Επιχειρήσεις | Ελλάδα
01-09-2021 | 07:53

Ποιοι τομείς «στηρίζουν» την Ελλάκτωρ – Η «εικόνα» σε Παραχωρήσεις και Κατασκευή

Ποιοι τομείς «στηρίζουν» την Ελλάκτωρ – Η «εικόνα» σε Παραχωρήσεις και Κατασκευή
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Οι Παραχωρήσεις, μαζί με τους κλάδους των ΑΠΕ και του Περιβάλλοντος, συνεχίζουν να αποτελούν «στήριγμα» και τομείς αιχμής για τον όμιλο Ελλάκτωρ, που παράλληλα είναι σε φάση ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης και του κατασκευαστικού βραχίονα ΑΚΤΩΡ, μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη ΑΜΚ ύψους 120,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική παρουσίαση της διοίκησης της Ελλάκτωρ σε αναλυτές αλλά και βάσει της εξαμηνιαίας οικονομικής κατάστασης (χτες η εισηγμένη ανακοίνωσε μεγέθη 6μήνου 2021), «στον κλάδο των Παραχωρήσεων ε τη σταδιακή άρση των απαγορευτικών μέτρων κυκλοφορίας από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η κυκλοφορία στην Αττική Οδό ήταν αυξημένη κατά 4,1% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 και βελτιωμένη στο 2ο τρίμηνο 2021 στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020». Μάλιστα, όπως ειπώθηκε στο conference call, κατά τους δύο αμέσως προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο) η κίνηση στην Αττική Οδό επέστρεψε σε επίπεδα προ πανδημίας, δηλαδή σε «εποχές 2019».

Όπως αναφέρεται στην παρουσίας, ο όμιλος στην προσεχή 5ετία διεκδικεί μερίδιο από μια «πίτα» έργων άνω των 43 δις ευρώ συνολικά (Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα μοντέλα). Το 58% αφορά σε ενεργειακά projects, το 14% σε οδικά έργα, το 8% σε σιδηροδρομικά, το 12% σε Μετρό, το 4% σε διαχείριση αποβλήτων κ.α. Κατά τη διοίκηση του γκρουπ περίπου 7μ5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να εκταμιευθούν εντός του 2021.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο  6μηνο 2021 ανήλθε σε €51,6 εκατ. έναντι  €45,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 14,4%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος. Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο  6μηνο 2021 ανήλθε σε €40,7 εκατ. έναντι €36,6 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 11% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Το 1ο 6μηνο 2021 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €22,4 εκατ. έναντι €20,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 (+11,3%). Ο όμιλος στο 6μηνο είχε το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων στην Ελλάδα με 493 MW εγκατεστημένη ισχύς στις 30.06.2021. Επιπλέον, σε στάδιο επικαιροποίησης κατασκευαστικών αδειών βρίσκονται σήμερα ακόμη δύο αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 88,2 (έναρξη 2022). Τέλος, 1.095 ΜW έργων ΑΠΕ βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.

Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €55,4 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021, αυξημένα από τα €47,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 κατά 17%. Το EBITDA ανήλθε σε €9,9 εκατ. το 1ο  6μηνο 2021 έναντι €6,8 εκατ. το 1ο  6μηνο 2020 (+45%). Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €7,1 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι €3,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020 (+83%).

Ειδικά για τις Παραχωρήσεις αναφέρεται ότι «Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες νέων έργων υποδομών στην Ελλάδα και εκτιμάται ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή μέσω Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ ιδιαίτερα λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων οικονομικών πόρων του Ελληνικού Δημοσίου. Το επιχειρηματικό σχέδιο της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, με κύριο γνώμονα τις συνέργειες με τις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου, επικεντρώνεται σε: · Συμμετοχή σε νέα έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης · Επεκτάσεις και ενέργειες αύξησης της αποδοτικότητας των έργων της · Διεύρυνση συμμετοχών της μέσω της δευτερογενούς αγορά».

Ενδεικτικά σημειώνονται υπό διεκδίκηση έργα όπως: «Μόνιμη Υποθαλάσσια Ζεύξη Νήσου Σαλαμίνας», ΒΟΑΚ, Οδικος Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με ΣΔΙΤ, φοιτητικές κατοικίες κτίρια Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ), Υλοποίηση Φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, μονάδες απορριμμάτων, Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, έργα επεκτάσεων υφιστάμενων έργων παραχώρησης κ.α.. Τέλος, σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες διαφαίνεται να υπάρχουν στη δευτερογενή αγορά των υπαρχόντων έργων παραχωρήσεων των οδικών αξόνων και στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση πιθανής πρόθεσης απόεπένδυσης υφιστάμενων μετόχων, ο Όμιλος προτίθεται να εξετάσει πιθανή αύξηση των ποσοστών συμμετοχής του (ή/και νέας εισόδου), πάντα με γνώμονα την αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων και την ενίσχυση ευρύτερων συνεργειών.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 31 Δεκεμβρίου υπεγράφη, σε συνέχεια της εκπλήρωσης του συνόλου των προαπαιτουμένων από όλα τα αρμόδια μέρη, το Πρωτόκολλο Παραλαβής της Μαρίνας Αλίμου, μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και της Παραχωρησιούχου εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου Α.Ε.», κατά 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Σε συνέχεια της υπογραφής, την 1η Ιανουαρίου 2021 έγινε η έναρξη Παραχώρησης για περίοδο 40 ετών - με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια - με στόχο την αναβάθμιση της Μαρίνας Αλίμου σε μία από τις πιο σύγχρονες μαρίνες των Βαλκανίων, με την υλοποίηση συνολικής επένδυσης της τάξεως των €100 εκατ.

