Επιχειρήσεις | Ελλάδα
31-07-2021 | 09:10

Ποια θα είναι η «επόμενη μέρα» για τη ΓΕΚΕ (President) – Δεν πωλείται το ξενοδοχείο

Ποια θα είναι η «επόμενη μέρα» για τη ΓΕΚΕ (President) – Δεν πωλείται το ξενοδοχείο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η απόκτηση των Μετοχών της εταιρείας ΓΕΚΕ από τον Προτείνοντα (δηλαδή τους βασικούς μετόχους) δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας.

Πρωταρχικός στόχος της συμμετοχής του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η οποία ως γνωστόν κατέχει και διαχειρίζεται το ξενοδοχείο President τη Λ. Κηφισίας, είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί επιτυχώς έως σήμερα, δηλαδή i) την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ως φυσική εξέλιξη ενός 4αστερου ξενοδοχείου που παρακολουθεί τις τάσεις της τουριστικής υποδομής παγκοσμίως και ii) τον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας προκειμένου να ανταποκρίνεται στο υψηλό του προφίλ και στο κοινό του.

Όπως σημειώνεται, «ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν κάποιο σχέδιο πώλησης των Μετοχών της Εταιρείας ή/και του ξενοδοχείου President, δεν υφίσταται κάποια δρομολογημένη σχετική διαδικασία και δεν έχει δοθεί η οποιαδήποτε σχετική εντολή προς οποιοδήποτε πρόσωπο να διερευνήσει και να διαπραγματευτεί μία τέτοια συναλλαγή».

Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της κυρίας Δωροθέας Κεφάλα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται για τη δημόσια πρόταση και την «επόμενη μέρα» που θα είναι εκτός χρηματιστηριακό ταμπλό για τη ΓΕΚΕ, «ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης και να ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας, και θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών της, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Παράλληλα, ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των σχέσεων με τους επενδυτές ή υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με χρηματιστηριακούς νόμους αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα.

Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα εξοικονομηθούν. Τέλος, ο Προτείνων ενδέχεται να αλλάξει τη σύνθεση του ΔΣ για όσο διάστημα η Εταιρεία παραμένει εισηγμένη ώστε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του 4706/2020, ενώ όταν επιτευχθεί η διαγραφή της Εταιρείας από το ΧΑ, ο Προτείνων θα επανεξετάσει τη σύνθεση του ΔΣ προς το σκοπό της μεγιστοποίησης της ευελιξίας αυτού που μπορεί να συνεπάγεται και τη μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η δημόσια πρόταση έχει ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι στις 26 Αυγούστου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε πρόσφατα η εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 577.816 Μετοχές κατ’ ανώτατο αριθμό, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €5,75 ανά Μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής, και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, θα συγκλιθεί γενική συνέλευση με θέμα τη λήψη απόφασης για διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το ΧΑ και στη συνέχεια θα υποβληθεί σχετικό αίτημα διαγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.