Επιχειρήσεις
11-03-2021 | 19:36

Premia: Στο 87,64% το ποσοστό των Sterner Stenhus Greece και Nequiter Invest

Newsroom
Μοιράσου το
Premia: Στο 87,64% το ποσοστό των Sterner Stenhus Greece και Nequiter Invest
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Συνολικά 14.758.360 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας Premia Properties, που αντιστοιχούν στο 87,64%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, κατείχαν ή ήλεγχαν η Sterner Stenhus Greece AB και η Nequiter Invest AB. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 

Η εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αφενός από την Sterner Stenhus Holding AB, τον κ. Ηλία Γεωργιάδη, την Nequiter Invest AB, τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg την 10.03.2021 και αφετέρου από την ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον κ. Ηλία Τσίκλο την 11.03.2021, ότι επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία:

Α) Την 08.03.2021, που αποτελεί και τη σχετική ημερομηνία μεταβολής, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. 18.204.903 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €9.102.451,50 με εισφορές σε είδος (η «Αύξηση»), η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 20.11.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Από τις 18.204.903 νέες μετοχές της Αύξησης, 11.358.398 μετοχές διατέθηκαν στην εταιρεία Sterner Stenhus Greece AB και 6.846.505 μετοχές διατέθηκαν στην εταιρεία ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,54% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο κ. Ηλίας Τσίκλος ελέγχει την εταιρεία ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και έτσι σήμερα ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο κ. Ηλίας Τσίκλος μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρείας, ήτοι της εταιρείας ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Εταιρεία, ανέρχεται σε 6.846.505 μετοχές ή ποσοστό 19,54% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Β) Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης και πριν την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α., ο συνολικός ο αριθμός των μετοχών που κατείχε άμεσα η Sterner Stenhus Greece AB στην Εταιρεία (εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές) διαμορφώθηκε σε 21.734.415 μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 62,02% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ο αριθμός των μετοχών που κατείχε άμεσα η Nequiter Invest AB ανέρχετο σε 4.427.508 μετοχές, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 12,63% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, την 22.01.2021, η Sterner Stenhus Greece AB μεταβίβασε εκτός χρηματιστηρίου (αφού επρόκειτο για μη εισηγμένες μετοχές) στη Nequiter Invest AB, συνολικά 1.787.541 μετοχές της Αύξησης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης, η Sterner Stenhus Greece AB πλέον κατέχει άμεσα 19.946.874 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,919% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ο αριθμός των μετοχών που κατέχει πλέον άμεσα η Nequiter Invest AB στην Εταιρεία ανέρχεται σε 6.215.049 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,735% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Γ) Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δυνάμει της από 20.07.2020 προκαταρκτικής συμφωνίας (και της από 27.07.2020 οριστικής συμφωνίας) που υπεγράφη μεταξύ της Sterner Stenhus Greece AB και της Nequiter Invest AB, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η τελευταία θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία υπέρ της εκλογής των προσώπων που ορίζονται από την Sterner Stenhus Greece AB στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και ότι εν γένει θα ασκεί τα δικαιώματά ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία κατά τρόπο συνεπή προς τις προτάσεις της Sterner Stenhus Greece AB.

Επομένως, συνεπεία της υπογραφής των παραπάνω συμφωνιών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ελέγχει η Sterner Stenhus Greece AB σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB (η οποία ελέγχεται από τον κ. Jan Gösta Lennart Lindeberg και ο οποίος κατ’ επέκταση ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου της τελευταίας) σύμφωνα με το αρ. 10 στοιχείο α) του ν. 3556/2007, ανέρχεται στο 74,65% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης ελέγχει την Sterner Stenhus Holding AB, η οποία ελέγχει την Sterner Stenhus Greece AB. Ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο κ. Ηλίας Γεωργίαδης μέσω των ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, ήτοι Sterner Stenhus Holding AB και Sterner Stenhus Greece AB στην Εταιρεία, ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 74,65% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, η Sterner Stenhus Greece AB και η Nequiter Invest AB κατείχαν ή ήλεγχαν 14.758.360 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούν στο 87,64%, επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.