Ελλάδα
25-09-2021 | 08:55

Το επενδυτικό πλάνο και οι ισχυρές επιδόσεις του ομίλου Viohalco

Το επενδυτικό πλάνο και οι ισχυρές επιδόσεις του ομίλου Viohalco
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις εμφάνισε ο όμιλος Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς οι παγκόσμιες τάσεις οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά.

Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (α-EBITDA) αυξήθηκε κατά 53% και διαμορφώθηκε στα 196 εκατ. ευρώ έναντι 128 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το ενοποιημένο EBITDA, που περιλαμβάνει την επίπτωση των τιμών μετάλλων, ανήλθε σε 253 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 135% (πρώτο εξάμηνο 2020: 108 εκατ. ευρώ).

Η ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας μετά την πανδημία και η συνέχιση των παγκόσμιων τάσεων για πιο βιώσιμα προϊόντα, και η άνοδος των τιμών των μετάλλων ευνοούν τις εταιρείες του ομίλου. Οι στρατηγικές επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλες τις θυγατρικές της Viohalco αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 2.489 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 33% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020 (1.875 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου της ζήτησης σχεδόν σε όλους τους κλάδους, καθώς και της αύξησης των τιμών των μετάλλων.

Αυτό αντανακλά τόσο την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου των εταιριών της Viohalco, όσο και τις ενέργειες αξιοποίησης των ενδείξεων ανάκαμψης μετά την πανδημία στις αγορές δραστηριοποίησής τους, τη συνάφεια των προϊόντων τους με τις διεθνείς τάσεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, καθώς και την αύξηση των τιμών των μετάλλων.

Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, αποκομίζοντας οφέλη από την ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας συνεχίστηκαν, ενώ ήδη χρησιμοποιείται η πρόσθετη δυναμικότητα που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα. Μελλοντικά, ο κλάδος αναμένει να συνεχίσει να ωφελείται από τις ευνοϊκές τάσεις στη ζήτηση για αλουμίνιο, χάρη στα βιώσιμα χαρακτηριστικά του.

Ο κλάδος χαλκού συνέχισε την ανάπτυξη του, σε συνέχεια της δυναμικής ανάκαμψης της ζήτησης για όλα σχεδόν τα προϊόντα του κλάδου κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται σημαντικά σε ετήσια βάση. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της κερδοφορίας.

Ο κλάδος χάλυβα παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά του μεγέθη. Συγκεκριμένα, ο κλάδος κατέγραψε αυξημένους όγκους πωλήσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην άνοδο της ζήτησης στον κατασκευαστικό τομέα της ευρύτερης περιοχής και την παγκόσμια ανάκαμψη της βιομηχανίας χάλυβα. Τα περιθώρια βελτιώθηκαν σε όλα τα προϊόντα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες συνεχούς βελτιστοποίησης του κόστους, κατέληξε σε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η Noval Property συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου, παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς σε συνδυασμό με τις σχετικές με τον Covid-19 μειώσεις ενοικίων που ορίστηκαν βάσει νόμου από το ελληνικό κράτος. Μεταξύ άλλων έργων, ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West, ενώ η Noval Property ανακηρύχθηκε πλειοδότης (σε κοινοπραξία με μία επενδυτική εταιρία ακινήτων) για την εξαγορά ενός από τα πιο προνομιακά οικόπεδα στην Αθήνα, όπου θα αναπτυχθεί ένα μεγάλης κλίμακας, φιλικό προς το περιβάλλον, συγκρότημα γραφείων.

Οι στρατηγικές επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλες τις θυγατρικές της Viohalco αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Όλες οι εταιρίες παραμένουν προσηλωμένες στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική τους για την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές τους, μέσω συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και βελτιώσεων του κόστους και της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς τάσεις και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρίες της Viohalco και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για προϊόντα κυκλικής οικονομίας, εύκολα ανακυκλώσιμα, που παράγονται με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Viohalco προχώρησε σε κεφαλαιουχικές δαπάνες αξίας 98 εκατ. ευρώ (104 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020).

Οι επενδύσεις 61 εκατ. ευρώ στον κλάδο αλουμινίου αφορούν κυρίως την εγκατάσταση του νέου ψυχρού ελάστρου και τη νέα γραμμή επίστρωσης λάκας στο εργοστάσιο έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor στα Οινόφυτα.

Επιπλέον, η νέα μονάδα παραγωγής επιστρώσεων λάκας βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής από τη Συμετάλ, η οποία επίσης αγόρασε ένα νέο βιομηχανικό κτήριο στη Μάνδρα Αττικής στην Ελλάδα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κλάδο χαλκού ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής για τα προϊόντα Ecutherm, στο εργοστάσιο σωλήνων χαλκού της ElvalHalcor στα Οινόφυτα, την εγκατάσταση δύο νέων κλιβάνων ανόπτησης στη θυγατρική Sofia Med στη Βουλγαρία και την εγκατάσταση νέας πρέσας στη θυγατρική Μεταλλουργική Ηπείρου.

Όσον αφορά στον κλάδο καλωδίων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ που σχετίζονται κυρίως με το νέο επενδυτικό σχέδιο για το εργοστάσιο της Fulgor που στοχεύει στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας των υποβρύχιων καλωδίων, προκειμένου η εταιρία να προμηθεύει ένα ευρύ φάσμα καλωδίων στην παγκοσμίως αναπτυσσόμενη αγορά υπεράκτιων καλωδίων.

Επίσης, περιλαμβάνονται επενδύσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας και της λειτουργικής αποδοτικότητας στο εργοστάσιο της Θήβας (Ελληνικά Καλώδια) και το εργοστάσιο της Ρουμανίας (Icme Ecab).

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, αποκτήθηκαν στοιχεία ενεργητικού ύψους 4 εκατ. ευρώ τα οποία αφορούσαν κυρίως στην αναβάθμιση των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW) στη Θίσβη.

Οι επενδύσεις στον κλάδο χάλυβα ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως το δεύτερο στάδιο της εγκατάστασης του συστήματος φιλτραρίσματος του χυτηρίου, με στόχο μείωσης των ρύπων και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήματος φιλτραρίσματος. Επίσης περιλαμβάνουν, την εγκατάσταση του νέου ελάστρου με σκοπό την παραγωγή ολόκληρης της γκάμας των SBQ προϊόντων, μεταφέροντας την παραγωγή από το παλιό έλαστρο και επιφέροντας σημαντικά οφέλη σε κόστος και ποιότητα. Οι αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων για το εξάμηνο ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ (59 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, η Viohalco επένδυσε συνολικό ποσό 8 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 17,7 εκατ. ευρώ) για την αγορά και βελτίωση επενδυτικών ακινήτων τα οποία σχετίζονται κυρίως με την ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών σε χώρους λιανικής πώλησης στην Αθήνα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.