Ελλάδα
31-05-2021 | 18:40

BriqProperties: Αύξηση εσόδων και κερδών στο α' τρίμηνο του έτους

Newsroom
Μοιράσου το
BriqProperties: Αύξηση εσόδων και κερδών στο α' τρίμηνο του έτους
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αύξηση των εσόδων της κατά 13% στο πρώτο τρίμηνο του 2021 ανακοίνωσε η BriQ Properties. Σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α΄ τριμήνου 2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 1.093 χιλ. έναντι € 963 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 13,4%, παρά τα μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19 για μείωση των μισθωμάτων στο α΄ τρίμηνο του 2021. 

Η εταιρεία αναφέρει πως η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα. 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8,3% και ανήλθαν σε € 686 χιλ. έναντι € 633 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα  κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 34,5% και ανήλθαν σε € 535 χιλ. έναντι € 397 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα  καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 35,7% και ανήλθαν σε € 507 χιλ. έναντι € 374 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου κατά α΄ τρίμηνο του 2021 από ενοίκια λόγω της πανδημίας Covid-19 ανήλθε σε € 633 χιλ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε € 2.628 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020. Την 31η Μαρτίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 22.222 χιλ. έναντι € € 18.313 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η BriQ Properties την 31.03.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 753 χιλ. και αξίας κτήσης € 624 χιλ. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 31.03.2021 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

Η BriQ Properties επίσης αναφέρει πως:
• Την 31η Μαρτίου 2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 29 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 109.125 χιλ. έναντι 28 ακίνητων αξίας € 106.001 χιλ. την 31.12.2020 και 25 ακίνητων αξίας € 68.183 χιλ. την 31.03.2020. 
• Στο α΄ τρίμηνο του 2021 η Εταιρεία απέκτησε ένα νέο ακίνητο συνολικού ποσού επένδυσης € 2.122 χιλ. ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες € 1.002 χιλ. που κυρίως αφορούν υπό ανέγερση κτίριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.