Ελλάδα
31-03-2021 | 08:29

Intercontinental ΑΕΕΑΠ: Το ομολογιακό των 40 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις και η αξία χαρτοφυλακίου

Intercontinental ΑΕΕΑΠ: Το ομολογιακό των 40 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις και η αξία χαρτοφυλακίου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Παρά τη συνέχιση της πανδημίας, το τέλος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια, ο όμιλος Intercontinental ΑΕΕΑΠ, της οικογένειας Χαλικιά, συνεχίζει τις προσπάθειές του να ολοκληρώσει το επενδυτικό του σχέδιο για το 2020, δηλαδή την απόκτηση ακινήτων ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται και στην ετήσια οικονομική έκθεση της εισηγμένης, η καθυστέρηση αυτή οφείλεται εξολοκλήρου στην πανδημία του COVID 19, καθώς οδήγησε σε επανειλημμένο κλείσιμο των κτηματολογίων, μεταξύ άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Εντούτοις, εκτιμάται ότι το προαναφερθέν επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί πλήρως εντός του 2021, καθώς ο όμιλος έχει ήδη καταφέρει να προχωρήσει σε σημαντικό επίπεδο τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ακινήτων για περίπου 29 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 72,5% του επενδυτικού σχεδίου).

Μάλιστα, η εισηγμένη στοχεύει στην ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων και συμβάσεων με μία από τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες της χώρας μας για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 40 εκατ. ευρώ, εντός του Απριλίου 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί πλήρως η απόκτηση των νέων ακινήτων. Παρά το γεγονός ότι η επίδραση της πανδημίας COVID 19 δεν δύναται να αξιολογηθεί πλήρως, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και η διάρκειά του δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια, προβλέπεται θα εμφανιστούν επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο του real estate, ειδικά σε ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής καθώς και σε γραφεία. Η ΑΕΕΑΠ διατηρεί υψηλή πληρότητα ίση με 94% και συνεχίζει να επωφελείται από συμβατικές ελάχιστες αναπροσαρμογές 3,5% στο 59% των μισθωμάτων του.

Οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, όπως υπολογίστηκαν από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, φτάνουν τα 92,3 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2019: € 93,1 εκ. – εξαίροντας τα δύο ακίνητα που πωλήθηκαν στη χρήση για λόγους συγκρισιμότητας).

Τα έσοδα από μισθώματα σε επίπεδο Ομίλου κατέγραψαν μικρή μείωση (€ 159 χιλ., -1,91%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε ποσοστό 18,2% (€ 29 χιλ.) στη μη είσπραξη των μισθωμάτων των τριών ακινήτων που ο Όμιλος πούλησε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019, ενώ το υπόλοιπο σωρευτικά στην υποχρεωτική μείωση των μισθωμάτων κατά 40% τους μήνες Μάρτιο με Ιούνιο καθώς και Οκτώβριο με Δεκέμβριο.

Τα δε λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά € 1,9 εκ. (24,47%), λόγω της αρνητικής προσαρμογής στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων ύψους € 0,82 εκ. σε σχέση με τη θετική αναπροσαρμογή ύψους € 0,66 εκ. στη χρήση του 2019, καθώς επίσης και στα περιορισμένα κέρδη από πώληση ακινήτων (€ 0,20 εκ.) σε σχέση με τη χρήση του 2019 (€ 0,55 εκ.), δηλαδή η μείωση οφείλεται εξολοκλήρου σε στοιχεία μη ταμειακών ροών (non-cashflow items) και μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα.

Τα έσοδα από μισθώματα του ομίλου για το 2020, ανήλθαν σε € 8,16 εκ. έναντι € 8,31 εκ. στο 2019, ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι € 7,42 εκ. στο 2020, έναντι € 7,56 εκ. στο 2019. Η αρνητική αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στην εύλογη αξία ανήλθε σε € 0,82 εκ. (31 Δεκεμβρίου 2019: κέρδος € 0,6 εκ. ), ενώ αυτή της Εταιρείας ανήλθε σε € 0,69 εκ. (31 Δεκεμβρίου 2019: κέρδος € 0,67 εκ.).

Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 5,37 εκ. για το 2020 έναντι € 6,9 εκ. στο 2019, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 5,5 εκ. για το 2020 έναντι € 6,89 εκ. για το 2019.

Διαθέτει ακόμη, κεφάλαια σε λογαριασμούς όψεως ύψους 9,25 εκατ. ευρώ, συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,1 εκατ. ευρώ (1,53 εκατ. οι δανειακές), μακροπρόθεσμες δανειακές ύψους 24,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 77,88 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη θα αποφασίσει προσεχώς για τη διανομή μερίσματος.

Η εταιρεία στις 31.12.2020 κατέχει συνολικά 26.714 ιδίες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 106.856 και κτήσης € 152.967. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές αντιστοιχούν στο 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσοστό μικρότερο του 10% που θέτει ως όριο το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εισηγμένη προέβη στην πώληση δύο επενδυτικών ακινήτων:

-          Τον Ιούλιο του 2020, ενός οικιστικού επενδυτικού ακινήτου 265 τ.μ. επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 79 στην Αθήνα για το ποσό των € 715 χιλιάδων. Το ακίνητο αγοράστηκε τον Απρίλιο του 2018 έναντι € 550 χιλιάδων, η συνολική του ανατίμηση ανήλθε στις € 165 χιλιάδες, καθώς την 30.06.2020 εκτιμήθηκε στις € 705 χιλιάδες και το κέρδος από την πώληση του που καταγράφηκε στο έτος 2020 ανήλθε στις € 10 χιλιάδες.

-          Τον Νοέμβριο του 2020, ενός οικιστικού επενδυτικού ακινήτου 185,50 τ.μ. επί της οδού Παπαφλέσσα 47 στη Νέα Ερυθραία για το ποσό των € 380 χιλιάδων. Το ακίνητο αγοράστηκε τον Μάρτιο του 2018 έναντι € 240 χιλιάδων, η συνολική του ανατίμηση ανήλθε στις € 140 χιλιάδες, καθώς την 30.06.2020 εκτιμήθηκε στις € 370 χιλιάδες και το κέρδος από την πώληση του που καταγράφηκε στο έτος 2020 ανήλθε στις € 10 χιλιάδες.

Επίσης, στις αρχές Μαρτίου 2021, η Intercontinental ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης με την φαρμακευτική Glaxosmithkline με αντικείμενο την απόκτηση, προς 12,05 εκατ. ευρώ, ενός κτιρίου γραφείων 3.180,32 τ.μ. επί της Λ. Κηφισίας 266 στο Χαλάνδρι και την μερική επαναμίσθωσή του στον υφιστάμενο ιδιοκτήτη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.