Ελλάδα
21-07-2021 | 13:17

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων 2021- 2022 στον τομέα των ΜΜΕ

Newsroom
Μοιράσου το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων 2021- 2022 στον τομέα των ΜΜΕ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα η πρόσληση αφορά σε πρακτορεία ειδήσεων και διαδικτυακά μέσα με στόχο την προώθηση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (πρακτορεία ειδήσεων και διαδικτυακά μέσα)

Τα έργα, τα οποία μπορούν να λάβουν έως και 70% συγχρηματοδότηση, πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στην κατηγορία των μέσων επικοινωνίας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουλίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση έργου στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: πρακτορεία ειδήσεων και διαδικτυακά μέσα.

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης των έργων είναι 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Η διάρκεια των έργων θα είναι κατ' ανώτατο όριο 8 μήνες μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2021 και 30ής Ιουνίου 2022.

Οι αιτήσεις για επιχορήγηση προτάσεων θα πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά στον σχετικό ιστότοπο συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Τα περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πρέπει να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προτάσεων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ø  Δείκτες απόδοσης για τη δράση: Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τους δείκτες απόδοσης που αντιστοιχούν στο πεδίο δραστηριότητας της πρότασής τους βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων.

Ø  Κριτήρια επιλογής/ανάθεσης

  • Συνάφεια της προτεινόμενης δράσης 30/100
  • Ποιότητα της προτεινόμενης δράσης 30/100
  • Επισκεψιμότητα 30/100
  • Προϋπολογισμός και αποτελεσματικότητα κόστους 10/100

Χρονοδιάγραμμα

Εικόνα

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τα έντυπα αίτησης που πρέπει να συμπληρωθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στην ενότητα Call for proposals COMM/SUBV/2021/M/COFOE for grants in support to the Conference on the Future of Europe.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.