Ελλάδα
24-03-2021 | 08:34

Παπουτσάνης: Η εκτίναξη κερδών και η αισιοδοξία για το 2021

Παπουτσάνης: Η εκτίναξη κερδών και η αισιοδοξία για το 2021
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με άνοδο 33% στον κύκλο εργασιών (στα 40,84 εκατ. ευρώ έναντι 30,66 εκατ. ευρώ το 2019) και εκτίναξη κατά 183,6% των καθαρών κερδών, στα 3,821 εκατ. ευρώ έναντι 1,347 εκατ. ευρώ το 2019, ολοκλήρωσε το 2020 η εισηγμένη Παπουτσάνης. Ο τζίρος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 35,2%, στα 20,63 εκατ. ευρώ, ενώ με +34,2% κινήθηκε ο κύκλος εργασιών στις διεθνείς αγορές.

Όσον αφορά τις κατηγορίες δράσεις της εισηγμένης, ξεχωρίζει η μείωση κατά 66% στον ξενοδοχειακό τομέα που όμως αντισταθμίστηκε από άνοδο, και μάλιστα ισχυρή, άλλων τομέων. Ειδικότερα:

Επώνυμα προϊόντα: Η κατηγορία αυτή αυξήθηκε κατά 88% χάρη στην αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής αλλά και αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.

Ξενοδοχειακά προϊόντα: Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής μειώθηκαν κατά 66% ακολουθώντας την γενική τάση μείωσης του τουρισμού τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση κατά 84% σε σχέση με το έτος 2019. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε τόσο από τη διεύρυνση υπάρχουσας συνεργασίας με μεγάλο πελάτη του εξωτερικού αλλά και έναρξη νέων συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες για την παραγωγή προϊόντων τους, κυρίως σαπώνων.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνωμαζών: Η κατηγορία αυτή αναπτύχθηκε κατά 36% λόγω των εξαγωγών. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου, τη γενικότερα αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώνων και τέλος τη συνεχή διεύρυνση της προσφερόμενης γκάμας σχετικών προϊόντων.

Παράλληλα, από τις αρχές Απριλίου 2020, η Παπουτσάνης, έχοντας λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών, ενσωμάτωσε την παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών στην κύρια δραστηριότητά της, υποκαθιστώντας μέρος των απωλειών από τον ξενοδοχειακό τομέα. 

 Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2020 επηρεάστηκε θετικά (το περιθώριο ανέβηκε στο 32% από 28,7% το 2019) από: την ανάπτυξη πωλήσεων, την μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτίωσης παραγωγικότητας μέσω του επενδυτικού πλάνου, τις πρώτες ύλες που κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, την είσοδο στα αντισηπτικά που έχουν ανάλογη των ξενοδοχειακών κερδοφορία.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 7,45 εκατ. ευρώ (+100%), με το περιθώριο να ανεβαίνει στο 18,3% από περίπου 12,1% το 2019. Το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 9,4% από 4,4%.

Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση 10%, κυρίως λόγω μεταβλητών, ως προς τον κύκλο εργασιών δαπανών. Κατά το τελευταίο τρίμηνο τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις ύψους 0,6 εκατ. ευρώ.

 Το 2020 η εταιρεία προχώρησε σε συνολική επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Για το 2021 η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,05 ευρώ/μετοχή.

Είναι σε εξέλιξη το επενδυτικό πλάνο το οποίο θα ολοκληρωθεί το α’ εξάμηνο του 2021 με στόχο τον διπλασιασμό της δυναμικότητας στην μορφοποίηση σαπώνων, την περαιτέρω μείωση του παραγωγικού κόστους και την είσοδο σε νέα προϊόντα (συνθετική σαπωνόμαζα).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 8,2 (έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το 2019), που αντιστοιχεί στο 20% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Εταιρείας (έναντι 18% το 2019) και στο 16% του συνολικού ενεργητικού της (έναντι 14% το 2019). Το κεφάλαιο κίνησης ανήλθε σε 4,4 εκατ. Ευρώ, έναντι 2,5 την 31.12.2019.

Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 21,669 εκατ. ευρώ, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 15,544 εκατ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 14,141 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ροές έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την αύξηση των αποθεμάτων λόγω των ξενοδοχειακών προϊόντων, τον κίνδυνο ελλείψεων υλικών και την αύξηση της δραστηριότητας αλλά και με ποσό 1,4 εκατ. Ευρώ που αφορά απαίτηση ΦΠΑ χρήσης ως συνέπεια της έκτακτης μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα τα οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ειδικότερα:

Λειτουργικές Ροές: 5,305 εκατ. ευρώ από 3,831 εκατ. ευρώ. Επενδυτικές Ροές: -6.497 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτικές Ροές: 2.797 εκατ. ευρώ. Καθαρή Αύξηση στα Ταμειακά Διαθέσιμα: 1.605 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης: 4,257 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 2,651 εκατ. ευρώ το 2019.

Σύμφωνα με σχετική παρουσίαση της εταιρείας, αναφορικά με τις προοπτικές για το 2021, στον κύκλο εργασιών αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά μια σειρά παραγόντων:

• η διατήρηση της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής προστασίας και η είσοδος της εταιρίας σε απολυμαντικά επιφανειών για οικογενειακή και βιομηχανική χρήση.

• η ενίσχυση της κατηγορίας των επώνυμων προϊόντων μέσω ενός στρατηγικού πλάνου καινοτομίας, επικοινωνίας και επέκτασης σε νέες προϊοντικές κατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτό, το 2021 θα είναι μία χρονιά μεγάλων λανσαρισμάτων, σημαντικής ανάπτυξης του κωδικολογίου και δυνατής παρουσίας στα καταστήματα, με αποκορύφωμα τον εορτασμό των 150 χρόνων της Παπουτσάνης στην Ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, η εταιρεία επενδύει ενεργά στην ανάπτυξη των συστημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού με αντικείμενο την απευθείας εξυπηρέτηση των μεγάλων αλυσίδων λιανικής.

• η πλήρης ανάπτυξη συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία στον τομέα παραγωγής σαπώνων η οποία εξελίσσεται ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και η έναρξη νέων συνεργασιών με εταιρείες του εξωτερικού.

• η εκτιμώμενη βελτίωση της αγοράς των ξενοδοχειακών προϊόντων σε σχέση με το 2020 καθώς αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε ένα βαθμό η εικόνα του τουρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, τουλάχιστον κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους θα ξεκινήσει και η υλοποίηση νέων συνεργασιών με μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ευρώπη, συμφωνίες που είχαν συναφθεί ήδη από το 2019 αλλά καθυστέρησε η έναρξή τους λόγω της πανδημίας.

• η έμφαση σε νέα καινοτόμα οικολογικά προϊόντα χωρίς ανάγκη χρήσης πλαστικής συσκευασίας και με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακος. Η εταιρία έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και έχει συνάψει συνεργασίες για την παραγωγή των εν λόγω προϊόντων. Στόχος είναι η καθετοποίηση αυτής της παραγωγής, με παράλληλη σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.