Τράπεζες
10-03-2021 | 17:34

Eurobank: Πρώτη Τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη ΝPE το 2021 - Το επιχειρησιακό σχέδιο για 2021 - 2022

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Eurobank: Πρώτη Τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη ΝPE το 2021 - Το επιχειρησιακό σχέδιο για 2021 - 2022
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την τιτλοποίηση Cairo το 2020, η Eurobank προχωράει στον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την περίοδο 2021-2022, ο οποίος περιλαμβάνει την περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και την ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Πιο αναλυτικά, προγραμματίζεται εντός της τρέχουσας χρονιάς νέα τιτλοποίηση NPEs συνολικού ύψους περίπου €3,3 δισ. με την κωδική ονομασία «Mexico», η οποία λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, θα οδηγήσει στη μείωση του δείκτη των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021, περίπου στο 9,0%, το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και περίπου στο 6,0% το 2022, προσεγγίζοντας έτσι τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 152 μονάδες βάσης το 2020 σε περίπου 130 το 2021 και 60 το 2022, επιτρέποντας την ενίσχυση της κερδοφορίας και την επίτευξη διψήφιας απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα €0,10 το 2021 και €0,15 το 2022. Παρά την κεφαλαιακή επίπτωση από την τιτλοποίηση «Mexico», ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αναμένεται να αυξηθεί από 12,0% το 2020 σε περίπου 12,8% το 2021 και 13,7% το 2022. Ταυτόχρονα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οργανικά άνω των 100 μονάδων βάσης από το 2022 και μετά, ανοίγοντας το δρόμο για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους. Οι επιχειρησιακοί στόχοι για τη διετία 2021-2022 είναι οι εξής:

insider

 

Πρώτη Τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη ΝΡΕ το 2021

 

Κατόπιν της νέας τιτλοποίησης («Mexico»), ύψους περίπου 3,3 δισ. ευρώ που θα πραγματοποιήσει φέτος, η Eurobank θα γίνει η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη NPEs το 2021. Pro-forma για τη συναλλαγή αυτή, ο δείκτης NPEs διαμορφώνεται από 14,0% σε 6,7%. Λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, ο δείκτης των NPEs αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 9,0% στο τέλος του 2021, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και περίπου 6,0% το 2022, συγκλίνοντας έτσι προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σημειώνεται ότι το 2020 η Eurobank μείωσε τα συνολικά NPEs κατά €7,3δισ. έναντι του 2019, σε €5,7δις. Ο δείκτης NPE μειώθηκε κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, στο 14%, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 660 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 61,9% στο τέλος του 2020 και περιλαμβάνει €400εκ. πρόσθετο απόθεμα προβλέψεων εν αναμονή της επίπτωσης της πανδημίας. Σημαντική βελτίωση κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση κατέγραψε και ο δείκτης των NPEs ως ποσοστό των προβλέψεων και των κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 (Texas ratio) σε 63%, από 92% το 2019.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε €572εκ. και αντιστοιχούσαν σε 152 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, έναντι στόχου 90 μονάδων βάσης πριν την πανδημία Covid-19.

Το 2020 η Eurobank πέτυχε αύξηση καθαρών κερδών στα 544εκ. ευρώ από 257εκ. το 2019, καθώς και ενίσχυση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 4,2% σε 865εκ. ευρώ, έναντι στόχου 840εκ. ευρώ.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, το 2020 η Eurobank απέδειξε την ανθεκτικότητά της παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 865 εκ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Στην επίδοση αυτή συνέβαλε το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, που περιλαμβάνει επίσης δύο συστημικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα υψηλής απόδοσης. «Η κερδοφορία μας, σε συνδυασμό με ενέργειες οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων, μάς επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Η σταθερότητα των εσόδων, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προβλέψεις, στηρίζουν την κερδοφορία το τρέχον έτος, ενώ η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει του χρόνου σε διψήφιο ποσοστό, όπως ακριβώς είχαμε εκτιμήσει πριν από την εκδήλωση της πανδημίας», ανέφερε ο κ. Καραβίας.

Σημειώνεται ότι το 2020 οι εκταμιεύσεις δανείων της Eurobank σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα έφτασαν σε 6,4δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση των τελευταίων 10 ετών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.