Ελλάδα
29-04-2021 | 17:27

Εβροφάρμα: Αύξηση κύκλου εργασιών 1,3% ο όμιλος στο γ' τρίμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Εβροφάρμα: Αύξηση κύκλου εργασιών 1,3% ο όμιλος στο γ' τρίμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αύξηση του κύκλου εργασιών της ανακοίνωσε ο όμιλος Εβροφάρμα, για το γ’ τρίμηνο 2020, και συγκεκριμένα ανήλθε στα 33,909 εκατ. ευρώ έναντι 33.481.000 ευρώ το προηγούμενο έτος, αύξηση ύψους 1,3%. Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,687 εκατ. ευρώ έναντι 29,807 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, μείωση της τάξης 3,8%.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 19,5% έναντι 22,3% και το εταιρικό 19,0% έναντι 21,3% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου. Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 6,625 εκατ. ευρώ και σε 5,463 εκατ. ευρώ έναντι 7,467 εκατ. ευρώ και 6,336 εκατ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε 2,820 εκατ. έναντι 3,649 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 1,519 εκατ. έναντι 2,356 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 22,72% και 35,53% αντίστοιχα .

Tα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 1,195 εκατ. κέρδη έναντι € 326 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 185 χιλ. κέρδη έναντι ζημιών € (723) χιλ. της προηγούμενης περιόδου. Η εταιρεία στη χρήση 2019 είχε επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα δανείων € 1,541 εκατ. λόγω ολοσχερούς εξόφλησης των δανείων της πρώην ΑΤΕ.

Τέλος το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη € 1,080 εκατ. έναντι € 157 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και το εταιρικό σε κέρδος € 104 χιλ. έναντι ζημίας € (682) χιλ., αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας: «Η βασική προτεραιότητα του ομίλου για την εν λόγω περίοδο ήταν η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, προμηθευτών, πελατών και συνεργατών. Η εταιρεία αναγκάσθηκε να εφαρμόσει αυστηρά πρωτόκολλα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διασποράς του covid – 19. Η διοίκηση διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο ο κλάδος των γαλακτοκομικών αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικός και όπως φαίνεται από τα στοιχεία, δεν υπήρχε ιδιαίτερη επίπτωση στις πωλήσεις του ομίλου μας.

Ο όμιλος, με την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει πλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €5,5 εκατ. οι οποίες είναι ενταγμένες σε αναπτυξιακά προγράμματα. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν, τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και την επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας της γραμμής στραγγιστής γιαούρτης, καθώς επίσης την εγκατάσταση στην Campus καινοτόμων συστημάτων που στοχεύουν στην προληπτική κτηνιατρική (cows scout) και δημιουργία συνθηκών ευζωίας (cooling yard)».

Η ανακοίνωση της Εβροφάρμα, καταλήγει: «Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2020 η συνδεδεμένη εταιρεία Βιομέστη ΜΙΚΕ ξεκίνησε την λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου, που επεξεργάζεται, με την μέθοδο της θερμόφιλης αναερόβιας ζύμωσης, κοπριά, τυρόγαλο, βιομάζα κ.τ.λ. για την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1Mw. Να σημειωθεί ότι η θερμόφιλη αναερόβια ζύμωση καθιστά ακίνδυνο και ασφαλές το υπόλειμμα για την οργανική λίπανση των χωραφιών, όπου παράγονται οι ζωοτροφές των αγελάδων μας. Η νέα μονάδα αφενός επιλύει με τον καλλίτερο τρόπο την περιβαλλοντική διαχείριση του ομίλου και αφετέρου δημιουργεί σημαντικό έμμεσο και άμεσο οικονομικό όφελος για την Εβροφάρμα και την Campus. Το εν λόγω συγκρότημα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, καθιστά τις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικά τον όμιλο Εβροφάρμα στις πλέον πράσινες και φιλοπεριβαλλοντικές εταιρείες της χώρας, που εφαρμόζουν κυκλική οικονομία στην πράξη και λειτουργούν με εξαιρετικά μειωμένο αποτύπωμα άνθρακος».  
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.