Συνολικά σχεδόν 16 δισ. ευρώ «τζόγαραν» οι Έλληνες  το 2019 τόσο σε επίγεια όσο και σε διαδικτυακά παιχνίδια. Αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που παρακολουθεί το σύνολο των εταιρειών του κλάδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, με βάση τα στοιχεία  του 2019, ο συνολικός κύκλος εργασιών (TGR) της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, ανήλθε σε 15.96 δισ.  ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,7% σε σύγκριση με το 2018. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, όπως είναι φυσικό, αύξηση καταγράφηκε και στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) που ανήλθαν σε 2.23 δισ. ευρώ ευρώ,  καταγράφοντας θετική μεταβολή 5,25% έναντι του 2018. Τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά (remote gambling) καταλαμβάνουν μερίδιο 53,31% του συνολικού κύκλου εργασιών  ενώ αυτά που διεξάγονται επίγεια (land based) καταλαμβάνουν μερίδιο 46,69%.

Στοιχεία Τυχερών Παιγνίων 2019

Οριακή πτώση στα καζίνο

Αντίστοιχα, ειδικά για τα 10 καζίνο που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, από τα παίγνια που διεξάγονται σε αυτά προήλθε το 10,53% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των παιγνίων, καταγράφοντας πτώση 0,90% σε σχέση με το 2018  και το 11,07% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων, καταγράφοντας επίσης  πτώση -0,64% σε σχέση με το 2018. Με βάση τα στοιχεία της τετραετίας 2016 – 2019, το 71,15% του κύκλου εργασιών  των επιχειρήσεων καζίνο προήλθε από τα slot machines, ενώ ο κύκλος εργασιών που προήλθε από τα επιτραπέζια παίγνια (tables) ανήλθε σε ποσοστό 28,85%. Αντίστοιχα, τα ακαθάριστα έσοδα  από τα slot machines ανήλθαν στο 66,12% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων αυτών, ενώ αυτά που προήλθαν από τα επιτραπέζια παίγνια ανήλθαν σε ποσοστό 33,88%.

Άνοδος στο Online Gambling

Στον αντίποδα, σταθερά ανοδική είναι η αγορά των διαδικτυακών παιγνίων.  Συγκεκριμένα, το 2019, τα έσοδα που προήλθαν από τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά παρουσίασαν αύξηση 19,8% επί του συνολικού τζίρου και 10,91% επί των ακαθαρίστων εσόδων σε σύγκριση με το 2018. Επιπλέον, από τα παίγνια αυτά προήλθε το 53,31% του συνολικού κύκλου εργασιών  όλων των παιγνίων, ποσοστό που κατέγραψε αύξηση 2,27% σε ετήσια βάση και το 19,63% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων καταγράφοντας  αύξηση 1%, σε σύγκριση πάντοτε με το 2018.

Την πρώτη θέση μεταξύ των διαδικτυακών παιγνίων στο ως προς τα ακαθάριστα έσοδα κατά την περίοδο 2016-2019 καταλαμβάνουν μακράν τα παίγνια κατηγορίας Betting, στην οποία περιλαμβάνονται το fixed odds betting, το in play betting και το virtual betting, με ποσοστά που κυμαίνονται από 73,47% έως 76,31%, τα οποία, ωστόσο, παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις πτωτική τάση την τελευταία διετία. Ακολουθούν τα παίγνια On line Casino που περιλαμβάνουν τα virtual slots καθώς και τα live casino games, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστά από 15,71% έως 23,88%, και τέλος, τα παίγνια Poker που κινούνται με πτωτικές τάσεις κλείνοντας το 2019 με ποσοστό 2,65% των ακαθαρίστων εσόδων από 7,98% το 2016.