Ελλάδα
03-05-2021 | 15:12

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με μπαράζ συμβάσεων «χτίζει» ανεκτέλεστο 3 δις ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με μπαράζ συμβάσεων «χτίζει» ανεκτέλεστο 3 δις ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με μπαράζ νέων συμβάσεων και ανάληψης νέων έργων, μεταξύ των οποίων η κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65,  ύψος 442 εκατ. ευρώ, η έναρξη κατασκευής της ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Πελοποννήσου ύψους 152 εκατ. ευρώ, η επέκταση των δραστηριοτήτων  στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων (170 εκατ. ευρώ), η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής και ηλεκτροκίνησης (άνω των 154 εκατ. ευρώ), έχει κυλήσει ήδη το 2021 για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που «βλέπει» το ανεκτέλεστο ήδη να ανέρχεται σε επίπεδα άνω των 2,2 δισ. ευρώ.

Όπως έχει αναφέρει η εισηγμένη, το ανεκτέλεστο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε διαμορφωθεί σε 1,6 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020, αλλά συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων και προς υπογραφή νέων συμβάσεων τοποθετείται σε 2,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ανεκτέλεστο βραχυπρόθεσμα υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί σε 3 δισ. ευρώ. Κι αυτό εάν ληφθεί υπόψη το έργο του ολοκληρωμένου σύνθετου συγκροτήματος (IRC) με καζίνο, ύψους 1 δισ. ευρώ, στο Ελληνικό, όπου ανάδοχος είναι η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Mohegan (η ΤΕΡΝΑ θα υλοποιήσει το 100% των κατασκευαστικών εργασιών).

Επίσης, η ΤΕΡΝΑ, εντός της φετινής χρονιάς, θα ξεκινήσει την κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ύψους 442 εκατ. ευρώ. Το έργο αποτελεί μέρος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), περιλαμβάνοντας τα υποτμήματα Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών (32,450 χλμ) και A/K Γρεβενών – A/K Εγνατία» (30,610 χλμ).

Όπως αποτυπώνεται στην ετήσια οικονομικά κατάσταση του ομίλου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με ένα μεγάλο πακέτο έργων:

·       Στις 18.01.2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση, από το Ελληνικό Δημόσιο της κατασκευής του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, με ποσό 442 εκατ. ευρώ. Το έργο αποτελεί μέρος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), ο οποίος έχει παραχωρηθεί με Σύμβαση Παραχώρησης στη θυγατρική ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. και το οποίο θα εκτελεστεί από την κατασκευάστρια Κοινοπραξία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65).

·       Στις 19.01.2021 η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα των πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για (3) τρεις εγκαταστάσεις πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων σε ισάριθμους τεχνητούς ταμιευτήρες, η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε 265 MW. Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για την ανάπτυξη έργων αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας παραγωγής καθαρής ενέργειας αφορούν στην εγκατάσταση Τεχνητών Ταμιευτήρων, 120 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Καστρακίου, 103 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Πουρναρίου και 42 ΜW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Στράτου. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για την ανάπτυξη των τριών εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα ξεπεράσει τα 170 εκατ. ευρώ.

·       Στις 29.01.2021, η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής του έργου ΣΔΙΤ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου» από την θυγατρική εταιρεία της, ήτοι Περιβαλλοντική Πελοποννήσου. Η σύμβαση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία τριών (3) Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία, καθώς και δύο (2) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Κορινθία και Αργολίδα. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 28 έτη και περιλαμβάνει τη διετή κατασκευαστική περίοδο και την 26ετή περίοδο λειτουργίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 62,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από επιδότηση ΕΣΠΑ. Στο έργο αναμένεται να δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο, 200 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και μεγάλος αριθμός παράλληλων θέσεων εργασίας.

·       Στις 25.02.2021 η θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υπέγραψε σύμβαση για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική, και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)». Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (70%) – INDIGITAL (15%) – AMCO (15%). O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ ενώ η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το Β’ τρίμηνο 2021. Το έργο αφορά στον πλήρη ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα Λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών άλλων συγκοινωνιακών φορέων στην Ευρώπη. Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευαστική περίοδο (12 μήνες) και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης της περιόδου συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας για άλλα πέντε (5) έτη.

·       Στις 02.03.2021, η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και η OCEAN WINDS (Κοινοπραξία των εταιρειών EDP Renewables και ENGIE) υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες συνολικής δυναμικότητας άνω των 1,5 GW τα οποία θα αναπτυχθούν σε βάθος δεκαετίας. Η OCEAN WINDS διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών και πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων υπό ανάπτυξη, κατασκευή και σε λειτουργία σε διάφορες αγορές σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία που αποτελείται από έργα της τάξεως των 1,5 GW υπό κατασκευή και 4 GW υπό ανάπτυξη, καθώς και 5 έως 10 GW σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης μέχρι το 2025.

·       Στις 05.03.2021, υπογράφηκαν έπειτα από την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου , οι Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης (οι «Συμβάσεις Λ&Σ»), μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, η οποία αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ο «Λειτουργός»), και των εταιρειών Παραχώρησης Νέα Οδός ΑΕ και Οδός Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ (οι «Παραχωρησιούχοι»). Οι Συμβάσεις Λ&Σ προβλέπουν την εργολαβική ανάθεση της λειτουργίας και συντήρησης των Έργων Παραχώρησης, στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Οι Συμβάσεις Λ&Σ αναμένεται να τεθούν σε ισχύ εντός του Μαΐου 2021.

·       Στις 08.03.2021 η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ υπέγραψε με την εταιρεία SEGER GREECE Α.Ε., σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση και επαναχρήση Ξενοδοχειακής μονάδας MIRAMARE στη θέση Μωραϊτικα Κέρκυρας», συμβατικού αντικειμένου 7,8 εκατ. ευρώ και με διάρκεια κατασκευής 5 μηνών.

·       Στις 23.03.2021 η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ υπέγραψε με την Κρατική εταιρεία Σιδηροδρομικής Υποδομής της Βουλγαρίας (NRIC) για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής σιδηροδρομικής γραμμής και ηλεκτροκίνησης του τμήματος Petrarch – Dragoman και μελέτη, κατασκευή και εποπτεία από τον μελετητή των έργων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών του τμήματος Voluiak – Dragoman», Προϋπολογισμού 154,7 εκατ. ευρώ και με διάρκεια κατασκευής 48 μηνών.

·       Στις 30.03.2021, η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, υπέγραψε σύμβαση για το έργο «Υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί του Αγ. Ευστρατίου». Ο ανάδοχος θα αναλάβει, επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για δώδεκα (12) έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (εργασίες κατασκευής του υβριδικού συστήματος και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για 12 έτη) ανέρχεται στο ποσό των 7.712.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 25 μήνες.

Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι σε συνέχεια του καταστροφικού σεισμού της 03.03.2021 που έπληξε το δήμο Τυρνάβου, ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές το σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου, η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ υπέβαλε αίτηση να προβεί σε δωρεά για την κατασκευή νέου σχολείου, σε αντικατάσταση του παλαιού, δείχνοντας αυξημένα κοινωνικά αντανακλαστικά και ευαισθησία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.