Επιχειρήσεις
20-04-2021 | 08:33

ΑΑΔΕ: Αναζητάει νέα «στέγη» για υπηρεσίες της – Τι ακίνητο ψάχνει, πόσο ενοίκιο δίνει

ΑΑΔΕ: Αναζητάει νέα «στέγη» για υπηρεσίες της – Τι ακίνητο ψάχνει, πόσο ενοίκιο δίνει
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Νέα ακίνητο για μίσθωση, το οποίο πρέπει αν είναι αυτοτελές, μεγάλου μεγέθους (πάνω από 7.300 τ.μ.), να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και σε ακτίνα 800 μέτρων από ΜΜΜ σταθερής τροχιάς (Μετρό κατά κύριο λόγο ή και Ηλεκτρικό) αναζητάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη συστέγαση των υπηρεσιών Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου), Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων) και Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Βάσει της διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού, η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό που έχει εγκριθεί των ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων (86.200) ευρώ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10-5-2021 (ώρα 11:00 έως 12:00 π.μ.), στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ & Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  • Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 7.308 τ.μ. περίπου, ήτοι ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών χώρων 5.467 τ.μ. περίπου και χώρων αρχείου 390 τ.μ. περίπου, όπως οι χώροι αυτοί αναλύονται στα συνημμένα κτιριολογικά προγράμματα. Οι αρχειακοί χώροι δύναται να είναι και υπόγειοι, ασφαλείς όμως σε θέματα στεγανότητας και με επαρκή φωτισμό και αερισμό. Το ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές, να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και σε ακτίνα 800 μέτρων από ΜΜΜ σταθερής τροχιάς.
  • Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό που έχει εγκριθεί των ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων (86.200) ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία, θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος οι εν λόγω υπηρεσίες στεγάζονταν σε κτήριο επί της Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι (στο γνωστό συγκρότημα Atrina, κατασκευής Μπ. Βωβού).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.