Τράπεζες
07-04-2021 | 09:13

Υπόμνημα Α. Τσίπρα προς ΤΧΣ – Ζητά την άσκηση βέτο στην ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Υπόμνημα Α. Τσίπρα προς ΤΧΣ – Ζητά την άσκηση βέτο στην ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Να ασκήσει βέτο, ως μέτοχος πλειοψηφίας, στη σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, εμποδίζοντας την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καλεί  το ΤΧΣ, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. 

Με υπόμνημά του προς τον  Πρόεδρο, το Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο κ. Τσίπρας εγκαλεί το ΤΧΣ ότι τόσο στην πρώτη φάση της μη αποπληρωμής του τοκομεριδίου από την Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στην δεύτερη φάση της σχεδιαζόμενης ΑΜΚ από την Τράπεζα, δεν χρησιμοποιεί όλα τα νομικά δικαιώματα και διαπραγματευτικές δυνατότητες του ώστε να προστατεύσει το κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για τον Έλληνα πολίτη. 

Με γνώμονα το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου και του ελληνικού λαού, όπως αναφέρει στο υπόμνημά του, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί το ΤΧΣ να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που του παρέχει ο νόμος, ώστε να εμποδίσει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, φροντίζοντας οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τρ. Πειραιώς να ασκήσουν  τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στις μετοχές τους, με όλες τις εξουσίες και τις ευχέρειες που απορρέουν από αυτά. 

Ο κ. Τσίπρας ενημερώνει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα απευθυνθεί στις αρμόδιες Εποπτικές  και Δικαστικές Αρχές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Επίσης, η αξιωματική αντιπολίτευση θα απευθυνθεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που έχουν εποπτικό ρόλο στο τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα θα απευθύνει αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ζητήσει έλεγχο των πεπραγμένων του ΤΧΣ από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στο υπόμνημά του, ο κ. Τσίπρας αμφισβητεί τον ρόλο που διαδραμάτισε το ΤΧΣ για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, εγείροντας ερωτηματικά για τη στάση του Ταμείου ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς αποφάσισε να μην πληρώσει το κουπόνι των CoCos, «γεγονός που επέφερε ζημία της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο». 

Περαιτέρω, αναφέρεται στο υπόμνημα, ερώτημα γεννάται γιατί το ΤΧΣ αποδεχόμενο την γενική σύσταση της ΕΚΤ για μη πληρωμή μερισμάτων σε μετρητά από τις Τράπεζες της Ευρωζώνης λόγω της ανάγκης εξοικονόμησης κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, αποφάσισε να μην πληρωθεί το οφειλόμενο τοκομερίδιο προς το Ελληνικό Δημόσιο ούτε σε μετοχές, δυνατότητα που και από τη σύμβαση του 2015 προβλέπεται και σε καμία περίπτωση δεν αποκλείεται από τις τρέχουσες συστάσεις της ΕΚΤ.

«Τίθεται το ερώτημα, σε ποιες ενέργειες προέβη το ΤΧΣ ώστε να πληρωθεί το τοκομερίδιο προς το Ελληνικό Δημόσιο σε μετοχές, γεγονός που θα διασφάλιζε τα συμφέροντα του τελευταίου, αφού θα επιτύγχανε αύξηση της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Τράπεζας στο ύψος του 44% και θα διατηρούσε το δικαίωμα πληρωμών των συμφωνημένων τοκομεριδίων για τα επόμενα χρόνια», αναφέρεται στο υπόμνημα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εγκαλεί το ΤΧΣ και για την απόφασή του να ανακοινώσει ότι προτίθεται να αποδεχθεί την «συρρίκνωση» του ποσοστού του, από το 61,34%, σε κάτω του 33,3%, απεμπολώντας εθελοντικά τις όποιες υπεραξίες «premium» θα απολάμβανε το συγκεκριμένο μερίδιο σε μελλοντική πώληση και με προφανή την ζημία του ΤΧΣ.

«Συνεπώς, δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα ως προς τον ρόλο του ΤΧΣ ως προασπιστή του δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) δεδομένου ότι :
 
-  Το ΤΧΣ φέρεται να αποδέχτηκε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, καίτοι αυτή η κατάργηση αναμένεται να βλάψει ουσιωδώς τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και των υφιστάμενων μικρομετόχων.

-  Το ΤΧΣ φέρεται να αποδέχεται του όρους της επικείμενης ΑΜΚ όπως αυτοί έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όροι που κρίνονται από διεθνείς οίκους ως εξαιρετικά επαχθείς για τους υφιστάμενους μετόχους και δη το Ελληνικό Δημόσιο.

-  Το ΤΧΣ φέρεται να αποδέχεται ότι η σχεδιαζόμενη ΑΜΚ θα οδηγήσει τους υφιστάμενους μετόχους άρα και το Ελληνικό Δημόσιο σε dilution της τάξης του 95%, σύμφωνα και με ανάλυση της J.P. Morgan.

-  Το ΤΧΣ δια του εκπροσώπου του φέρεται να μην προτίθεται να ασκήσει το προβλεπόμενο από το νόμο δικαίωμα της αρνησικυρίας στο επερχόμενο ΔΣ της Τράπεζας, παρά το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη απόφαση της Τράπεζας πρόκειται καταφανώς να βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα και την περιουσία του ελληνικού Δημοσίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα του κ. Τσίπρα.

Όπως αναφέρει επίσης, η αρχική συνολική επένδυση του δημοσίου στην Τράπεζα Πειραιώς υπολογίζεται περί τα 17 δισ. ευρώ, παρότι η σημερινή αξία της συμμετοχής του δημοσίου είναι πολύ μικρότερη. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές αύξησης της αξίας αυτής, αφού «η ανάκαμψη των προοπτικών του Τραπεζικού Συστήματος βασίζεται κυρίως στα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσει το EU Recovery Fund (Recovery Resilience Fund) με ένα μεγάλο μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό αυτό πρόγραμμα να πρόκειται να «μοχλευθεί» μέσω των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε βάσιμες ορθολογικές προβλέψεις ότι οι τιμές των Τραπεζών θα ανακάμψουν στο βραχύ «ορατό»  μέλλον». Κατόπιν αυτού, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διερωτάται στο υπόμνημά του «προς τι η σπουδή της βεβιασμένης ΑΜΚ και με αυτούς τους όρους άμεσης από-επένδυσης, με την οποία αποστερείται πλήρως το ΤΧΣ της ελπίδας –μερικώς έστω- αποκατάστασης της ζημίας του χαρτοφυλακίου του και αποκόμισης κερδών για το Ελληνικό δημόσιο και τους Έλληνες πολίτες;».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.