Επιχειρήσεις
31-03-2021 | 17:57

Ελλάκτωρ: Στα 30 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2020 – Το «μήνυμα» Ξενόφου για την «επόμενη μέρα»

Newsroom
Μοιράσου το
Ελλάκτωρ: Στα 30 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2020 – Το «μήνυμα» Ξενόφου για την «επόμενη μέρα»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στα 30 εκατ. ευρώ ανήλθε το EBITDA του Ομίλου κατά τη χρήση 2020, έναντι 81 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν κυρίως από τις αρνητικές επιδόσεις του κλάδου της Κατασκευής (-155 εκατ. ευρώ EBITDA το 2020 έναντι -127 εκατ. ευρώ πέρυσι), την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις (120 εκατ. ευρώ EBITDA το 2020 έναντι 155 εκατ. ευρώ πέρυσι), και τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (73 εκατ. ευρώ EBITDA το 2020 έναντι 50 εκατ. ευρώ πέρυσι). Επιβεβαιώνοντας έτσι όσα σημειώνει εδώ και μήνες η νέα διοίκηση της Ελλάκτωρ για τις «τρύπες» και τα προβλήματα που ανακάλυψε, αλλά και για όσα έχουν οδηγήσει τον όμιλο σε αυτή την κατάσταση που επιχειρεί να ανατρέψει το νέο management.

Αυτό άλλωστε αναφέρει και σε σχετικό του μήνυμα ο κ. Άρης Ξενόφος, που παράλληλα, τονίζει την ανάγκη αποκατάσταση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Κατασκευής, στέλνοντας «σήμα» ενότητας και συσπείρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να επιτύχει η απαραίτητη κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου.

Αναλυτικά, όπως σημειώνει ο κ. Ξενόφος, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 αποτυπώνουν την πραγματική, σημερινή εικόνα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Μία εικόνα που πιστοποιεί τις δύσκολες, εσωτερικές και εξωτερικές, προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Όμιλος τον περασμένο χρόνο με ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του 2019. Η αρνητική επίπτωση προήλθε κυρίως από τον κλάδο της Κατασκευής λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων, των έκτακτων δαπανών στο πλαίσιο εκτέλεσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του κλάδου και των έκτακτων αρνητικών αποτελεσμάτων από την επανεξέταση των προϋπολογισμών βασικών έργων. Στην θετική πλευρά των επιδόσεων καταγράφεται η σταθερή συνολική συνεισφορά των κλάδων ΑΠΕ, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και των Ακινήτων, στο διαμορφούμενο EBITDA του Ομίλου, με ποσό που υπερβαίνει σταθερά τα €200 εκατ. κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Για το 2021 προτεραιότητες της νέας Διοίκησης αποτελούν η αποκατάσταση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Κατασκευής, η επιτάχυνση και η ενίσχυση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η βελτίωση της εποπτείας εκτέλεσης των έργων και της διαχείρισης των προμηθειών μέσω ενός κεντρικού σχεδιασμού, η ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η αποκατάσταση της ρευστότητας στον κλάδο της Κατασκευής.

Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος θα μπορέσει να «απελευθερώσει» τις εσωτερικές του δυνάμεις και να αξιοποιήσει την πολύχρονη γνώση και εμπειρία που διαθέτει, ώστε να διατηρήσει τον κυρίαρχο σημερινό του ρόλο μέσα σε ένα θετικό μακρο-οικονομικό περιβάλλον, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια που θα εισρεύσουν σύντομα στην εγχώρια αγορά.

Σε επίπεδο μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, υπογραμμίζεται η στρατηγική πλέον επιλογή του Ομίλου να τοποθετήσει στο επίκεντρο της επιχειρησιακής δραστηριότητας την ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του, μέσω πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, και τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Το συνολικό αυτό στρατηγικό, επιχειρησιακό εγχείρημα για την επόμενη μέρα του Ομίλου χρήζει ενότητας και συσπείρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, προς ένα κοινό όραμα. Χρήζει στήριξης και ψήφιση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για να περάσουμε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα και να βάλουμε και πάλι τον Όμιλο σε μία σταθερή, αναπτυξιακή τροχιά.

