ΕΤΑΔ: Νέος διαγωνισμός για το ακίνητο στον Σκαραμαγκά - 30,7 εκατ. το ελάχιστο τίμημα

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΤΑΔ: Νέος διαγωνισμός για το ακίνητο στον Σκαραμαγκά - 30,7 εκατ. το ελάχιστο τίμημα
Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ανακοίνωσε την προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την πώληση ακινήτου στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Εως 28 Ιουνίου οι προσφορές.

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» ανακοίνωσε την προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Πώληση ακινήτου στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr.

Πρόκειται για ακίνητο συνολικού εμβαδού 332.137,34 τ.μ. μετά των συστατικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του, καθώς και του εξοπλισμού που περιγράφεται αναλυτικότερα στην Προκήρυξη, που βρίσκεται στη θέση «Σκαραμαγκάς» του Δήμου Χαϊδαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Η Τιμή Εκκίνησης, δηλαδή το ελάχιστο προσφερόμενο αντάλλαγμα, ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριάντα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (30.700.000 ευρώ). Το ελάχιστο ποσοστό αύξησης εκάστης προσφοράς επί της ανώτατης ήδη υφιστάμενης προσφοράς, ορίζεται ίσο με 5%.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των Προσφορών, η Προσφορά θα παραμένει σε ισχύ για περίοδο διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών μετά την υποβολή της. Η ΕΤΑΔ δύναται, με μονομερή έγγραφη δήλωσή της προς τους Συμμετέχοντες, να παρατείνει την ισχύ των υποβληθεισών Προσφορών κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες.

Οι Ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τη σχετική Προκήρυξη, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr και την ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ www.hppc.gr.

Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής, σύμφωνα με την Προκήρυξη: έως την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, στις 12:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα (2ος όροφος – Πρωτόκολλο).

Για την απόκτηση πρόσβασης στο VDR οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ΕΤΑΔ Αίτηση Πρόσβασης στο VDR συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, από την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού και μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής, με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν Τεύχος.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Το Τεύχος αφορά την πώληση Ακινήτου συνολικού εμβαδού 332.137,34 τ.μ., μετά των συστατικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Σκαραμαγκάς» του Δήμου Χαϊδαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρεια Αττικής. Το Ακίνητο βρίσκεται εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Αττικής και εντός περιοχής E.Ο. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα και δεν εμπίπτει στους Ν.1337/83 και Ν.2508/1997. Η έκταση απέχει λιγότερο από 50 μ. από τη θάλασσα.

- Το τμήμα Δ1 (215.707,55 τ.μ.) περιλαμβάνει: α) τη Δεξαμενή Νο5, τον Προβλήτα Νο3 μετά λοιπού χερσαίου χώρου εκατέρωθεν της δεξαμενής, καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, β) τον Προβλήτα Νο4 όπου σήμερα χρησιμοποιείται ως Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και γ) Λοιπό χερσαίο χώρο.

Το τμήμα Δ2 (116.429,79 τ.μ.) περιλαμβάνει α) ένα τμήμα εμβαδού 115.551,37 τ.μ. εκ του γεωτεμαχίου, και β) ένα τμήμα 878,42 τ.μ., ήτοι ολόκληρο το γεωτεμάχιο. Επί του τμήματος αυτού υφίστανται κτήρια.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις του Ακινήτου καθορίζονται από το ΠΔ/23.2.87, ΦΕΚ 166/Δ/87 ως εξής: «Οχλούσα Βιομηχανία»: 1. Βιομηχανικές, 2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 3. 10 Επαγγελματικά Εργαστήρια, 4. Κτίρια & Γήπεδα αποθήκευσης 5. Κτίρια & Γήπεδα στάθμευσης, 6. Πρατήρια Βενζίνης/ Υγραερίου, 7. Εγκαταστάσεις γεωργικών δασικών κτηνοτροφικών αλιευτικών και λοιπών εκμεταλλεύσεων, 8. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας, 9. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, 10. Γραφεία, 11. Εστιατόρια, 12. Αναψυκτήρια, 13. Χώροι συνάθροισης κοινού, 14. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, 15. Αθλητικές Εγκαταστάσεις, 16. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων 17. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

Οι πιο πάνω από αρ. 10 ως 15 ειδικές χρήσεις επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές. Σημειώνεται ότι η χρήση ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων ως βιομηχανικός κλάδος είναι συμβατή σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς.

