Ελλάδα
24-06-2021 | 08:17

Κατακύρωση του σιδηροδρομικού project «Λάρισα-Βόλος» στην Intrakat

Κατακύρωση του σιδηροδρομικού project «Λάρισα-Βόλος» στην Intrakat
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την κατακύρωση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου – ΒΙΠΕ – Βόλος», στην εταιρεία Intrakat αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ.

Πρόκειται για το σιδηροδρομικό έργο της γραμμής Λάρισας-Βόλου, κόστους περίπου 67 εκατ. ευρώ, με φορέα υλοποίησης την ΕΡΓΟΣΕ. Μειοδότης για το σημαντικό έργο που έρχεται να αναβαθμίσει την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή είχε αναδειχθεί ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο η INTRAKAT, όπως είχε αποκαλύψει το insider. Για το έργο κατατέθηκαν προσφορές και από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΒΑΞ-ALSTOM.

Το έργο ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και αναβάθμισης με ETCS θα αναβαθμίσει θεαματικά την σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις δύο μεγάλες θεσσαλικές πόλεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα εγκατασταθεί ηλεκτροκίνηση τύπου τρόλεϊ, για ταχύτητες μέχρι και 120 χλμ./ώρα. Η διαδρομή ανάμεσα στον Βόλο και την Λάρισα, μαζί με τις ενδιάμεσες στάσεις, θα μειωθεί στα 40 λεπτά και παράλληλα θα λειτουργήσει και η προαστιακή σύνδεση μεταξύ Βόλου και Θεσσαλονίκης με συνολικό χρόνο διαδρομής μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.4793/21/10-06-2021 Εισήγηση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, μετά από συζήτηση του ως άνω θέματος, με ομοφωνία των παρισταμένων και αντιπροσωπευμένων μελών του, εκ των οποίων τρία μέλη παρίστανται εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, αποφάσισε:

  • Την Έγκριση του 2ου Πρακτικού διεξαγωγής του μειοδοτικού διαγωνισμού, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 94089.1, της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου – ΒΙΠΕ – Βόλος» (Α.Δ. 736).
  • Την κατακύρωση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα, με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», ως προσωρινό ανάδοχο με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,19% και με συνολική προσφορά ύψους 42.391.239,69 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται τα απρόβλεπτα ύψους 3.242.617,88 ευρώ (τα οποία έχουν υπολογισθεί ως ποσοστό 9% της δαπάνης προσφοράς), οι απολογιστικές εργασίες ύψους 1.203.165,98 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ 18%), η αναθεώρηση ύψους 1.222.910,70 ευρώ και τα ανταλλακτικά συνολικού ποσού 693.457,57 ευρώ.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έργων για την υπογραφή των συμβατικών τευχών και σχεδίων του έργου. Να σημειωθεί ότι, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.