Ελλάδα
06-07-2021 | 09:11

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κατασκευή του Ε 65

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κατασκευή του Ε 65
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Κατατέθηκε χτες το βράδυ στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών που σχετίζεται με τη σύμβαση για την κατασκευή του Ε65, δηλαδή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας που υλοποιεί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ειδικότερα πρόκειται για την:

Κύρωση της από 24.06.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» που κυρώθηκε με τον ν. 3597/2007 (Α΄168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: 1) με την από 28.11.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α΄269), 2) με την από 19.12.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176)» και 3) με την από 11.12.2018 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4586/2018 (Α΄217).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση:

·       Με την προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ενεργοποιείται το δικαίωμα του δημοσίου να εκκινήσει τις εργασίες κατασκευής του βόρειου τμήματος του οδικού άξονα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 (Τρίκαλα – Εγνατία Οδός), το οποίο είχε χαρακτηριστεί αναβαλλόμενο και παρέμενε σε εκκρεμότητα λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης κατά το μέρος που επιβάρυνε το εθνικό σκέλος. Συνεπώς λόγω εντάξεως του έργου προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθίσταται δυνατή η έναρξη των σχετικών εργασιών για την κατασκευή και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία.

 ·       Η υλοποίηση του βορείου τμήματος θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και στην επίτευξη συνθηκών ασφάλειας και ταχύτητας μετακίνησης των χρηστών του.

 ·       Αφορά στο σύνολο των πολιτών που κάνουν χρήση του αυτοκινητόδρομου Ε65.

 Οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης:

i) βραχυπρόθεσμοι: Ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων ii) μακροπρόθεσμοι: Βελτίωση της προσπελασιμότητας της Δυτικής Μακεδονίας, μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος.

Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προκαλείται βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη, ύψους 490 εκατ. ευρώ, από ανάληψη του κόστους κατασκευής του Αναβαλλόμενου Τμήματος Β’ του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας. Η δαπάνη αυτή Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από 24.6.2021 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της ανωτέρω αρχικής Σύμβασης Παραχώρησης, για το έργο της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), που έχει κυρωθεί με τον ν.3 597/2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Ειδικότερα: Με την κυρούμενη Τροποποιητική Συμφωνία, οποία υπεγράφη μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» (εφεξής. «Παραχωρησιούχος») και εκ τρίτου των Μετόχων αυτής, προβλέπεται ολοκλήρωση της κατασκευής του Αναβαλλόμενου Τμήματος Β [Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών (32,45 χλμ.) και Α/Κ Γρεβενών- Α/Κ Εγνατία (38,05 χλμ.)], από την παραχωρησιούχο εταιρεία, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Καθορίζονται, επίσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου και του παραχωρησιούχου για την ολοκλήρωση του έργου.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, προκαλούνται επί του κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη ύψους 39 εκατ. ευρώ, από την ανάληψη του κόστους κατασκευής του προαναφερόμενου Αναβαλλόμενου Τμήματος Β’ του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των δημοσίων εσόδων, από την απόδοση στο Δημόσιο ·τυχόν εσόδων του προαναφερόμενου Τμήματος του Αυτοκινητόδρομου, σε περίπτωση που προκύψουν μετά την αφαίρεση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.