Επιχειρήσεις | Ελλάδα
05-09-2021 | 09:04

Σε ποια projects εστιάζει η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων REDS (θυγατρική Ελλάκτωρ)

Σε ποια projects εστιάζει η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων REDS (θυγατρική Ελλάκτωρ)
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ιδιαίτερη έμφαση συνεχίζει να δίνει η REDS, θυγατρική της Ελλάκτωρ στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, στο έργο της κατασκευής του πολυχώρου Cambas project για το οποίο ολοκληρώνεται η επικαιροποίηση του master plan. Η real estate εταιρεία, που «τρέχει» το σημαντικό αυτό project, θα κληθεί προσεχώς να εξετάσει και επιλέξει τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μιας επένδυσης που εκτιμάται στα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δανεισμό, συνεργασία με στρατηγικό εταίρο, ακόμα και μια πιθανή αύξηση κεφαλαίου, μοντέλο που έχει αρχίσει και πάλι τελευταία να επικρατεί σε εισηγμένες στο ΧΑ επιχειρήσεις. Παράλληλα, η εταιρεία εστιάζει και στην σημαντική επένδυση (παραχώρηση) της Μαρίνας Αλίμου.

Αξίζει να δούμε πάντως την «εικόνα» του τομέα ακινήτων του ομίλου Ελλάκτωρ, όπως αποκαλύφθηκε στα μεγέθη 6μήνου αλλά και στην εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2021 έσοδα ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 3,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημειώνοντας μείωση κατά 15% ή 0,5 εκατ. ευρώ. Το EBITDA το πρώτο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 24%, αποτέλεσμα των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, μετά την επιβολή της αναστολής λειτουργίας των Εμπορικού Κέντρων και γενικότερα του λιανεμπορίου στην χώρα. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,9 εκατ. έναντι ζημιών 0,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι και τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι συνέπειες της πανδημίας στα έσοδα του Ομίλου εξακολουθούν να υφίστανται δεδομένου ότι και στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021 το φαινόμενο της έξαρσης της νόσου του Covid-19 εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Οι κυβερνητικές αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου και οι αποφάσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος έως και 100% στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης για τα μισθώματα των μηνών από Ιανουάριο έως και Μάιο του 2021 καθώς και την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% στα μισθώματα του Ιουνίου 2021, επηρέασαν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του κλάδου δεδομένου ότι κύρια δραστηριότητα αυτού, αποτελεί η λειτουργία του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park».

Αναφορικά με τις προοπτικές, σημειώνονταν ότι «λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 με απόφαση της Κυβέρνησης ανεστάλη η λειτουργία των εμπορικών κέντρων, από τις αρχές του 2021, με μικρές χρονικά άρσεις των περιοριστικών μέτρων μέχρι και την 24.04.2021. Επιπλέον σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δόθηκε απαλλαγή στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης από την υποχρέωση καταβολής του 100% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο του 2021 και του 40% για τον Ιούνιο 2021. Για τις απαλλαγές της υποχρέωσης των μισθώσεων κατά 100% εντός 2021 δόθηκε η δυνατότητα, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, του δικαιώματος αποζημίωσης από το Ελληνικό Κράτος του 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος και για τα νομικά πρόσωπα και οντότητες (πέραν των φυσικών προσώπων). Το ποσό της απαίτησης για τον Όμιλο τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο ανήλθε σε €1,6 εκατ. και αντίστοιχα έχει αποδοθεί για το ίδιο διάστημα το ποσό €0,85 εκατ.».

Υπενθυμίζεται ότι «μετά την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόθηκε την 27.04.2021 το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο και ο πολεοδομικός κανονισμός της Π.Ο.Α.Δ.Π (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) στην Κάντζα Παλλήνης, και κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ (ΦΕΚ Δ’ 328/07.06.2021) ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος προς την ολοκλήρωση της επένδυσης του “Cambas Park”. Έως τα τέλη Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του business plan και σειρά παίρνουν οι διαδικασίες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τα 3 χρόνια».

