Επιχειρήσεις | Ελλάδα
08-09-2021 | 08:00

Ρολάρουν οι διαγωνισμοί (ΣΔΙΤ) για τα Δικαστικά Μέγαρα

Ρολάρουν οι διαγωνισμοί (ΣΔΙΤ) για τα Δικαστικά Μέγαρα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ανάμεσα στους μεγάλους «κτηριακούς διαγωνισμούς» που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το μοντέλο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι και τα clusters των 12 δικαστικών μεγάρων ανά τη χώρα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού περίπου 310 εκατ. ευρώ. Το ένα από αυτά τα «πακέτα» σχετίζεται με την ανέγερση των Δικαστικών Μεγάρων στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή σε Έδεσσα, Σέρρες, Κιλκίς αλλά και η ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Προχτές το βράδυ, στη «Διαύγεια» του υπουργείου Υποδομών «ανέβηκε» η σχετική απόφαση για την προετοιμασία διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση της υλοποίησης της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που αφορά σε αυτό το «πακέτο» Δικαστικών Μεγάρων, με προϋπολογισμό 120.008.648 ευρώ.

Επί της ουσίας εκκινούν «με τη βούλα» οι διαδικασίες Διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) του έργου : «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ».

Πρόκειται πάντως για ένα από τα 3 συνολικά τέτοια «πακέτα» κτηριακών έργων που θα προχωρήσουν μέσω ΣΔΙΤ, ενώ για τα άλλα δύο αναμένονται εξελίξεις στο προσεχές διάστημα, σε συνεννόηση με συναρμόδια υπουργεία (π.χ. Δικαιοσύνης) και άλλους φορείς.

Η Αναθέτουσα Αρχή για τις ανάγκες υλοποίησης του Διαγωνισμού έχει ήδη συνάψει τις από 20-05- 2021, 15-06-2021 και 15-06-2021 συμβάσεις νομικού, χρηματοοικονομικού και τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθησή της σε νομικά, χρηματοοικονομικά και τεχνικά θέματα μέχρι και την ολοκλήρωση του συνόλου της διαγωνιστικής διαδικασίας (Α΄ Φάση και Β΄ Φάση του Διαγωνισμού).

Το αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, στην Έδεσσα και στις Σέρρες και η ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης καθώς και η ασφάλιση, συντήρηση και διαχείριση αυτών μέσω ΣΔΙΤ.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του έργου, που αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2022, προβλέπει τριετή κατασκευαστική περίοδο και για 27 χρόνια τη λειτουργία και συντήρηση των Δικαστικών Μεγάρων από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης.

Ο γενικός σχεδιασμός του έργου βασίζεται πρωτίστως στη λειτουργική οργάνωση των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες δικαστικές υπηρεσίες και την επίλυση ουσιωδών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται και δυσχεραίνουν το έργο των δικαστικών λειτουργών στις εν λόγω πόλεις. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των νέων κτιρίων έχει γίνει με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες για την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων των πόλεων.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται:

  • η κάλυψη των αναγκών σε χώρους που στη υφιστάμενη κατάσταση απουσιάζουν,
  • ο εκσυγχρονισμός για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών,
  • η αποκατάσταση στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωμένα κτήρια, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς και κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων,
  • η αναβάθμιση της εικόνας των δικαστικών μεγάρων που θα αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών της δικαιοσύνης προς τους πολίτες,
  • η συγκέντρωση των υπηρεσιών που σήμερα είναι κατακερματισμένη σε ακατάλληλα ακίνητα στο Κιλκίς.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση των τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, στην Έδεσσα και στις Σέρρες και του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (η όποια εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης).

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο κιόλας Μάρτιο η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση, ενέκρινε τρία νέα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ανάμεσα στα οποία το ΣΔΙΤ που αναφερόμαστε.

Τα υπόλοιπα δύο «πακέτα» αφορούν σε:

- «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Χανίων και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ». Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση δύο νέων Δικαστικών Μεγάρων σε Ηράκλειο και Χανιά και στην ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου, καθώς και στην ασφάλιση, συντήρηση και διαχείριση αυτών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 121,38 εκατομμύρια ευρώ.

- «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ». Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση δύο νέων Δικαστικών Μεγάρων σε Βόλο και Λαμία και στην ανακατασκευή τριών Δικαστικών Μεγάρων στην Καρδίτσα, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα, καθώς και στην ασφάλιση, συντήρηση και διαχείριση αυτών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 68,9 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε χτες το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «με το νέο έργο που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, επιτυγχάνεται η κατασκευή τριών νέων σύγχρονων Δικαστικών Μεγάρων, που θα βασίζονται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού καθώς και της λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Τα Δικαστικά Μέγαρα θα είναι εξοπλισμένα με τον απαραίτητο και πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, για την ταχύτερη, ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της δικαστηριακής ύλης, αλλά ταυτόχρονα θα τοποθετηθεί και γραφειακός εξοπλισμός, που θα αναβαθμίσει το περιβάλλον εργασίας των υπαλλήλων και των πολιτών που καθημερινά τα επισκέπτονται».

Ο Υφυπουργός Υποδομών, κ. Γιώργος Καραγιάννης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είμαστε πολύ περήφανοι γιατί έργα που σχεδιάστηκαν μεθοδικά και με συστηματική δουλειά τους τελευταίους 24 μήνες, μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Αποδεικνύουμε στη πράξη, ότι έχουμε και σχέδιο και χρονικό ορίζοντα για την υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων, σε όλο το φάσμα των κατασκευών, έργων με σημαντικό κοινωνικό πρόσημο, που να βελτιώνουν την καθημερινότητα πολιτών και εργαζόμενων και να ενισχύουν τη συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, συμβάλλοντας στην επαναφορά της χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.