Ελλάδα
30-04-2021 | 09:41

Prodea: Ποια είναι η αξία, η σύνθεση και η διασπορά του mega χαρτοφυλακίου της

Prodea: Ποια είναι η αξία, η σύνθεση και η διασπορά του mega χαρτοφυλακίου της
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την 31 Δεκεμβρίου 2020, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Prodea Investments αποτελείτο συνολικά από 359 εμπορικά ακίνητα, κυρίως καταστήματα και γραφεία, (31 Δεκεμβρίου 2019: 372 εμπορικά ακίνητα) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1.236 χιλ. τ.μ.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και των κατοικιών και οικοπέδων για ανάπτυξη κατοικιών προς πώληση ανέρχεται σε 2,123 δις ευρώ σύμφωνα με σχετική εκτίμηση των ανεξάρτητων τακτικών εκτιμητών.

Τριακόσια δεκαπέντε (315) από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι έξι (26) ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο (2) ακίνητα στη Βουλγαρία και δύο (2) ακίνητα στη Ρουμανία.

Tην 31 Δεκεμβρίου 2020, οι θυγατρικές εταιρείες Aphrodite Hills Resort Limited, MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited (πρώην Vibrana Holdings Ltd) και η 100% θυγατρική της The Cyprus Tourism Development Company Limited ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία. Την 31 Δεκεμβρίου 2020 η εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχουν οι ως άνω εταιρείες (ακίνητα επένδυσης, ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποθέματα) ανερχόταν σε 146,811 εκατ. ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων των ως άνω εταιρειών, την 31 Δεκεμβρίου 2020, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελείτο από 357 εμπορικά ακίνητα, κυρίως καταστήματα και γραφεία, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1.161 χιλ. τ.μ. (τριακόσια δεκαπέντε (315) ακίνητα στην Ελλάδα, είκοσι τέσσερα (24) ακίνητα στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο (2) ακίνητα στη Βουλγαρία και δύο (2) ακίνητα στη Ρουμανία). Η εύλογη αξία τους την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 1,977 δις ευρώ.

Η Prodea, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με βασική στρατηγική της να είναι η αλλαγή τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων. Από πλευράς ποιοτικών χαρακτηριστικών, «λαμβάνει πιο εμφατικά υπόψιν παραμέτρους που αποτελούσαν πυλώνες της ανάπτυξης της Εταιρείας, όπως η αειφορία, η επένδυση σε βιοκλιματικά κτήρια γραφείων που υιοθετούν τις αρχές της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (Environmental and Social Governance, «ESG») και λαμβάνοντας υπόψιν πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων με σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που πληροί τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας».

Όπως σημειώνει, «ακίνητα με αντίστοιχες προδιαγραφές δεν υπάρχουν έτοιμα στην αγορά οπότε η εταιρεία είτε αναπτύσσει η ίδια τα ακίνητα (ενδεικτικά υπό ανάπτυξη κτήριο γραφείων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ομίλου επί της οδού Φραγκοκκλησιάς στο Μαρούσι), είτε συνεργάζεται με developers μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες ή με την σύναψη προσυμφώνων για την απόκτηση ακινήτων αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Ως αποτέλεσμα η ωρίμανση των επενδύσεων αυτών αναμένεται σε ορίζοντα διετίας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα ενταχθεί επίσης στο σύστημα έρευνας και αξιολόγησης του ιδρύματος Global Real Estate Sustainability Benchmark («GRESB»), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αξιών μέσω της αξιολόγησης και της προώθησης των πρακτικών αειφορίας».

Από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η Prodea εστιάζει σε νέους κλάδους, όπως είναι οι εμπορικές αποθήκες (logistics), ένας στρατηγικός κλάδος ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπόψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της. Στρατηγική της εισηγμένης είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση των γραφείων, ανωτέρω, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Τέλος, αναφορικά με τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, έναν κλάδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον παραδοσιακό κλάδο των εμπορικών ακινήτων, αυτές θα πραγματοποιούνται, κατά κύριο λόγο, μέσω της «MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited», η οποία αποτελεί το κοινό επενδυτικό όχημα της Εταιρείας, της Invel Real Estate και του κυπριακού ομίλου εταιρειών YODA Group. Το εν λόγω όχημα θα αποτελέσει τον επενδυτικό βραχίονα του Ομίλου στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο σε Ελλάδα, Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της διασποράς του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου καθώς και της υψηλής αξιοπιστίας των μισθωτών του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση στα μισθώματα ανήλθε σε €2,5 εκατ., η οποία αντιστοιχεί σε 2,0% επί των ετησιοποιημένων μισθωμάτων του Ομίλου.

Το 73% των ετησιοποιημένων μισθωμάτων προέρχεται από τους εξής μισθωτές: Εθνική Τράπεζα, Σκλαβενίτης, Ελληνικό Δημόσιο, Cosmote και Ιταλικό Δημόσιο.

Η παρουσία της Prodea στον τομέα των ξενοδοχείων είναι στην Κύπρο μέσω των The Landmark Nicosia (CTDC) και Aphrodite Hills (ΑΗ). Πρόκειται για τον επιχειρησιακό τομέα και τη γεωγραφική τοποθεσία δραστηριοποίησης του Ομίλου που επηρεάστηκε περισσότερο από την πανδημία, καθώς οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο τέθηκαν σε υποχρεωτική αναστολή από τις 16.03.2020 έως τις 14.06.2020 με αποτέλεσμα οι εν λόγω θυγατρικές να διακόψουν τη λειτουργία τους και στην συνέχεια, λόγω της ευρύτερης κατάστασης, να υπολειτουργούν. Ως αποτέλεσμα οι εταιρείες κατέγραψαν το 2020 λειτουργική ζημία, μη λαμβανομένων υπόψιν αποτιμησιακών αποτελεσμάτων, ύψους €6,664 εκατ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.