Το συνολικό ακίνητο που θα μεταβιβασθεί κατά κυριότητα στον Οριστικό Πλειοδότη ενδέχεται να έχει μικρές αποκλίσεις από το εμφαινόμενο στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα χωρίς να αλλάζει αυτό ουσιωδώς. Ο Οριστικός Πλειοδότης, δύναται, εφόσον λειτουργήσει στο Ακίνητο επιχείρηση ναυπηγείου ή λοιπών υποστηρικτικών σε αυτό δραστηριοτήτων, να ζητήσει την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

21:52

Κέρδη για το πετρέλαιο, βάζοντας τέλος στο διήμερο αρνητικό σερί

21:34

Φινλανδία για NATO: Θα απαντήσουμε στις αντιρρήσεις της Τουρκίας

21:17

Twitter: Δεν έχει ανασταλεί η συμφωνία με τον Μασκ - Όχι σε επαναδιαπραγμάτευση για το τίμημα

21:07

Μητσοτάκης: Στόχος της κυβέρνησης να καταστεί η Ελλάδα «κόμβος» βιοφαρμακευτικής καινοτομίας

20:55

Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο: LNG και φυσικό αέριο για ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

20:52

Μεγάλα κέρδη για τον χρυσό - Σε υψηλό άνω του 1 μήνα

20:48

Ο Λουκασένκο ανακοίνωσε την αγορά S-400 και πυραύλων Iskander από τη Ρωσία

20:34

H&M: Συμβιβασμός 36 εκατ. δολαρίων για την υπόθεση με τις «αναξιοποίητες» δωροκάρτες

20:29

Μισέλ προς Σερβία: Να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

20:23

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το πακέτο 40 δισ. δολαρίων για ενίσχυση της Ουκρανίας

20:21

Το Twitter θα προειδοποιεί τους χρήστες για κάθε παραπλανητική ανάρτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία

20:16

Το Βρετανικό Μουσείο δεν υποχωρεί από τις θέσεις του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

20:08

O EMA ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca ως ενισχυτική δόση

20:07

Ο Ακάρ κατηγορεί την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στην Ανατολία

19:59

Γερμανία: Οι εισαγωγείς αερίου μπορούν να ανοίξουν λογαριασμούς για πληρωμές σε ρούβλια

19:51

Βρετανική κατασκοπεία: Απομακρύνθηκαν δύο υψηλόβαθμοι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματικοί για «αποτυχίες» στον πόλεμο

19:45

Δένδιας στην Χάγη: Αρχή της Ελλάδας, η επίλυση όλων των διμερών διαφορών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου

19:44

Cenergy: Στα 12,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων - Στο 1 δισ. το ανεκτέλεστο υπόλοιπο

19:43

Ρέθυμνο: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 247.798,32 ευρώ για την ενίσχυση των «πράσινων» τρόπων μετακίνησης

19:34

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν υπογράφει την παροχή επιπλέον 100 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

19:32

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο Ρόδου - «Ναι» και στην παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου ΟΑΚΑ

19:28

Μπάιντεν: Φινλανδία και Σουηδία πληρούν «όλα τα κριτήρια» για να ενταχθούν στο NATO

19:19

Επιπλέον 36 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,983 εκατ. ευρώ εντάσσονται στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

19:10

Οι G7 δίνουν 18,4 δισ. δολάρια για ενίσχυση στην Ουκρανία

19:08

Ανδρουλάκης: Καλούμε τους πολίτες να παρακολουθήσουν το συνέδριό μας

19:04

Μακρόν προς ΕΕ: Να αποφασίσει σύντομα σχετικά με την ένταξη της Μολδαβίας

19:02

Οδ. Αθανασίου - The Ellinikon Experience Centre: Το μεγαλύτερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο Κέντρο Επισκεπτών αστικής ανάπτυξης στον κόσμο

18:55

Σημαντικές απώλειες στις ευρωαγορές, υπό τον φόβο ενδεχόμενης ύφεσης

18:51

Παπαστεργίου (ΚΕΔΕ): Δεν τίθεται θέμα μετάθεσης των αυτοδιοικητικών εκλογών

18:48

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο μετά το τουρκικό «βέτο» στο ΝΑΤΟ