Επιχειρήσεις
15-04-2021 | 20:07

Forthnet: Στις 22 Απριλίου η πρόωρη αποπληρωμή ΜΟΔ

Newsroom
Μοιράσου το
Forthnet: Στις 22 Απριλίου η πρόωρη αποπληρωμή ΜΟΔ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου ορίστηκε η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετατρέψιμων Ομολογιών του ΜΟΔ της Forthnet σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, η εταιρεία ενημερώνει για τα ακόλουθα:

  • Ως Τελευταία Ημέρα Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετατρέψιμων Ομολογιών του ΜΟΔ ορίστηκε η 19η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.
  • Ως Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Συνεπώς, σύμφωνα με τον όρο 3.4 του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει, στην κατά τα ανωτέρω πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ομολογιούχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ’ αυτή την ημερομηνία (21.04.2021 – Ημερομηνία Καταγραφής).
  • Ως Ημερομηνία Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 22η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.
  • Σύμφωνα με τον όρο 1.13 σε συνδυασμό με τον όρο 3.4 περ. β) του Κωδικοποιημένου Προγράμματος ΜΟΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο της Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής, θα καταβληθεί την Πέμπτη 22.04.2021:

α) ποσό €0,33 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, ήτοι το 110% της Τιμής Έκδοσης (η "Απόδοση"), και

β) οι αναλογούντες δεδουλευμένοι τόκοι επί των Μετατρέψιμων Ομολογιών που προπληρώνονται, από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης, ήτοι από 01.04.2021 έως 11.10.2021.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την περίοδο αυτή ανέρχεται στο ποσό των 426,09 ευρώ, ήτοι ποσό 0,0016166667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 1,00% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 263.560 εναπομείνασες Μετατρέψιμες Ομολογίες, που τελούν σήμερα σε διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €0,30, οι δικαιούχοι των ομολογιών θα λάβουν ποσό €0,33 το οποίο αφορά σε "Απόδοση" και επιπλέον μικτό ποσό τόκων €0,0016166667 (προ φόρων). Η καταβολή των ανωτέρω ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 22η Απριλίου 2021 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων που ενεργούν για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με την ενότητα 2.12.1 ("Διαδικασίες είσπραξης μερίσματος ή άλλων χρηματικών διανομών") του Κανονισμού Λειτουργίας της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής των ανωτέρω ποσών σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την Ημερομηνία Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.