Ελλάδα
29-04-2021 | 08:47

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μοχλοί ανάπτυξης ΑΠΕ και Παραχωρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μοχλοί ανάπτυξης ΑΠΕ και Παραχωρήσεις
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Οι κλάδοι των ΑΠΕ («καθαρή» ενέργεια) και Παραχωρήσεων είχαν βασική συμβολή στην επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας άνω των 306 εκατ. ευρώ το 2020 για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το κατασκευαστικό σκέλος επίσης να κινείται με ανοδικό ρυθμό, διατηρώντας αφενός υψηλό ανεκτέλεστο το οποίο την 31.12.2020 ανήλθε σε 1,6 δις ευρώ, αφετέρου τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε χτες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με τις υπογεγραμμένες και προς υπογραφή νέες συμβάσεις το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο των 3 δις. ευρώ το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης σημαντικών έργων, όπως π.χ. το έργο της ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου η ΤΕΡΝΑ θα εκτελέσει το 100% των απαιτούμενων εργασιών.

Όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, το έτος 2021 ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει την εφαρμογή της στρατηγικής του για συνεχή ανάπτυξη στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές στον τομέα των ΑΠΕ, στον τομέα των Παραχωρήσεων και στον Κατασκευαστικό τομέα. Στόχος είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά και να επιδιώξει την βιώσιμη ανάπτυξή της στις αγορές του εξωτερικού, ώστε να επιτυγχάνει ικανοποιητική διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου και να διατηρεί την απόδοση των κεφαλαίων της σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Οι προοπτικές για τα επόμενα έτη συνηγορούν στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του κατασκευαστικού τομέα. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργού, η πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις για να ενταχθούν στον νόμο των στρατηγικών επενδύσεων τα μεγάλα έργα των υποδομών, τα οποία ξεπερνούν τα 13 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η ύπαρξη συνεργειών που θα προκύψουν από την εκτέλεση νέων επενδύσεων εντός του Ομίλου, θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών του τομέα. Να σημειωθεί ότι η εκτέλεση των ανωτέρω έργων, θα επιφέρει στην Ελληνική Οικονομία σημαντικά θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει την διερεύνηση νέων επενδύσεων για την επέκταση της δραστηριότητας του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσον αφορά στις Παραχωρήσεις, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία, συνεργαζόμενος με χρηματοοικονομικούς παράγοντες και ειδικούς αναλυτές των διεθνών αγορών.

Στον κατασκευαστικό τομέα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 525,9 εκατ. ευρώ έναντι 739,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 19 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Ο Κύκλος Εργασιών του Κατασκευαστικού Τομέα προέρχεται α) από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Κύπρο σε ποσοστό 88%, β) από δραστηριότητες σε Βαλκανικές χώρες σε ποσοστό 6% και γ) από δραστηριότητες σε χώρες της Μέσης Ανατολής σε ποσοστό 6%. Ο Δανεισμός, ανήλθε σε 117 εκατ. ευρώ έναντι 136,2 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ η Καθαρή Δανειακή Θέση του Κατασκευαστικού Τομέα (χρηματικά διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) ανήλθε σε περίπου 158,3 εκατ. ευρώ, έναντι 67,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2019. Η εμπειρία της εκτέλεσης μεγάλων κατασκευαστικών έργων οδοποιίας, κτιριακών, λιμενικών και η κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων, καθώς και η εδραιωμένη παρουσία της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ στις αγορές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, συνηγορούν στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών και λοιπών μεγεθών ως και της πορείας του τομέα αυτού για τον Όμιλο.

Στις ΑΠΕ, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 273,4 εκατ. ευρώ, έναντι 237,3 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα 193,9 εκατ. ευρώ έναντι 176,9 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν στα 127,5 εκατ. ευρώ έναντι 119,7 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Συνολικά, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία. Οι επενδύσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθαν σε 113,4 εκατ. ευρώ κατά το 2020. Η συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη ροή εσόδων και κερδοφορία σε σταθερή μακροχρόνια βάση.

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων, κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ έναντι 187,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Σημειώνεται ότι, στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για αυξημένες συντηρήσεις των αυτοκινητοδρόμων οι οποίες το 2020 ανέρχονται σε 17 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την χρήση 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για βαριά συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων. Οι εταιρείες του Ομίλου υπέβαλαν στο Δημόσιο αιτήματα αποζημίωσης για την απώλεια εσόδων που υπέστησαν εντός του 2020 συνολικού ποσού 33,7 εκατ. ευρώ (λόγω πανδημίας). Ποσό 15,1 εκατ. ευρώ έχει εισπραχθεί μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων.

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων περιλαμβάνονται οι εταιρείες αυτοκινητοδρόμων (ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ), των οποίων ο Όμιλος κατέχει το 100% των μετοχών τους, καθώς και η παραχώρηση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι (ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ) της οποίας ο Όμιλος κατέχει το 32,46% των μετοχών. Ο Όμιλος επίσης συμμετέχει με ποσοστό 70% στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – HELLAS SMARTICKET ΑΕ, η οποία ανέλαβε από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., τη Σύμβαση Σύμπραξης για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση Ενός Ενιαίου, Αυτομάτου Συστήματος Συλλογής Κομίστρων για τις εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι για 10 χρόνια μετά την περίοδο κατασκευής. Ο Όμιλος επίσης συμμετέχει μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΧ, θυγατρική κατά 100% στην λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου με μέγιστη ετήσια δυναμικότητα 105.000tn, η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε στις 27.03.2019. Η διάρκεια της Παραχώρησης είναι 27 χρόνια.

Ο Όμιλος συνεχίζει να τηρεί στάση αναμονής ως προς επενδυτικές δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, ο Όμιλος έχει αποφασίσει να αποεπενδύσει σε συγκεκριμένα ακίνητα. Παράλληλα, εξετάζει εναλλακτικά σενάρια εκμεταλλεύσεως ενός τμήματος των επενδύσεών του και όπου κρίνει σκόπιμο θα συνεχίσει τις επενδύσεις του.

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (χρηματικά διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε την 31.12.2020 σε περίπου 1.317 εκατ. ευρώ, έναντι 1.437 εκατ. ευρώ την 31.12.2019.Το Συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου την 31.12.2020 ανέρχεται σε 4.636 εκατ. ευρώ, έναντι 4.309 εκατ. ευρώ την 31.12.2019. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 1,108 δις ευρώ.

Ο αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχονται την 31.12.2020 ανήλθαν σε 5.245.229 ήτοι ποσοστό 5,0716% του μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ κατέχει 688.205 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 0,6654% του μετοχικού κεφαλαίου και η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ κατέχει 616.835, ήτοι ποσοστό 0,5964% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα ανέρχεται την 31.12.2020 σε 6.550.229, ήτοι ποσοστό 6,3335% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: EBITDA στα 306,3 εκατ. ευρώ, ανεκτέλεστο στα 3 δισ. ευρώ

Νέο πακέτο «άλλαξε χέρια» στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Γ. Περιστέρης: Ο ισχυρός άνδρας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «έφτασε» στο 30% και συνεχίζει…