Τράπεζες
11-02-2021 | 11:41

BFF Banking Group: Ανθεκτικά οικονομικά αποτελέσματα το 2020

Newsroom
Μοιράσου το
BFF Banking Group: Ανθεκτικά οικονομικά αποτελέσματα το 2020

Στα 65 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 21% από το 2019,  ανήλθε το 2020 η συνολική συνεισφορά της ελληνικής δραστηριότητας factoring στις εργασίες του Ομίλου  BFF Banking Group. 

Ο Όμιλος BFF Banking Group παρουσίασε το 2020 ανθεκτικά οικονομικά αποτελέσματα, ευθυγραμμισμένα με τις τάσεις που σημειώθηκαν κατά τα προηγούμενα τρίμηνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου:

Για τη συνολική χρήση του 2020 τα προσαρμοσμένα έσοδα ανήλθαν σε 97,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (στο +7% μη υπολογίζοντας τις εισπράξεις τόκων καθυστερημένης αποπληρωμής). Στα 65 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική συνεισφορά της ελληνικής δραστηριότητας factoring στις εργασίες του Ομίλου. 

Οι νέες εργασίες ανήλθαν σε  5,8 δισ. ευρώ (αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

Το χαρτοφυλάκιο δανεισμού των πελατών παρέμεινε σταθερό ως αποτέλεσμα γρηγορότερων εισπράξεων. Υπεραπόδοση σε σχέση με την ιταλική αγορά factoring. Ποσοστό της τάξεως του 43% εκτός Ιταλίας - ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 41% που σημειώθηκε κατά το τέλος του 2019. 
Αυξημένος όγκος μη-αναγνωρισμένων και εκτός προϋπολογισμού τόκων καθυστερημένης αποπληρωμής στα 406 εκατ. ευρώ. 

Επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων της τάξεως των 4,2 δισ. ευρώ με 0,6 δισ. ευρώ μη χρησιμοποιούμενες πιστωτικές γραμμές. 

Χαμηλό προφίλ ρίσκου, με καθαρά μη-εξυπηρετούμενα δάνεια μειωμένα κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το κόστος ρίσκου ανήλθε σε 8 μ.β. ενώ ο δείκτης κάλυψης είναι της τάξεως του 84%. Αμελητέος όγκος αναστολών πληρωμών από πιστώσεις, στα 3 εκατ. ευρώ ή 0,07% του υπολοίπου δανείων  έναντι πελατών στις 31/12/2020.  

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση (ο δείκτης CET1 και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης ανήλθαν σε 15,5% και 21,6% αντίστοιχα) με πλεονάζον κεφάλαιο της τάξεως των 107 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο του 15% σε ό,τι αφορά τον συνολικό κεφαλαιακό δείκτη. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 26% συνυπολογίζοντας τα συνολικά μερίσματα. 

Τα συνολικά μερίσματα των χρήσεων 2019 και 2020 ανέρχονται σε 169 εκατ. ευρώ και είναι έτοιμα προς αποκοπή, δεν συνυπολογίζονται στους κεφαλαιακούς δείκτες. Ο Όμιλος αναμένει σχετική ενημέρωση από την Τράπεζα της Ιταλίας προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία αποκοπής. 

Εφαρμογή του νέου κανονισμού ορισμού αθέτησης (DoD): θετική επίδραση στον δείκτη CET1 και στον συνολικό κεφαλαιακό δείκτη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4,5% και 6,6% αντίστοιχα, σε συνέχεια και της στάθμισης ρίσκου που εφαρμόζει ήδη ο ανταγωνισμός. 

DEPObank: Η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η συνεπακόλουθη συγχώνευση αναμένονται μέσα στο α’ τρίμηνο του 2021. Η νέα εταιρική οντότητα που θα προκύψει θα παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. 
 
Κριτήρια ESG: Ισχυρή δέσμευση για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, ευθυγραμμισμένη με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών. Οι σχετικές, μη-οικονομικής φύσεως πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν στο πλαίσιο των επικείμενου ετήσιου απολογισμού. 
 
Ελλάδα: Η συνεισφορά της ελληνικής δραστηριότητας factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής στον κύκλο εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ (έναντι 54 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο) σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 21%. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.