Τράπεζες
22-04-2021 | 08:16

Καταληκτική ημερομηνία η 30/6/2021 για τον επαναπροσδιορισμό εκκρεμών αιτήσεων του ν. Κατσέλη

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Καταληκτική ημερομηνία η 30/6/2021 για τον επαναπροσδιορισμό εκκρεμών αιτήσεων του ν. Κατσέλη
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τον επαναπροσδιορισμό της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη ρυθμίζει τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων», με την οποία παραμένει το χρονικό όριο της 30ής Ιουνίου για την υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων, παρά την μακρά υποχρεωτική αργία των δικαστηρίων που έχει μεσολαβήσει λόγω της πανδημίας. 

Στο άρθρο 3, για τον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων του ν. 3869/2010 ορίζεται ότι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του νόμου που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, και η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από την πανδημία του Covid-19 με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου και έχει οριστεί νέα ημέρα και ώρα συζήτησης μετά τις 15 Ιουνίου 2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4 Α έως 4 Κ του ν. 3869/2010. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2021.  

Σημειώνεται ότι με τον ν. 4745/2020 προστέθηκαν στον ν. 3869/2010 τα άρθρα 4 Α έως 4 Κ που ρυθμίζουν τις διαδικασίες για την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του ν. Κατσέλη. 

Στις 15 Απριλίου έληξε η προθεσμία επανυποβολής αιτήσεων που είχαν υποβληθεί από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017. Οι επόμενες προθεσμίες έχουν ως εξής:

- για αιτήσεις με υποβολή από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, η καταληκτική προθεσμία είναι η 30ή.4.2021. 
- για αιτήσεις με υποβολή από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, η 15η.5.2021, και
- για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από την 1η.1.2019 και μετά η καταληκτική ημερομηνία επαναπροσδιορισμού είναι η 31η.5.2021.  

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα εξής: 

α) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών, έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση. Εφόσον μετέχουν στη διαδικασία νομικά πρόσωπα, αναγράφονται στην αίτηση η εταιρική επωνυμία και ο εταιρικός τύπος, καθώς και η καταστατική έδρα, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Αν ζητείται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, αναγράφονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης, 

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία μπορεί να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνονται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης για την αίτηση ρύθμισης οφειλών, 

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσής της, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση, 

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,

ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών. Οι πιστωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άντληση των πληροφοριών αυτών, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της εισαγγελικής αρχής,

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης. 

Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται και από έναν ή περισσότερους από τους ομοδίκους. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.