Επιχειρήσεις
11-03-2021 | 19:26

Paperpack: Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο αντάλλαγμα από την Orlando

Newsroom
Μοιράσου το
Paperpack: Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο αντάλλαγμα από την Orlando
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ως δίκαιο και εύλογο κρίνει το διοικητικό συμβούλιο της Paperpack το τίμημα που προσφέρει η Orlando Equity, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής της. «Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα της Εταιρείας και δεν θα έχει δυσμενή αντίκτυπο στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία καθώς και στους όρους της απασχόλησής τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

Ειδικότερα, 

1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (€6,70 ανά Μετοχή):  
α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και  
β)  υπερβαίνει  κατά  20,72%  την  τιμή  που  προσδιόρισε  ο  Χρηματοοικονομικός  Σύμβουλος.

2. Τα  επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, αξιολογούνται θετικά καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διασφάλιση  της  συνέχισης της λειτουργίας  της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές.

3. Δεδομένων των δηλώσεων του Προτείνοντος στο Πληροφοριακό Δελτίο, η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα της Εταιρείας και δεν θα έχει δυσμενή αντίκτυπο στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία καθώς και στους όρους της απασχόλησής τους.

4. Η  Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3461/2006

Σημειώνεται πως η Δημόσια  Πρόταση  αφορά  στην  απόκτηση  του  συνόλου  των  κοινών  ονομαστικών,  μετά ψήφου,  άυλων  μετοχών  εκδόσεως  της Εταιρείας, ονομαστικής  αξίας  €0,30  έκαστη, ελεύθερων  από  κάθε φύσεως  βάρη  και  δικαιώματα  τρίτων,  οι  οποίες  έχουν  εισαχθεί  και αποτελούν αντικείμενο  διαπραγμάτευσης  στο  Χρηματιστήριο  Αθηνών  (εφεξής  οι «Μετοχές»), οι  οποίες κατά  την  ημερομηνία  στην  οποία  ο  Προτείνων  ξεκίνησε τη διαδικασία  της  Δημόσιας  Πρότασης δεν ανήκαν στην κυριότητα του Προτείνοντα  ή των Συντονισμένων Προσώπων (όπως ορίζονται κατωτέρω). Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση αφορά σε 394.288 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 9,974% του συνολικού  καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου  και  των  δικαιωμάτων  ψήφου  τα Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.