Επιχειρήσεις
25-01-2021 | 17:48

Pasal: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 1,78 εκατ. μετοχών

Newsroom
Μοιράσου το
Pasal: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 1,78 εκατ. μετοχών
Η εταιρεία «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» διευκρινίζει ότι την 22.01.2021 η σουηδική εταιρεία με την επωνυμία Sterner Stenhus Greece AB μεταβίβασε εκτός χρηματιστηρίου (αφού πρόκειται για μη ακόμη εισηγμένες μετοχές) 1.787.541 κοινές, ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας στη σουηδική εταιρία Nequiter Invest AB. 
 
Οι ως άνω μεταβιβασθείσες μετοχές αποτελούν μέρος των 18.204.903 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη και τιμή διάθεσης €1,10 ανά μετοχή, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €9.102.451,50 με εισφορές σε είδος, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 20.11.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. 
 
Σημειώνεται ότι, από τις 18.204.903 νέες μετοχές της Αύξησης, 11.358.398 μετοχές διατέθηκαν στην εισφέρουσα εταιρία Sterner Stenhus Greece AB και 6.846.505 μετοχές διατέθηκαν στην εισφέρουσα εταιρία ΝΟΕ Α.Ε. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση στο πλαίσιο του ν. 3556/2007, η Sterner Stenhus Greece AB και η Nequiter Invest AB κατείχαν ή ήλεγχαν το 87,64% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 74,65%. 
 
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, συνεπεία της από 27.07.2020 συμφωνίας μεταξύ της Sterner Stenhus Greece AB και της Nequiter Invest AB, με την οποία συμφωνήθηκε ότι η τελευταία θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Εταιρία υπέρ της εκλογής των προσώπων που ορίζονται από την Sterner Stenhus Greece AB στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθώς και ότι θα ασκεί τα δικαιώματά ψήφου που κατέχει στην εταιρεία κατά τρόπο συνεπή προς τις προτάσεις της Sterner Stenhus Greece AB, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ελέγχει η Sterner Stenhus Greece AB (σε συνδυασμό με τη Nequiter Invest AB σύμφωνα με το αρ. 10 στοιχείο α) του ν. 3556/2007), εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο, ήτοι 74,65% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ακόμη και μετά την ως άνω μεταβίβαση των 1.787.541 μετοχών από την Sterner Stenhus Greece AB στην Nequiter Invest AB. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.