΕΛΛΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ κ.α.

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου Κτιρίου Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο και γενικότερα η περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων της μέσω επενδύσεων σε επαγγελματικά ακίνητα εισοδήματος που προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις και έχουν χαρακτηριστικά που μπορούν να αποφέρουν υπεραξία στους μετόχους σε συνδυασμό με την καταβολή εισοδήματος στους μέτοχους μέσω της διανομής μερίσματος».

Όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της εισηγμένης, «λαμβάνοντας υπόψη τις μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία, την διασπορά και την φερεγγυότητα των μισθωτών της, την διασπορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, την επαρκή ρευστότητα και τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, δημιουργείται η εύλογη προσδοκία ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, η εισηγμένη προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 6.151 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 2.146 χιλ. αφορούσε την αγορά 1 νέου κτιρίου γραφείων στο Πειραιά, € 1.054 χιλ. αφορούσαν την απόκτηση οικοπέδων στην περιοχή του Ασπροπύργου και € 2.950 χιλ. αφορούσαν κεφαλαιουχικές δαπάνες κυρίως για το υπό ανέγερση Κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, την 11η Φεβρουαρίου 2021 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά αυτοτελούς κτιρίου γραφείων με ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Γούναρη 3 στον Πειραιά. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, πέντε ορόφους γραφείων και υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους, έχει συνολική επιφάνεια 2.428 τ.μ. και είναι πλήρως μισθωμένο. Το τίμημα για την παραπάνω αγορά ανήλθε σε ευρώ € 2.100 χιλ. (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης € 46 χιλ.).

Την 20η Μαΐου 2021 και την 29η Ιουνίου 2021, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά τριών (3) όμορων οικοπέδων συνολικής επιφανείας 18.083 τ.μ. που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση «Ήμερος Τόπος». Το συνολικό τίμημα για την αγορά των τριών οικοπέδων ανήλθε σε € 1.038 χιλ., μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης ποσού €16 χιλ.. Τα εν λόγω οικόπεδα είναι όμορα με τα υπάρχοντα οικόπεδα της Εταιρείας επι των οποίων αναπτύσσει ήδη ένα σύγχρονο κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής. Ως αποτέλεσμα σήμερα η ενιαία οικοπεδική έκταση προς ανάπτυξη στον Ασπρόπυργο ανέρχεται σε συνολική επιφάνεια 103.001 τ.μ..

Επιπρόσθετα, την 30η Ιουλίου 2021, η Εταιρεία ανακηρύχθηκε πλειοδότης σε δημόσιο πλειστηριασμό που διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω e-auction για την απόκτηση οικοπέδου που βρίσκεται στη Νάουσα Πάρου και συνορεύει με το ξενοδοχειακό ακίνητο ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΜΜW Paros, συνολικού εμβαδού 501 τ.μ.. Το συνολικό τίμημα για την αγορά του οικοπέδου ανήλθε σε € 203 χιλ., μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης ποσού € 4 χιλ.. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία αρχικά ως χώρος στάθμευσης του ξενοδοχείου.

Την 30η Αυγούστου 2021 η Εταιρεία υπέγραψε προσύμφωνο για την αγορά ιδιοκτησίας – γραφείο επιφάνειας 258,13 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 3 στο Σύνταγμα. Το συνολικό τίμημα για την αγορά του ανωτέρω ακινήτου θα ανέλθει σε € 1.050 χιλ., μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2021

Αναφορικά με τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων, ποσό σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ προήλθε από τα logistics, ποσό 778 χιλ. ευρώ από τον τομέα «γραφεία και ακίνητα μικρής χρήσης», 480 χιλ. από τα ξενοδοχεία 67 χιλ. ευρώ από τα καταστήματα κ.λπ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε € 3.358 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020. Την 30η Ιουνίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 26.232 χιλ. έναντι € 18.313 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας (Ν.Α.V.) ανήλθε σε 84,282 εκατ. ευρώ, που μεταφράζεται σε εσωτερική αξία μετοχής στα 2,38 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.