Ελλάδα
27-05-2021 | 08:09

Lamda Development: Πώς πήγαν τα 3 Malls στο πρώτο τρίμηνο

Lamda Development: Πώς πήγαν τα 3 Malls στο πρώτο τρίμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Παρά τις πρωτόγνωρες αντίξοες συνθήκες, η μέση πληρότητα των Εμπορικών Κέντρων της Lamda Development στο πρώτο τρίμηνο του 2021 παρέμεινε αμετάβλητη σε περίπου 99%. Το συνολικό EBITDA των τριών εμπορικών κέντρων του ομίλου (Retail EBITDA) την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθε σε 9,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,8 εκατ. ευρώ, ήτοι μείωση 33% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του εμπορικού κέντρου «The Mall Athens» κατά την τρέχουσα περίοδο παρουσίασε μείωση κατά 35% φτάνοντας στο ποσό των 4,1 εκατ. ευρώ. Το «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρουσίασε μείωση EBITDA κατά 25% φτάνοντας στο ποσό των 3,0 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό κέντρο «Golden Hall» παρουσίασε μείωση EBITDA κατά 38% φτάνοντας στο ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις καταστημάτων στο «The Mall Athens» μειώθηκαν κατά 78% έναντι του α’ τριμήνου 2020, στο Golden Hall μειώθηκαν κατά 71% και στο Mediterranean Cosmos κατά -70%, άρα συνολικά οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 73%. Στα 3 Malls, η επισκεψιμότητα μειώθηκε κατά 90%, 82% και 79% αντίστοιχα, άρα συνολικά σε -83%.

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, η Lamda προχώρησε σε μείωση μισθωμάτων κατά ποσοστό 40% για το σύνολο του Α’ Τριμήνου 2021 (έναντι ποσοστού 40% μόνο για το μήνα Μάρτιο του 2020). Η επίπτωση για το Α’ Τρίμηνο 2021 στα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχεται σε €3,0 εκατ., ήτοι €0,017 ανά μετοχή. Λαμβάνοντας υπόψη συνθήκες πλήρους και ανεμπόδιστης λειτουργίας των εμπορικών κέντρων (ανάλογες με αυτές κατά το Α’ Τρίμηνο 2019), η συνολική επίπτωση της πανδημίας για το Α’ Τρίμηνο 2021 στα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχεται σε €5,9 εκατ., ήτοι €0,033 ανά μετοχή.

Η Εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση των εμπορικών κέντρων μέσω δεικτών, οι κυριότεροι των οποίων, κατά τα διεθνή πρότυπα, είναι ο δείκτης επισκεψιμότητας (σύνολο επισκεπτών) και ο δείκτης πωλήσεων καταστηματαρχών (σύνολο πωλήσεων καταστηματαρχών) που παρουσιάζουν την ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ της τρέχουσας και της συγκριτικής περιόδου.

Η σύγκριση των βασικών δεικτών των εμπορικών κέντρων μεταξύ του Α’ Τριμήνου 2021 και 2020, πέρα από δυσχερής καθίσταται ουσιαστικά και άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι τα εμπορικά κέντρα παρέμειναν κλειστά κατά το μεγαλύτερο διάστημα του Α’ Τριμήνου 2021 ενώ αντίθετα λειτούργησαν χωρίς κανένα περιορισμό τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 2020. Συνεπώς η σύγκριση των βασικών δεικτών δεν μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Τα Εμπορικά Κέντρα «The Mall Athens» και «Golden Hall» στην Αθήνα παρέμειναν ανοικτά κατά την περίοδο 18.01.2021-31.01.2021 ενώ κατά την περίοδο 01.02.2021-07.02.2021 λειτούργησαν με τη μέθοδο του click-inside. Το Εμπορικό Κέντρο «Mediterranean Cosmos» στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε ανοικτό την περίοδο 18.01.2021-07.02.2021 ενώ κατά την περίοδο 08.02.2021-04.03.2021 λειτούργησε με τη μέθοδο του click-away.

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε την επανέναρξη λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων από την 24.04.2021, υπό τους σχετικούς περιορισμούς (π.χ. μέτρα click-inside), ενώ από την 15.05.2021 άρθηκαν εντελώς τα μέτρα click-inside. Επιπρόσθετα, η νομοθετική πρόβλεψη για την απαλλαγή των μισθωτών/καταστηματαρχών από την καταβολή του συνόλου (100%) του μηνιαίου μισθώματος με την παράλληλη αποζημίωση του Ομίλου LAMDA Development από το Υπουργείο Οικονομικών σε ποσοστό 60%, ισχύει και για το μήνα Απρίλιο 2021. Συνεπώς, για το μήνα Απρίλιο 2021 η συνολική επίπτωση των νομοθετικών προβλέψεων αναφορικά με τη μείωση μισθωμάτων κατά ποσοστό 40%, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανέρχεται σε €1,3 εκ., ήτοι €0,008 ανά μετοχή.

Η Lamda, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, διαπραγματεύτηκε νέες ή προς ανανέωση συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους που ίσχυαν προ της κρίσης της πανδημίας, διαφυλάττοντας έτσι την αξία των εμπορικών κέντρων. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ανήλθαν στο 68,9% και 68,1% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι κατά την 31.03.2021 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου υπερβαίνουν τον δανεισμό του και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται το κονδύλι Δανεισμός αντί του Καθαρού Δανεισμού.

Σημειώνεται ότι η NAV της Lamda ανήλθε σε 1,097 δις ευρώ ή 6,21 ευρώ/μετοχή. Η Lamda εμφάνισε στις 31/03/2021 ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 839,8 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμα δάνεια 732,64 εκατ. ευρώ, μισθώσεις 180,1 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμο δανεισμό 14,9 εκατ. ευρώ. Επίσης, εμφάνισε αρνητικές ροές κατά 28,831 εκατ. ευρώ από λειτουργικές δραστηριότητες.

Αναφορικά με το εμβληματικό έργο του Ελληνικού και την πλήρωση των σχετικών συμβατικών αιρέσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και να μεταβιβαστούν οι μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» στη LAMDA Development, την 21.05.2021 κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου αναφορικά με την κύρωση της σύμβασης μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Το εν λόγω σχέδιο νόμου συνιστά το δεύτερο σημαντικό βήμα για την ιδιοκτησιακή ωρίμανση του Μητροπολιτικού Πόλου (σε συνέχεια του πρόσφατου νόμου Ν.4787/2021 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας επί του Μητροπολιτικού Πόλου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ).

Υπενθυμίζεται ότι με την κύρωση της εν λόγω Σύμβασης θα αποδοθεί στην Εταιρεία, με την ολοκλήρωση της απόκτησης των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., η πλήρης κυριότητα του 30% της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του 30% της έκτασης της παράκτιας ζώνης, εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας, ήτοι περίπου 1.800 στρέμματα συνολικά, καθώς και το δικαίωμα επιφανείας της υπόλοιπης έκτασης για 99 χρόνια, εξαιρουμένων των κοινόχρηστων και των κοινωφελών χώρων. Σχετικά με τις εκκρεμότητες περί δασικών θεμάτων, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις αποφάσεις της (υπ’ αρ. 666-667/2021), που εκδόθηκαν σε συνέχεια απάντησης σειράς προδικαστικών ερωτημάτων, απέρριψε αιτήσεις ακύρωσης τρίτων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες οι τελευταίοι είχαν ισχυριστεί ότι τμήματα του Μητροπολιτικού Πόλου είχαν δασικό χαρακτήρα. Οι σχετικές αποφάσεις είναι κομβικής σημασίας καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τελεσίδικα ότι στο Ακίνητο δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.