Τράπεζες
26-03-2021 | 07:46

Τράπεζες: To 30% των οφειλετών βγαίνει εθελοντικά από τον νόμο Κατσέλη

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τράπεζες: To 30% των οφειλετών βγαίνει εθελοντικά από τον νόμο Κατσέλη
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Εθελοντική παραίτηση από την προστασία του νόμου Κατσέλη για το 30% των δανειοληπτών που είχαν αιτηθεί την ένταξή τους στον νόμο, διαπιστώνουν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Κατόπιν αυτού, ξεκινούν τον αποχαρακτηρισμό των δανειοληπτών αυτών, οι οποίοι χάνουν την προστασία από την άσκηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών τους.

Όπως αναφέρουν αρμόδια τραπεζικά στελέχη στο insider.gr, κατά την απαραίτητη διαδικασία επικαιροποίησης των αιτήσεων των δανειοληπτών προκειμένου να λάβουν νέα δικάσιμο για την υπόθεσή τους, καταγράφονται «διαρροές», από το δίχτυ προστασίας που οι ίδιοι αυτοί δανειολήπτες είχαν ζητήσει, σε ένα μέσο ποσοστό της τάξεως του 30%. Οι «διαρροές» αποδίδονται στην απροθυμία της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που επιβάλλεται πλέον, προκειμένου να κριθεί, πριν φτάσει στο δικαστήριο, η επιλεξιμότητα του οφειλέτη για την παροχή προστασίας.

Ειδικότερα, περίπου το 40% των αιτούντων στον νόμο 3869/2010, με δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις (καταναλωτικά, οφειλές από κάρτες) και το 25% όσων έχουν στεγαστικό δάνειο, δεν προχώρησαν στον επαναπροσδιορισμό της αίτησής τους μέσα στις προθεσμίες που είχαν τεθεί.

Όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, μέχρι στιγμής έχουν επικαιροποιηθεί και υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους περίπου 21.000 αιτήσεις από τις 42.709 αιτήσεις που εκκρεμούσαν στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και είχαν δικάσιμους μέχρι και το 2032. Πρόκειται για αιτήσεις που είχαν αρχικά υποβληθεί την περίοδο 2014 – 2017, επομένως αφορούν σε δανειολήπτες οι οποίοι, επικαλούμενοι αδυναμία να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους, βρίσκονται σε καθεστώς ασυλίας πληρωμών εδώ και 8 χρόνια.

 

Σύμφωνα με τα στελέχη των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης, η εκούσια αποχή του 30% των δανειοληπτών με εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη από την επικαιροποίηση της αίτησής τους, υποδηλώνει ότι το ποσοστό αυτών των δανειοληπτών είχαν καταχραστεί το προστατευτικό πλαίσιο του νόμου. Επαληθεύονται, έτσι, οι εξαρχής εκτιμήσεις των τραπεζών ότι περίπου το 25% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων προερχόταν από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Σημειώνεται ότι στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία επαναπροσδιορισμού για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017.

Οι επόμενες προθεσμίες έχουν ως εξής:

α) για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017 η καταληκτική ημερομηνία επαναπροσδιορισμού είναι η 15η.4.2021.

β) για αιτήσεις με υποβολή από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, η 30ή.4.2021.

γ) για αιτήσεις με υποβολή από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, η 15η.5.2021, και

δ) για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από την 1η.1.2019 και μετά η καταληκτική ημερομηνία επαναπροσδιορισμού είναι η 31η.5.2021.

Σημειώνεται ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη πρέπει να λάβουν νέα ημερομηνία δικασίμου μέχρι τις 15 Ιουνίου και να εκδικαστούν σε πρώτο βαθμό μέσα στο 2021.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών, έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση.

Εφόσον μετέχουν στη διαδικασία νομικά πρόσωπα, αναγράφονται στην αίτηση η εταιρική επωνυμία και ο εταιρικός τύπος, καθώς και η καταστατική έδρα, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Αν ζητείται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, αναγράφονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης,

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία μπορεί να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνονται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης για την αίτηση ρύθμισης οφειλών,

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσής της, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,

ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών. Οι πιστωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άντληση των πληροφοριών αυτών, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της εισαγγελικής αρχής,

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται και από έναν ή περισσότερους από τους ομοδίκους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.