Όσον αφορά στον «καυτό» όσο και προβληματικό τομέα της Κατασκευής (το 1ο 6μηνο 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €65,6 εκατ. έναντι ζημιών €28,2 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, ενώ το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€27,9 εκατ. το 1ο 6μηνο 2021 έναντι -€17,3 εκατ. το 1ο 6μηνο 2020, ενώ συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης ποσού €26,2 εκατ., συνεπεία αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€54 εκατ., έναντι ζημίας €17,3 εκατ. κατά το 1ο 6μηνο 2020), το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.06.2021 σε 1,7 δισ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, υυτή τη στιγμή, οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 40% των εσόδων της δραστηριότητας Κατασκευής (A’ εξάμηνο 2021), ενώ αντιπροσωπεύουν το 57% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων) και επικεντρώνονται στη Ρουμανία. Επιπρόσθετα, μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η Κ/Ξ στη οποία συμμετέχει η ΑΚΤΩΡ προκύπτει να είναι πλέον η μόνη υποψήφια για την υπογραφή της πενταετούς σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης του βιολογικού της Ψυττάλειας, προϋπολογισμού €320 εκατ. Η αναμενόμενη αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του Covid 19 στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρείας.

«Στον κλάδο Κατασκευής, αν και ο κύκλος εργασιών του 2ου τριμήνου κινήθηκε οριακά χαμηλότερα σε σχέση με το 1ο τρίμηνο, παρατηρήθηκε κάμψη στον κύκλο εργασιών και τη λειτουργική κερδοφορία του εξαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €75,9 εκατ. παρουσιάζοντας άνοδο 5% σε ετήσια βάση. Νέα έργα ύψους €197 εκατ. υπεγράφησαν στον κλάδο Κατασκευής στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου, ενώ μετά τις 30.06.21, εταιρίες του Κλάδου Κατασκευής έχουν ανακηρυχθεί μειοδότες σε έργα συνολικής αξίας €98 εκατ. Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο δραστικός περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ., θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων», σημείωσε ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ.

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης του Κλάδου έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, με τη μείωση των δαπανών προσωπικού και του κόστους πωληθέντων, τη διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, αλλά και τη βελτιστοποίηση της δομής χρηματοδότησης.

Από πλευράς υλοποίησης έργων, η έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και στην υλοποίηση οδικών αξόνων καθώς και σιδηροδρομικών έργων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρουμανία. Ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία που είναι μια ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ο Όμιλος έχει συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και η οποία έχει σημαντικές ανάγκες σε έργα υποδομών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ακολουθεί πολύ επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη διεκδίκηση συμβάσεων στο κράτος του Κατάρ, όπου έχει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management (Ο&Μ). H ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της κατά το Α’ εξάμηνο 2021 υπέγραψαν νέες συμβάσεις ποσού €197 εκατ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: · Η Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων, σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας - Πιπερίου και Σπάτων - Αρτέμιδος, αξίας €31,6 εκατ. · Η Ολοκλήρωση της σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας Οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης, και το οδικό δίκτυο της περιοχής Καλοχωρίου, αξίας €26,3 εκατ. · Η Λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου στον δυτικό τομέα και τον κάθετο άξονα Α29 της Εγνατίας Οδού, αξίας €20,9 εκατ. · Η Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα και στους Κάθετους Άξονες Α1, Α25 & Α23 της Εγνατίας Οδού, αξίας €18,1 εκατ. · Η Επέκταση του χαλύβδινου δικτύου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), των πόλεων της Ξάνθης και της Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αξίας €16,8 εκατ. · Η θυγατρική εταιρεία ΤΟΜΗ κατά το 2021 υπέγραψε συμβάσεις, αξίας €17,5 εκατ.

Η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της έχουν ανακηρυχθεί μειοδότες μετά τις 30.06.2021 σε έργα συνολικής αξίας €98 εκατ. Τα κυριότερα είναι τα εξής: · Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, και Θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλεπικοινωνιών, ασθενών ρευμάτων & ελέγχου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, αξίας €17,4 εκατ. · Κατασκευή επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης - Φάση Α2, αξίας € 15,2 εκατ. · Upgrade of the Eastern Section of Pier II στο λιμάνι του Πειραιά, αξίας € 15 εκατ. (ποσοστό συμμετοχής ΑΚΤΩΡ 50%). · Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, αξίας €12,7 εκατ. · Κατασκευή οδικού τμήματος από περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου, αξίας €11,2 εκατ. · Άρση ετοιμορροπίας και αποκατάσταση φθορών στη Δημοτική αγορά Χανίων, αξίας €7,1 εκατ.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.06.2021 σε €376 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020.  Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €28 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €768 εκατ. στις 30.06.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €28 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €768 εκατ. στις 30.06.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €183 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020 καθώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα του 6μήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιά €47 εκατ. έναντι ζημιάς €34,5 εκατ. το 1ο 6μηνο του 2020.

Όπως αναφέρεται, η Reggeborgh ελέγχει 29,8% του μετοχικού κεφαλαίου, η Greenhill 29%, η Atlas 9,8%, ποσοστό 7,1% είναι σε ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια και 3,2% σε ελληνικά, ενώ το retail κατέχει συνολικά 21,1%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ελλάκτωρ: Διεύρυνση ζημιών - Πτώση 10% στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο του 2021