Επιχειρήσεις | Ελλάδα
24-06-2021 | 21:14

REVOIL: Δεκτή η παραίτηση του Κ. Καρρά - Η νέα σύνθεση του ΔΣ

Newsroom
Μοιράσου το
REVOIL: Δεκτή η παραίτηση του Κ. Καρρά - Η νέα σύνθεση του ΔΣ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Δεκτή έγινε η παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους  κου Κωνσταντίνου Καρρά από το Διοικητικό Συμβούλιο της REVOIL A.E.E.Π. χωρίς να προχωρήσει στην αντικατάστασή του.

Συγκεκριμένα, η Εταιρία REVOIL A.E.E.Π. ανακοινώνει ότι:

α) Έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Καρρά και δεν προχώρησε στην αντικατάστασή του.

β) Αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί να συνεδριάσει στις 25.06.2021 να προβεί στη μείωση των ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δύο και η άνω μείωση να ισχύσει από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 4706/2020 ήτοι την 17η Ιουλίου 2021 και εφεξής.

γ) Κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής που συνεστήθη και αποτελείτο από τους κ.κ. Ιωάννη Ρούσσο, Κωνσταντίνο Καρρά και Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο σε συνδυασμό με την με ημερομηνία 24.06.2021 «Δήλωση Ανεξαρτησίας υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου» που υπέβαλαν η κάθε μία εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κυριών Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου, διακρίβωσε ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται τόσο στο Ν. 3016/2002 όσο και στο Ν. 4706/2020, και αποφάσισε όπως εισηγηθεί την άνω διακρίβωση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει οριστεί για την 25η Ιουνίου 2021.

δ) Αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην άνω ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί στην εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας του κ. Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, ο οποίος έχει εκλεγεί δυνάμει της από 28.06.2019 απ??φασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς το σκοπό να καταλάβει θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα να καταλάβει τη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Καρρά και να αναπληρώσει αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, έως τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι έως την 28.06.2024, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφωθούν εκ νέου σε επτά (7). 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 28.06.2024, ως εξής: 

  • Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
  • Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
  • Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλός, εκτελεστικό μέλος.
  • Στεργιόπουλος  Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  •  Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  • Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του κου Καρρά από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και αποφάσισε όπως στην αυριανή του συνεδρίαση της 25.6.2021 αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που μεταξύ άλλων θα καθορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της, να ορίσει τα νέα μέλη της Επιτροπής αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.