Τράπεζες
23-06-2021 | 07:54

Alpha Bank: Στην τελική ευθεία για την ΑΜΚ – Τι να προσέξουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Στην τελική ευθεία για την ΑΜΚ – Τι να προσέξουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Οι συναλλαγές που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως και την Πέμπτη 24 Ιουνίου, θα κατοχυρώνουν απολύτως στους μετόχους το δικαίωμα της κατά προτεραιότητα διανομής των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. 

Καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ύψους έως 800 εκατ. ευρώ, μπαίνει στην τελική ευθεία για να διενεργηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, η ημερομηνία καταγραφής των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου αυτοί να τύχουν της κατά προτεραιότητα διανομής των νέων μετοχών μέσω της ΑΜΚ, θα είναι η 28η Ιουνίου 2021.

Αυτό σημαίνει ότι κατά προτεραιότητα κατανομή μέχρι του ποσοστού που κατέχουν θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα έχουν εκκαθαρίσει τις συναλλαγές τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή την 28η Ιουνίου.

Οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους και τους χρόνους που χρειάζεται το Χ.Α. για την εκκαθάριση των συναλλαγών, συνήθως Τ+2, δηλαδή την δεύτερη ημέρα μετά την συναλλαγή. Κατόπιν αυτού, εκτιμάται πως απολύτως κατοχυρωμένες είναι οι συναλλαγές που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως και την Πέμπτη, 24 Ιουνίου. Επομένως, επενδυτές που αγοράζουν μετοχές της Alpha Bank προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις περιόδους διακανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Τ+2) ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος εκκαθάρισης ή διαμεσολαβητή μέσω του οποίου αποκτούν μετοχές.

Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και θα υποβάλουν αίτηση κατά προτεραιότητα κατανομής για το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής θα πρέπει: 

(α) να εμφανίζονται ως μέτοχοι της Alpha Bank με το σχετικό ποσοστό συμμετοχής στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (δηλ. οι συναλλαγές θα πρέπει να έχουν διακανονιστεί κατά το εν λόγω χρονικό σημείο) ή/και 

(β) σε περίπτωση που κατέχουν μετοχές της Alpha Bank μέσω διαμεσολαβητή/-ών να παραδώσουν βεβαίωση/βεβαιώσεις του/των εν λόγω διαμεσολαβητή/- ών, η/οι οποία/-ες αποδεικνύει/-ουν τον ακριβή αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχονται μέσω διαμεσολαβητή/-ών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα εφαρμοστεί μόνο για όσες εντολές δίνονται στην Τιμή Διάθεσης.

Σημειώνεται ότι η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών θα δοθεί στους Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μετόχους που αποφασίζουν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να συμμετέχουν στην ΑΜΚ. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν υφιστάμενο μέτοχο να συμμετάσχει στην ΑΜΚ.

Επίσης, η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που προτείνεται να δοθεί στους Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μετόχους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, είναι ανεξάρτητη από το εάν αυτοί συμμετείχαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου ή εάν ψήφισαν σε αυτήν.

Η Δημόσια Προσφορά για την ΑΜΚ της Alpha Bank αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της εβδομάδας που αρχίζει στις 28 Ιουνίου 2021, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Όπως έχει ανακοινώσει η Alpha Bank, οι  Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την ΑΜΚ θα διατεθούν: 

(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και (β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια: 

(α) Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (28η Ιουνίου 2021), όπως αυτό το ποσοστό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και αντιστρόφως. 

(γ) Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε υφιστάμενους Μετόχους που θεωρούνται ειδικοί ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. 

(δ) Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς ή της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors), μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής (όπως η έγκαιρη τοποθέτηση των εντολών κ.λπ.).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Bank: Στις 28 Ιουνίου η ημερομηνία καταγραφής των υφιστάμενων μετόχων

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή-ορόσημο Galaxy – Σκυτάλη στην ΑΜΚ την ερχόμενη εβδομάδα