Ελλάδα
16-09-2021 | 07:51

ElvalHalcor: Τα ισχυρά μεγέθη και η αισιοδοξία για τη συνέχεια

ElvalHalcor: Τα ισχυρά μεγέθη και η αισιοδοξία για τη συνέχεια
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρατηρήθηκαν σημάδια ανάπτυξης ιδιαίτερα σε κλάδους που επηρεάστηκαν άμεσα από την πανδημία κατά το προηγούμενο έτος, με τον Ιούνιο να κλείνει δείχνοντας σημάδια εξισορρόπησης και σταθεροποίησης των αγορών. Παρά το θετικό κλίμα, η αβεβαιότητα παραμένει αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας, με την ανησυχία να επικεντρώνεται στη γεωγραφική επιρροή αυτής, διαμορφώνοντας συνθήκες άνισης ανάπτυξης από περιοχή σε περιοχή», αναφέρει η διοίκηση της ElvalHalcor στην εξαμηναία οικονομική έκθεση της εισηγμένης, θυγατρικής του ομίλου Viohalco.

Οι τιμές των μετάλλων για το εξάμηνο του 2021 ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με τη μέση τιμή του αλουμινίου να κυμαίνεται σε 1.864 Ευρώ ανά τόνο έναντι 1.447 Ευρώ ανά τόνο ήτοι υψηλότερη κατά 28,8%, τη μέση τιμή του χαλκού να αγγίζει τα 7.544 Ευρώ ανά τόνο έναντι 4.988 Ευρώ ανά τόνο για το εξάμηνο του 2020 ήτοι αύξηση 51,2%, και τη μέση τιμή του ψευδαργύρου να σημειώνει άνοδο 26,4% με μέση τιμή τα 2.349 Ευρώ ανά τόνο έναντι 1.857 Ευρώ ανά τόνο.

Σε επίπεδο όγκων, οι πωλήσεις των προϊόντων αλουμινίου ανήλθαν σε 176 χιλιάδες τόνους (συμπεριλαμβανομένων 3 χιλιάδων τόνων από την νεοαποκτηθείσα ΕΤΕΜ) έναντι 142 χιλιάδων τόνων στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και οι πωλήσεις των προϊόντων χαλκού ανήλθαν συνολικά σε 97 χιλιάδες τόνους έναντι 92 χιλιάδων τόνων στην περυσινή εξαμηνιαία περίοδο.

«Για το υπόλοιπο 2021 η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες προσωρινές μεταβολές στη ζήτηση, είτε αυτές προέλθουν από την εξέλιξη της πανδημίας, είτε από αρρυθμίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, οι επενδύσεις, η παραγωγική δυναμικότητα και η υψηλή ευελιξία της δίνουν την δυνατότητα να μπορέσει να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την δυνατότητα αξιοποίησής της και επιτρέπουν έτσι στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία. Παράλληλα, η Εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης», σημειώνεται αναφορικά με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στο β’ εξάμηνο του 2021.

Στο εξάμηνο ο όμιλος είχε σύνολο ιδίων κεφαλαίων ύψους περίπου 776 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 51,7 εκατ. ευρώ, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 309 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμο δανεισμό 450 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμο 263,5 εκατ. ευρώ, καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 32,3 εκατ. ευρώ, καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ύψους 59,8 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε συνολικές εκροές για επενδύσεις ύψους 56 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσό 39,7 εκατομμύρια Ευρώ αφορούσαν την μητρική, ακολουθούμενη από 3,2 εκατομμύρια Ευρώ τη θυγατρική Συμετάλ και 2,7 εκατομμύρια Ευρώ από την θυγατρική Sofia Med στην Βουλγαρία και 10,3 εκατομμύρια Ευρώ από τις υπόλοιπες θυγατρικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 02.03.2021 το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπολόγισε ένα τελικό περιθώριο ντάμπινγκ (final dumping margin) 0% για εισαγωγές κοινών φύλλων αλουμινίου από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Μετά και την έκδοση της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η έρευνα για τις εισαγωγές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ περατώνεται χωρίς επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ, γεγονός που ανοίγει τις προοπτικές για ανάπτυξη των πωλήσεων στην αγορά των ΗΠΑ.

Στις 09.04.2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αποφάσισε τη διανομή μερίσματος κερδών προηγούμενων χρήσεων εν μέρει με τη μορφή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 161 ν. 4548/2018 (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά, το ύψος των οποίων καθορίστηκε σε 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και 0,015 Ευρώ μετρητά ανά μετοχή. Μετά την καταβολή που διενεργήθηκε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. κατέχει πλέον 3.034 μετοχές (0,002%) επί συνόλου 190.162.681 μετοχών και κατά συνέπεια έπαυσε την ενοποίηση με καθαρή θέση της Cenergy Holdings.

Χτες, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι «το 2021 ξεκίνησε δυναμικά, σε συνέχεια του ισχυρού τελευταίου τριμήνου του 2020, με τη ζήτηση στους περισσότερους τομείς να επανέρχεται, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ξεπερνάει τα προ πανδημίας επίπεδα. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού κλάδου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, οι οποίοι είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο αλουμινίου.

Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 16,5%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων. Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.544 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 51,2% σε σχέση με το H1’20) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.864 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 28,8% σε σχέση με το Η1΄20). Ο συνδυασμός του ανοδικού όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα 1.343,9 εκ. ευρώ για το H1’21, αυξημένο κατά 34,6% από τα 998,8 εκ. ευρώ του H1’20.

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση των αυξημένων αναλώσεων σκραπ αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, να αυξηθούν κατά 25,5% στα 85,2 εκ. ευρώ έναντι 67,9 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 41,4 εκ. ευρώ για το H1’21 έναντι ζημίας 12,7 εκ. ευρώ για το H1’20. Το αποτέλεσμα των μετάλλων επίδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη που ανήλθαν σε 130,7 εκ. ευρώ έναντι 58,6 εκ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 122,8 εκ. ευρώ έναντι 52,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 85,8 εκ. ευρώ έναντι κερδών 7,8 εκ. ευρώ του H1’20, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 83,6 εκ. ευρώ για το H1’21 ή 0,2227 ευρώ ανά μετοχή από 7,6 εκ. ευρώ για το H1’20 ή 0,0202 ευρώ ανά μετοχή.

Κατά το εξάμηνο του 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 23,6%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται, αυξημένος κατά 27,1%, στα 604,5 εκ. ευρώ. Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών καθώς και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ μπόρεσε να εκμεταλλευτεί σταδιακά την αυξημένη δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου θερμού ελάστρου στην παραγωγή. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 37,1 εκ. ευρώ έναντι 10 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 56,2 εκ. ευρώ στο H1’21 έναντι 40,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα μετά και τη λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει, με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 47 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 35,5 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής Εταιρίας στα Οινόφυτα.

Στο κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του 2021, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5,6%, με την ανοδική πορεία να τροφοδοτείται από τη σχεδόν διψήφια αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού, αλλά και την πλήρη ανάκαμψη των προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού που ξεπέρασαν και τις αντίστοιχες προ πανδημίας πωλήσεις. Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 739,4 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,3%. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 60,8 εκ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 29 εκ. ευρώ στο εξάμηνο του 2021 έναντι 27,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το H1’21, διατέθηκαν περί τα 8,9 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, με το ποσό 4,1 εκ. ευρώ να κατευθύνεται στης εγκαταστάσεις της μητρικής στα Οινόφυτα, ενώ επενδύσεις 2,7 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τη θυγατρική Sofia Med για την υλοποίηση αναβαθμίσεων στόχο τη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας σε προϊόντα έλασης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.