Ελλάδα
04-08-2021 | 12:17

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για το «fair value» 2.600 ακινήτων

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για το «fair value» 2.600 ακινήτων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (FairValue) για λόγους Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)» ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε., προϋπολογισμού 205.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), προκήρυξε πριν από λίγες ημέρες (ημερομηνία εγγράφου 22 Ιουλίου 2021) η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Αναζητώντας ειδικό που θα επανεκτιμήσει πάνω από 2.600 ακίνητα, ανάμεσα στα οποία τουριστικά, «ολυμπιακά», ακίνητα εντός ή εκτός σχεδίου.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη διακήρυξη, και όσον αφορά στο παράρτημα της «περιγραφής φυσικού αντικειμένου της σύμβασης», πρόκειται για την παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Εύλογης Αξίας (Fair Value) για σκοπούς Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. και συγκεκριμένα την επανεκτίμηση περίπου 2.644 ακινήτων με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2021. Η εργασία αφορά σε εκτιμήσεις γραφείου (desktop), δηλαδή δεν απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας.

Σχετικά με τα 2.644 ακίνητα, αυτά βρίσκονται στο σύνολο της χώρας και ενδεικτικά κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

1. Τουριστικά ακίνητα: 134 και περιλαμβάνουν τουριστικά περίπτερα, πρώην Ξενία, κάμπινγκ, μαρίνες, αιγιαλούς, ιαματικές πηγές κ.λπ.

2. Ολυμπιακά ακίνητα: 5 που περιλαμβάνουν στάδια, εκθεσιακούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων κ.λπ.

3. Ακίνητα μισθωμένα: 525

4. Ακίνητα εντός σχεδίου: 976 με ενδεικτική κατανομή 66% οικόπεδα (640), 22% οικόπεδα με κτίσμα (220) 12% διαμερίσματα (114) και 0,02% λοιπά (2).

5. Ακίνητα εκτός σχεδίου: 1004 με ενδεικτική κατανομή 13% παλαιοί αιγιαλοί (127), 56% αγροτικά και βοσκότοποι (560), 5% παραθαλάσσιες και παρόχθιες εκτάσεις(52) και λοιπά 26% (265).

Η βάση της αξίας που θα υιοθετείται στη μελέτη είναι η Εύλογη Αξία (FairValue), η οποία στην προκείμενη περίπτωση ταυτίζεται με την Αγοραία Αξία (MarketValue), όπως αυτή ορίζεται από τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS). Εκτός από την Εύλογη Αξία ο Εκτιμητής θα πρέπει να παρέχει εντός της έκθεσης και τον διαχωρισμό της αξίας σε γη και βελτιώσεις (Apportionment of Value between Land and Buildings).

Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σχετικό υποστηρικτικό υλικό (μεθοδολογία εκτίμησης, συγκριτικά στοιχεία, πίνακας αναγωγών, παραδοχές μεταβλητών, υπολογισμοί κ.λπ.).

Για την εκτίμηση του ακινήτου, οι διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες που θα εφαρμοστούν κατά την κρίση του εκτιμητή και ανάλογα με το αντικείμενο, είναι οι εξής:

· Μέθοδος συγκριτικών στοιχείων,

· Μέθοδος εισοδήματος (Απλή κεφαλαιοποίηση ή Discounted Cash Flow Ανάλυση),

· Μέθοδος υπολειμματικής αξίας,

· Μέθοδος των κερδών

· Μέθοδος αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως με την ΕΤΑΔ.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για διάστημα δύο (2) λογιστικών χρήσεων, ήτοι για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022. Με τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπεται η συνολική δαπάνη ποσού διακοσίων πέντε χιλιάδων Ευρώ (205.000 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για το διάστημα των δύο χρήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε για τις 31/08/2021.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.