Ελλάδα
17-03-2021 | 11:05

Πώς μπορούν να συνυπάρξουν οι Ανανεώσιμες Πηγές και η Βιοποικιλότητα

Newsroom
Μοιράσου το
Πώς μπορούν να συνυπάρξουν οι Ανανεώσιμες Πηγές και η Βιοποικιλότητα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα με τη μέγιστη διείσδυση των ΑΠΕ μπορεί να γίνει με τρόπους που θα μετριαστούν οι επιπτώσεις στη φύση αρκεί τα κέντρα λήψης αποφάσεων, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίσουν εγκαίρως και να ενσωματώσουν στις στρατηγικές τους όλα τα ρίσκα.

Αυτό υποστηρίζει σε πρόσφατη έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Διατήρησης της Φύσης, η οποία προέκυψε από μια κοινή προσπάθεια μεταξύ του IUCN και του The Biodiversity Consultancy, σε συνεργασία με τους περιβαλλοντικούς οργανισμούς μέλη της IUCN καθώς και εταιρείες ενέργειας όπως η Électricité de France (EDF), η Energias de Portugal (EDP) και η Shell, ενώ ανάμεσα στους οργανισμούς στελέχη των οποίων συνεισέφεραν στην έκθεση περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή ένωση αιολικής ενέργειας WindEurope και το Δίκτυο για τις Α.Π.Ε. REN21.

Η έκθεση σημειώνει ότι είναι κρίσιμης σημασίας να επιτευχθεί μια μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τρόπο που να αποφεύγεται η οποιαδήποτε βλάβη και ταυτόχρονα να διαφυλάσσεται ο φυσικός πλούτος και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την υποστήριξη όλων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε κάθε φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων ΑΠΕ. 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι που υπάρχουν για την φύση έχουν εντοπιστεί σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο και ότι έχει ληφθεί κάθε μέτρο προκειμένου να εξαλειφθούν. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μπορούν να ενσωματώσουν παρόμοιες εγγυήσεις στα δάνεια και στις επενδύσεις και οι ενεργειακές εταιρείες πρέπει να αποφύγουν, να ελαχιστοποιήσουν, να αποκαταστήσουν και να αντισταθμίσουν τις λοιπές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συγκεκριμένων έργων.

Σύμφωνα με την έκθεση:

  • Η κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του πλανήτη και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι συνυφασμένες με την ανάπτυξη μεγαλύτερης κλίμακας έργων Α.Π.Ε.,
  • Οι επενδυτές πρέπει να προσέχουν ώστε τα έργα Α.Π.Ε. που αναπτύσσουν, να μην δημιουργούν άθελά τους κινδύνους για τη φύση και τα οικοσυστήματα.  Ο ορθός σχεδιασμός και ο έγκαιρος προσδιορισμός των επιπτώσεων είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη της κατάλληλης χωροθέτησης των έργων. Για αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Άλλα μέτρα που συνιστώνται από τις οδηγίες περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας για την προσωρινή παύση λειτουργίας επιλεγμένων ανεμογεννητριών για την προστασία των πτηνών και άλλων ειδών όταν διαπιστώνεται κίνδυνος από παρατηρητές πεδίου, ή βάσει εικόνας ή ραντάρ.
  • Οι νέες οδηγίες παρέχουν συμβουλές για την προστασία της βιοποικιλότητας καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, δηλαδή τον αρχικό σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία και την απεγκατάσταση. Προσφέρουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή μιας ιεραρχίας μέτρων μετριασμού (αποφυγή, ελαχιστοποίηση, αποκατάσταση και αντιστάθμιση) των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.
  • Οι οδηγίες προσφέρουν επίσης προτάσεις για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για το πώς μπορούν να διαδραματίσουν και άλλους θετικούς ρόλους, π.χ. μέσω της αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοτόπων.
     

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.