Ελλάδα
18-06-2021 | 07:52

ΕΥΔΑΠ: Το bonus των 50 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο - μετόχους και το «ταμπλό»

ΕΥΔΑΠ: Το bonus των 50 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο - μετόχους και το «ταμπλό»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Πιστή… σε όσα είχε προαναγγείλει εμφανίζεται η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ καθώς η εισηγμένη ετοιμάζεται να εγκρίνει bonus περίπου 50 εκατ. ευρώ συνολικά στους μετόχους της, μέσω διανομής μερίσματος αλλά και επιστροφής κεφαλαίου.

Παρά το γεγονός ότι η περυσινή οικονομική χρήση «έφερε» ζημίες, απόρροια των προβλέψεων που «έγραψε» η εταιρεία ύδρευσης λόγω της συμφωνίας της με το δημόσιο για το κόστος αδιύλιστου νερού (157 εκατ. ευρώ), η εισηγμένη αναμένεται να προχωρήσει τόσο σε παροχή μερίσματος όσο και σε επιστροφή κεφαλαίου. Τα δύο αυτά αποτελούν και θέματα προς έγκριση, μεταξύ πολλών άλλων, στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ την επόμενη Παρασκευή 25 Ιουνίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση με τα θέματα της Γ.Σ., οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για:

·       Έγκριση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι «Κέρδη εις νέον» ποσού ύψους 25.560.000 ευρώ, δηλαδή μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

·       Έγκριση επιστροφής κεφαλαίου από το κονδύλι «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ύψους 24.495.000 ευρώ, δηλαδή ποσό επιστροφής κεφαλαίου 0,23 ευρώ ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγάλος κερδισμένος από αυτό το ποσό των 50,055 εκατ. ευρώ είναι το Ελληνικό Δημόσιο που ελέγχει μέσω της ΕΕΣΥΠ 50% (συν μία μετοχή) και μέσω του ΤΑΙΠΕΔ 11,33%, άρα συνολικά 61,33%, παίρνοντας έτσι τη «μερίδα του λέοντος» με περίπου 30 εκατ. ευρώ. Στην ΕΥΔΑΠ, βάσει μετοχολογίου, νομικά πρόσωπα ελέγχουν συνολικά άνω του 32% (πάνω από 34,1 εκατ. μετοχές) και φυσικά πρόσωπα συνολικά το 6,61% (πάνω από 7 εκατ. μετοχές). Ανάμεσα στους μετόχους βέβαια είναι και ο γνωστός Αμερικάνος μεγαλοεπενδυτής, Τζ. Πόλσον, με μερίδιο λίγο κάτω του 10% που και αυτός έχει λαμβάνειν περί τα 5 εκατ. ευρώ.

Αυτό που επίσης έχει νόημα να αναφερθεί είναι ότι η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, παρά τις όποιες διακυμάνσεις, δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την πρόβλεψη των 157,5 εκατ. ευρώ της συμφωνίας με το Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι αυτό το ποσό είναι σημαντικό σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα όσο και έναντι της κεφαλαιοποίησής της που δύο φορές πρόσφατα (μία τον Απρίλιο και άλλη μια μέσα στον Μάιο) ξεπέρασε το 1 δις ευρώ. Βέβαια, και τις δύο φορές στα επίπεδα των 9,2 ευρώ η μετοχή δεν κατάφερε να συνεχίσει ανοδικά αλλά έχασε έδαφος, επιστρέφοντας προς τα 8,3-8,5 ευρώ και στην αποτίμηση γύρω από τα 900 εκατ. ευρώ, όπου και «πάτησε» αντιδρώντας ανοδικά. Από τα τέλη Μαρτίου και μετά η μετοχή έχει ανεβάσει στροφές καθώς τότε διαπραγματεύονταν πέριξ των 6,6 με 6,9 ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, το 2020 η ΕΥΔΑΠ κατέγραψε ζημίες 57,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA, ενώ το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους της εταιρείας ήταν αρνητικό κατά 66,1 εκατ. ευρώ. Η χρήση του 2020 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις. Πρώτον, από την πρόβλεψη για το επιπλέον τίμημα του αδιύλιστου νερού της περιόδου 2013 έως 2020, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας. Δεύτερον, από τη μεταβολή των απαιτήσεων πελατών της Εταιρείας, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19 και οδήγησε στην ανάγκη σχηματισμού επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 11,4 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ το 2019). 

Στο πλαίσιο της τακτοποίησης του επιπλέον τιμήματος αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών  συμβούλων, η Εταιρεία, προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013-2020, ύψους 157,5 εκατ. ευρώ, η οποία επιβαρύνει εφάπαξ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Σημειώνεται ότι, ισχυρή παραμένει η ταμειακή θέση της Εταιρείας, με 462 εκατ. ευρώ ταμειακά και ταμειακά ισοδύναμα, χωρίς δανεισμό. Για το έτος 2020, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό 22,2 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων. Για τα έτη 2013 έως 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη συνολικού ποσού 135,3 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στο κονδύλι Λοιπά Έξοδα.

Επίσης, ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 12 με 13 εκατ. ευρώ θα επιτύχει η ΕΥΔΑΠ από τη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την προμήθεια ακατέργαστου (αδιύλιστου) ύδατος, κατά τα επόμενα 20 χρόνια (2021-40).

Η διοίκηση της εταιρείας εδώ και περίπου δύο μήνες είχε προαναγγείλει την παροχή bonus προς τους μετόχους, μιλώντας τότε και για μερισματική απόδοση σχεδόν 6,8% βάσει της τότε τιμής στο ταμπλό. Γενικότερα πάντως, αρκετές εταιρείες προχώρησαν ή προσχωρούν σε διανομές ιδιαίτερα υψηλών ποσών, εκμεταλλευόμενες ότι φέτος -κατ’ εξαίρεση- οι μέτοχοί τους δεν θα επιβαρυνθούν φορολογικά με εισφορά αλληλεγγύης. Την ίδια ώρα βέβαια, κάποιες μερισματικές αποδόσεις είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, πόσω μάλλον σε σύγκριση με τα τραπεζικά επιτόκια ή τα yields των δεκαετών κρατικών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, ακόμα και σε σχέση με τις αποδόσεις εταιρικών ομολόγων που εκδόθηκαν στο Χ.Α.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.