Ελλάδα
18-06-2021 | 08:05

«Εγνατία Οδός Α.Ε.»: Γιατί αναζητάει σύμβουλο με 5 εκατ. ευρώ

«Εγνατία Οδός Α.Ε.»: Γιατί αναζητάει σύμβουλο με 5 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Άλλος ένας φορέας κρατικών συμφερόντων προωθεί διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επίβλεψης των έργων αρμοδιότητας της, δηλαδή, για την εξεύρεση τεχνικού συμβούλου. Ο εν λόγω διαγωνισμός προωθείται από την «Εγνατία Οδό Α.Ε.» η οποία ψάχνει ιδιώτες συμβούλους μηχανικούς για την επίβλεψη των έργων που προωθεί. Μάλιστα, πρόκειται για μία σύμβαση που προσεγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ, ειδικότερα ανέρχεται στα 4,68 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για περίοδο τριών ετών (36 μήνες).

Στο τέλος Μαΐου, σε σχετικό διοικητικό συμβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο: «Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης των έργων αρμοδιότητας της Εγνατία Οδός Α.Ε.», προϋπολογισμού 4.680.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η σύμβαση περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή 4.069.565 ευρώ για τις υπηρεσίες επίβλεψης έργων οδοποιίας και 610.435 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στην ανοικτή διαδικασία θα δικαιούνται να συμμετέχουν οικονομικοί φορείς που είναι πιστοποιημένοι από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης σε αντίστοιχες, με τις ζητούμενες, τεχνικές υπηρεσίες ώστε να αναλάβουν την επίβλεψη των έργων που προωθεί ο φορέας (μελέτες, παρακολούθηση εργασιών, επίβλεψη προσωπικού, χρονοδιαγράμματα κ.α.). Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε, βάσει της διακήρυξης, η 26η/07/2021, και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 30η/07/2021.

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Εγνατία Οδός: (Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Γρεβενά – Κοζάνη – Βέροια – Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Ελληνοτουρκικά σύνορα), Κάθετοι Άξονες, η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και κάθε άλλη περιοχή για έργα που έχουν εκχωρηθεί στην «Εγνατία Οδός ΑΕ» και το οδικό δίκτυο γενικά το οποίο άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί τα έργα ή συνδέεται με αυτά.

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης έργου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν εμπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων της αντίστοιχης κατηγορίας με τα έργα, του οποίου η επίβλεψη αποτελεί αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστές βαρύτητας 70% για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 30% για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.