Ελλάδα
05-05-2021 | 18:39

Noval Property: Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων σε 365 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
Noval
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της σε 364,6 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 22% σε σχέση με την 31/12/2019, ανακοίνωσε η Noval Property

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 70,2 εκατ. ευρώ, λόγω ανάπτυξης ακινήτων (όπως η ολοκλήρωση του συγκροτήματος γραφείων The Orbit στην Αθήνα και η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West), καθώς και λόγω απόκτησης πλήρους κυριότητας ακινήτων μέσω εταιρικού μετασχηματισμού.

Κατά την πρώτη δωδεκάμηνη χρήση της (01.01.2020 – 31.12.2020), η Noval Property παρουσίασε έσοδα από μισθώματα 13,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα κρατικά μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας Covid-19 μείωσαν τα έσοδα της Εταιρείας κατά 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9,8% επί των αναμενόμενων εσόδων.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31/12/2020 ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ. Η εσωτερική λογιστική αξία της Εταιρείας την 31/12/2020 ήταν 281,9 εκατ. ευρώ, ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται πως το διοικητικό συμβούλιο της Noval Property κατά την από 28/04/2021 συνεδρίασή του αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0077 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.