Είμαι αισιόδοξος ότι το 2021 ο Όμιλος θα «γυρίσει» σελίδα και θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του διεκδικώντας και πάλι την ηγετική του θέση στην αγορά». 

To EBITDA για το 2020 περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/ζημιές μετασχηματισμού της Κατασκευής ποσού 41,3 εκατ. ευρώ (6,4 εκατ. ευρώ έξοδα αναδιάρθρωσης, ζημιές 12,8 εκατ. ευρώ από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση, και 22,2 εκατ. ευρώ από αποχώρηση από ζημιογόνα έργα Φ/Β εξωτερικού).

Για το 4ο τρίμηνο 2020 το ΕBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιά 81 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 70,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, και συμπεριλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα μετασχηματισμού της Κατασκευής 16,6 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα του 4ου τριμήνου 2020 επηρεάστηκε κυρίως από το κλάδο της Κατασκευής, που πραγματοποίησε ζημιά 112 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επανεξετάστηκαν τα σημαντικότερα έργα του κλάδου της Κατασκευής, γεγονός που οδήγησε στην αναπροσαρμογή του αρχικού προϋπολογισμού σε αρκετά από αυτά και στην καταγραφή ζημιών ύψους περίπου 37 εκατ. ευρώ στην Ρουμανία και 23 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Τέλος, ζημιές περίπου 20 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του τελικού διακανονισμού του έργου της κοινοπραξίας του Gold Line.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο πρότεινε στους μετόχους της Εταιρείας να πραγματοποιηθεί Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 100 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν στον κλάδο της Κατασκευής, καλύπτοντας το χρηματοδοτικό κενό του κλάδου, το οποίο προήλθε κυρίως από τις ζημιές του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα από το κλάδο των φωτοβολταϊκών πάρκων. Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από την Ελλάκτωρ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον κλάδο των ΑΠΕ.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31/12/2020 σε 406 εκατ. ευρώ έναντι 463 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €443 εκατ. και καταθέσεις €30 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €725 εκατ. στις 31.12.2020 έναντι €608 εκατ. στις 31.12.2019.

  • Στις Παραχωρήσεις, τo EBITDA διαμορφώθηκε σε €120 εκατ. το 2020, έναντι €152 εκατ. το 2019, μειωμένο κατά 22%, επηρεαζόμενο από το lockdown. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 η κίνηση της Αττικής Οδού και του Μορέα παρουσίασε μείωση 24% και 23% αντίστοιχα σε σχέση με τη χρήση 2019, ενώ τα έσοδα κατά 22% και 21% αντίστοιχα.
  • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €73 εκατ. για τη χρήση 2020 έναντι €50 εκατ. το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 47%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα του 2020 έχει επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ ύψους €2,5 εκατ. Στα μέσα Οκτωβρίου ο Όμιλος ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την EDPR για την από κοινού ανάπτυξη πρόσθετων 900 MW.
  • Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,2 εκατ. το 2020 έναντι €6,7 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 38% λόγω αρνητικής επίδρασης έκτακτων επιβαρύνσεων περίπου €7 εκατ. (ζημιά €3,2 εκατ. από το έργο Osnabruck, επιβάρυνση από δικαστική υπόθεση του 2010 ύψους €2,7 εκατ. και έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ €1,2 εκατ.)
  • Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €3,9 εκατ. το 2020 έναντι €2,6 εκατ. το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 48%. Από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του Smart Park στις αρχές Μαΐου 2020, η απόδοση αποκαταστάθηκε σταδιακά μέχρι τον Οκτώβριο 2020, όπου λήφθηκαν νέα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η επισκεψιμότητα του πάρκου το 2020 σημείωσε μείωση κατά 30% σε σύγκριση με το 2019.
  • Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά €155 εκατ. έναντι ζημιάς €123 εκατ. το 2019. Το αποτέλεσμα αυτό συμπεριλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/ζημιές ανασχηματισμού ποσού €35,6 εκατ., και δεν περιλαμβάνει κέρδος €6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχει καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο 3μηνο 2020.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα του ομίλου. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.