Επιχειρήσεις
09-04-2021 | 08:09

ΑΒΑΞ: Οι παραχωρήσεις, τα μερίδια και η «κρυμμένη» αξία των 200 εκατ. ευρώ

ΑΒΑΞ: Οι παραχωρήσεις, τα μερίδια και η «κρυμμένη» αξία των 200 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η απόφαση της σταδιακής μεταφοράς του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της ΑΒΑΞ σε ξεχωριστή εταιρεία, όπως είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και εκτελεστικός σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Χρ. Ιωάννου, σε σχετικά πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη, εξυπηρετεί μία βασική στόχευση της εισηγμένης κατασκευαστικής. Που δεν είναι άλλη από την ανάδειξη ενός σημαντικού μέρους της αξίας αυτών των παραχωρήσεων η οποία στην παρούσα φάση δεν καταγράφεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, μειώνοντας έτσι τα  Ίδια Κεφάλαια του ομίλου. Μάλιστα, σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η… «απώλεια» ανέρχεται σχεδόν στα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ, ο δε λόγος για τον οποίο εμφανίζεται αυτή η υστέρηση σχετίζεται με τη διαφοροποίηση στον τρόπο ενοποίησης και αποτίμησης που επιβάλλουν τα λογιστικά πρότυπα.

Προφανώς, εξηγούν παράγοντες της αγοράς, η αλλαγή του μοντέλου με την ανάδειξη ξεχωριστού φορέα Παραχωρήσεων αλλά και με την καλύτερη λογιστική απεικόνιση των συμμετοχών αυτών, θα «ανεβάσει» το fair value της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ΑΒΑΞ. Με ότι θετικό αυτό βέβαια συνεπάγεται όχι μόνο για την αποτίμηση της ΑΒΑΞ, αλλά και σε σχέση με τις σχέσεις της με τις τράπεζες και τους χρηματοοικονομικούς φορείς (ή άλλους συνεργαζόμενους κ.λπ.) λόγω της ενίσχυσης του δικού της χρηματοοικονομικού προφίλ.

Η ύπαρξη ξεχωριστού φορέα, ο οποίος θα αποτυπώνει την πλήρη αξία και τις συνδεδεμένες υποχρεώσεις του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του ομίλου, όπως αναφέρουν αναλυτές και στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς, διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ομολόγου με εγγύηση τις ίδιες τις παραχωρήσεις, αλλά ακόμα και την μετοχική είσοδο νέου επενδυτή με στόχευση τη διεύρυνση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων. 

Στον απλό ισολογισμό του φορέα αυτών των παραχωρήσεων, όπως είναι τώρα η μητρική ΑΒΑΞ και στο μέλλον θα είναι η ΑΒΑΞ Παραχωρήσεων, όλες οι συμμετοχές αποτιμώνται στην εύλογη αξία (fair value), η οποία υπολογίζεται εκ νέου σε κάθε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων (εξάμηνο, έτος) με τη συνδρομή ανεξάρτητων αποτιμητών και πολύ λεπτομερών μεθόδων. Κατά την έκδοση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όμως, υπάρχει διαφοροποίηση της αξίας και των ενοποιούμενων κονδυλίων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην κάθε παραχώρηση.

Αυτή η διαφορά στη μέθοδο αποτίμησης των παραχωρήσεων φέρεται, κατά αναλυτές, να μειώνει την αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και των ιδίων κεφαλαίων στον ενοποιημένο ισολογισμό της ΑΒΑΞ, κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ επί συνολικής αξίας χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της τάξης των 500 εκατ. ευρώ (βάσει δημοσιευμένων στοιχείων).

Σύμφωνα μάλιστα με αναλυτές, αλλά και όπως εκτιμά η ίδια η διοίκηση του κατασκευαστικού γκρουπ, αυτή η «κρυμμένη» αξία δεν αποτυπώνεται χρηματιστηριακά στη μετοχή της ΑΒΑΞ. Αυτό θα γίνει εμφανές μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των παραχωρήσεων του ομίλου στο νέο φορέα. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η μετοχή της ΑΒΑΞ σημειώνει διόλου ευκαταφρόνητη άνοδο για τα δικά της δεδομένα στο Χρηματιστήριο (+30% σε βάθος μήνα, +80% στο εξάμηνο, συχνά με αυξημένες συναλλαγές), αποτέλεσμα πιθανότατα, όπως λένε αναλυτές, τόσο της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου έργων του ομίλου (π.χ. Μετρό Αθήνας, συνεργασία για Εγνατία κ.α.), όσο όμως και της ευρύτερης ανατιμολόγησης που πραγματοποιείται στις εισηγμένες του κλάδου από την αγορά εν όψει της νέας γενιάς μεγάλων έργων ή άλλων διεργασιών. Η κεφαλαιοποίηση της ΑΒΑΞ μετά την πρόσφατη άνοδο προσεγγίζει τα 125 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά πάντως, στην προοπτική εισαγωγής της ΑΒΑΞ Παραχωρήσεων στο χρηματιστήριο, αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη διοίκηση. Βέβαια, πριν πολλά χρόνια, στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου είχαν κάνει σκέψεις για εισαγωγή φορέων Παραχώρησης στο ΧΑ είτε μεμονωμένα είτε συνολικά (δηλαδή κοινή εταιρεία με μερίδια ομίλων σε παραχωρήσεις, τότε βέβαια δεν είχε αναπτυχθεί το σύνολο των συμβάσεων παραχώρησης, οδικών ή άλλων), αλλά το σχέδιο «δεν περπάτησε», τουλάχιστον για την ώρα.

Να σημειωθεί ότι, μετά την αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων που έχουν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια για την χρηματοδότηση των συμμετοχών του ομίλου σε παραχωρήσεις, ο απλός ισολογισμός της ΑΒΑΞ θα αποτυπώνει τις υποχρεώσεις μόνο του κατασκευαστικού τομέα, οπότε θα είναι εμφανέστερη και η απόδοσή του. Αντίστοιχα, ο ισολογισμός της ΑΒΑΞ Παραχωρήσεων θα καταγράφει τις πραγματικές αξίες του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, οι υποχρεώσεις του οποίου θα αποπληρώνονται από τα εισπραττόμενα μερίσματα και όχι από τις ταμειακές ροές άλλων δραστηριοτήτων του ομίλου.

Σημειώνεται, ότι οι βασικές συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΑΒΑΞ είναι οι εξής: Αττική Οδός μερίδιο 34,21%,  Μαρίνα Λεμεσού μερίδιο 33,50%, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ποσοστό συμμετοχής 20,53%, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου μερίδιο 23,61%, Ολυμπία Οδός ποσοστό 19,10%, Αυτοκινητόδρομος Μορέας 15,00%, Διάφοροι Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων (σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη) μερίδιο κάτω του 20%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.