Ελλάδα
09-09-2021 | 18:36

Σαράντης: Αυξημένα 25% τα καθαρά κέρδη, άνοδος 6,3% στις πωλήσεις

Newsroom
Μοιράσου το
Σαράντης: Αυξημένα 25% τα καθαρά κέρδη, άνοδος 6,3% στις πωλήσεις
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Περαιτέρω αύξηση στο περιθώριο EBITDA στο 16%, κατάφερε ο όμιλος Σαράντης, το α' εξάμηνο του 2021, ξεπερνώντας το ρεκόρ του περασμένου έτους και διατήρησε ταυτόχρονα την αναπτυξιακή πορεία στις πωλήσεις που εμφάνισαν άνοδο κατά 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο περυσινό εξάμηνο, υποστηριζόμενες από την ισχυρή έναρξη του έτους και την επιταχυνόμενη απόδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, μέσα στο ασταθές και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαρκώς διαταράσσεται από την πανδημία COVID-19, ο Όμιλος επιτυγχάνει να ανταποκρίνεται στα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης και στις διαφορετικές δυναμικές των καναλιών διανομής, χάρη στις ικανότητες, την αποφασιστικότητα, τις προσπάθειες και τη δέσμευση των ανθρώπων του και υποστηριζόμενος από το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο του καθώς και την προϊοντική και γεωγραφική του διαφοροποίηση.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 195,24 εκατ. ευρώ από 183,69 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 6,29%.

Καθ' όλη τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021 και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα & υγιεινή και την οικιακή φροντίδα, ενώ η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς που ήταν κλειστή σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση, ωφέλησε κατηγορίες όπως είναι τα αρώματα, τα αποσμητικά και τα προϊόντα αντηλιακής φροντίδας.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 2,38% κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το περυσινό Α’ εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε 69,25 εκατ. ευρώ από 67,64 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, με την αγορά της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να παρουσιάζουν βελτίωση λόγω της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου καναλιού και της αυξημένης κατανάλωσης σε αυτό.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 64,53% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 8,56% στα 125,99 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2021 από 116,05 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2020. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 12,10%.

Η κερδοφορία του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε λόγω του ελέγχου στο μικτό κέρδος και ισορροπημένων λειτουργικών δαπανών, ενώ τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης ήταν ελεγχόμενα και επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 10,13% στα 31,32 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από 28,44 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 16,04% στο Α’ εξάμηνο του 2021 από 15,48% το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 24,9 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από 22,26 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 11,88% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 12,75% από 12,12% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 24,71 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2021 από 19,63 εκατ. ευρώ το περυσινό Α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 25,89%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,66% από 10,69% το περυσινό Α’ εξάμηνο.
  • Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 19,51 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 από 15,62 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο κατά 24,9%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 9,99% από 8,5% το Α’ εξάμηνο του 2020.

Κατά τη διάρκεια του 2021, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2020 ποσού 15 εκατ. ευρώ (0,22393 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένο κατά 34% σε σύγκριση με το μέρισμα του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021 ανέρχεται σε 35,38 εκατ. ευρώ (καθαρός δανεισμός προς EBITDA στα 0,54x) από 10,91 εκατ. ευρώ το 2020, ως αποτέλεσμα της πληρωμής μερίσματος καθώς και επενδύσεων που αφορούν κυρίως στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak και μηχανολογικό εξοπλισμό στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.

Τα μελλοντικά σχέδια του ομίλου

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των μαρκών του στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες. Επενδύσεις σε υποστηρικτικές ενέργειες και σε καινοτομίες σε επίπεδο προϊοντικής ανάπτυξης θα διατεθούν με έμφαση σε στοχευμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να οδηγήσουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας. Επιπλέον, έχουν ενεργοποιηθεί επενδύσεις που σχετίζονται με υποδομές, συστήματα και διαδικασίες προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ομίλου.

Παράλληλα, η ισχυρή οικονομική απόδοση του Ομίλου δίνει τη κατάλληλη ώθηση στη Διοίκηση να συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αναγνωρίζοντας αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες, ιδιαιτέρως αυτές που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, καθώς βασικός στόχος του Ομίλου είναι να διατηρήσει την υγιή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ευρωστίας και των κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών.

Ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου με επικέντρωση στους τέσσερις πυλώνες δράσης: Bιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, Yπεύθυνη Διακυβέρνηση, Ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι και Ακμάζουσες κοινότητες.

Επιχειρηματικές πρακτικές όπως η δημιουργία απασχόλησης, η επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, η διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας όλων των εργαζομένων, η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των καταναλωτών, η ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ενίσχυση της βιώσιμης προμήθειας και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων είναι μερικοί απ’ τους τομείς όπου ο Όμιλος θα εντείνει τις προσπάθειές του προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις θετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του.

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021, ο Όμιλος παρουσίασε αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της ικανότητας του να αναπτύσσεται και παράλληλα να υλοποιεί το επενδυτικό του πλάνο, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον και σε μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.