Οσον αφορά στο έργο ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου, «η REDS υλοποιεί τις υποχρεώσεις που αφορούν τη σύμβαση μελέτης / κατασκευής, όπου κατά το Α’ εξάμηνο απαιτούσε την ολοκλήρωση και κατάθεση του Master Plan, τη συλλογή προτάσεων / αρχιτεκτονικών μελετών, την κυκλοφοριακή μελέτη και έργα θαλάσσιας κατασκευής. Τέλος, για τα ακίνητα στη Ρουμανία διερευνάται η καλύτερη επενδυτική προοπτική, αναζητώντας ή συνεπενδυτή ή αγοραστή.

Να υπενθυμίσουμε ότι προ περίπου 3 μηνών, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνάντησης με εκπροσώπους των media, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων REDS, θυγατρικής του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τομέα real estate, κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης, είχε αναφέρει ότι «στόχος είναι η REDS να γίνει… leader στον τομέα development όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα κινηθούμε με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα ώστε να μην είμαστε απλοί… παρατηρητές στην αγορά».

Οσον αφορά το Cambas Project, δηλαδή την επένδυση στο ακίνητο στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης, είχε σημειώσει ότι επίκειται η επικαιροποίηση του master plan, ενώ στη συνέχεια, εφόσον η κίνηση ολοκληρωθεί, απαιτείται χρονικό διάστημα ενός έτους για την λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και περίπου 4 έτη για τη συνολική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, έχουμε να κάνουμε με επενδυτικό πλάνο 5ετίας, εφόσον όλα πάνε καλά με τα χρονοδιαγράμματα, η εταιρεία «κλειδώσει» ένα νέο master plan, όχι μακριά από τις χρήσεις που προβλέπονται, ενώ στην πορεία θα διερευνηθεί το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων επενδυτών για το project. Βέβαια, για την εν λόγω επένδυση, που απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση, θα εξεταστεί και η συμμετοχή της ίδιας της μητρικής Ελλάκτωρ. Υπενθυμίζεται ότι για το project παλιά υπήρχαν σχέδια για εμπορικές, ξενοδοχειακές χρήσεις, χώρου γραφείων, χρήσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού κ.α. σε μια συνολική έκταση 315 στρεμμάτων, στον χώρο του πρώην οινοποιείου Καμπά.

Ιδιαίτερη έμφαση πάντως δίνει η REDS και στην ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου (χρονοδιάγραμμα περίπου 2+2 ετών για εξωραϊσμό κ.α. και ανάπτυξη), βάσει του master plan που έχει εκπονηθεί. Η διοίκηση της εταιρείας αλλά και γενικότερα του ομίλου έχει σημαντικές προσδοκίες για το project αυτό φιλοδοξώντας να δημιουργήσει μία από τις ομορφότερες, μεγαλύτερες και λειτουργικότερες μαρίνες στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρώπη. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει υπογράψει Σύμβαση Παραχώρησης για το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια. Πρόκειται για επένδυση της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ. Στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων, προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 18.000 τ.μ. σύγχρονης σχεδίασης, μοντέρνων ισόγειων ή έως δύο ορόφων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν χρήσεις εστίασης και αναψυχής, ξενοδοχειακών υπηρεσιών, γραφείων, αποθήκευσης και επισκευών σκαφών, καθώς και εμπορικές χρήσεις. Στη θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας, έκτασης σχεδόν 428 στρεμμάτων, θα έχουν τη δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 1.000 σκάφη αναψυχής.

Αναφορικά με το εμπορικό πάρκο «Smart Park», στο Q1 η πτώση του τζίρου ανήλθε σε περίπου 30% (εντός της περιόδου τα καταστήματα ήταν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα), ωστόσο, η επανεκκίνηση του εμπορίου έδειξε και σημαντική ενίσχυση της επισκεψιμότητας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.