Ελλάδα
25-06-2021 | 07:57

Intrakat: «Κλειδώνει» το έργο - «σκούπα» για την ύδρευση Πάτρας

Intrakat
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Το γκρουπ της Intrakat, μαζί με την εταιρεία «ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», ανακηρύχθηκε επισήμως ως προσωρινός ανάδοχος κατασκευής του έργου με τίτλο: Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο– Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας», αρχικού κόστους 24,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Ειδικότερα, η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) ενέκρινε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο - Δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας»» και την ανάδειξη του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ INTRAKAT- ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου, επειδή προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και συγκεκριμένα προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 43,51% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 9.981.187,58  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η κοινοπραξία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. - ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» είχε δώσει έκπτωση 38,16% και η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 33,14%. Ο συνολικός προϋπολογισμός είχε εκτιμηθεί σε 21.660.000,01 ευρώ (με ΦΠΑ) χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης / Δικαίωμα προαίρεσης: 2.640.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), άρα συνολικά σε  24.300.000,01 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το αντικείμενο του έργου-«σκούπα» περιλαμβάνει τις εργασίες που είναι απαραίτητο να γίνουν για την ολοκλήρωση υπολειπομένων εργασιών, λειτουργίας και συντήρησης του έργου και σύμφωνα με τα τεύχη της διακήρυξης διακρίνεται στα εξής τρία τμήματα:

1o ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: Περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται να εκτελεστούν σε κατασκευασμένα έργα του φράγματος Αστερίου, έργα υδροδότησης δικτύων Β.Δ. οικισμών, διυλιστηρίων Αστερίου και αγωγού μεταφοράς αδιύλιστου νερού από το φράγμα Αστερίου στα διυλιστήρια (Ε.Ε.Ν.) Πάτρας και των συναφών κατασκευών, για την ασφαλή λειτουργία τους.

2o ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: Περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων επέκτασης των δικτύων ύδρευσης στους υπόλοιπους οικισμούς του Ν. Αχαΐας. Επιπλέον περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

3o ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: Περιλαμβάνει τις εργασίες καθημερινής διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης του έργου: «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο – Παραπείρο», το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των κατασκευασμένων, με τις ως άνω εργολαβίες, έργων όπως αυτά θα ολοκληρωθούν, αλλά και των προς κατασκευή, με την παρούσα, συμπληρωματικών έργων.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η επί σαράντα δύο (42) μήνες, με προαίρεση δέκα οκτώ (18) μηνών, εξασφάλιση λειτουργίας και συντήρησης των έργων, ήτοι η δοκιμαστική και αποδοτική λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), η λειτουργία και συντήρηση των υδραγωγείων και η παρακολούθηση, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων και ταμιευτήρων Αστερίου και Βαλμαδούρας και των συναφών τους εγκαταστάσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.