Επιχειρήσεις
17-03-2020 | 16:17

Καζίνο Ελληνικού: Πώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο ο διαγωνισμός

Μοιράσου το
Καζίνο Ελληνικού: Πώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο ο διαγωνισμός

Αίτηση αναστολής της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίησή της, έχει η Hard Rock International για το καζίνο στο Ελληνικό, μετά την απόρριψη της προσφυγής της από την Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Κατά το νόμο η αναστολή συζητείται εντός 30 ημερών και εντός 20 ημερών εκδίδεται η απόφαση επ’ αυτής, ωστόσο, όλα τα ανωτέρω πιθανόν να επηρεάζονται δραστικά από την τρέχουσες έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της μη συζήτησης υποθέσεων στο ΣτΕ.

Αν η Hard Rock δεν επιτύχει την έκδοση προσωρινής διαταγής από το ΣτΕ, η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) δικαιούται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της ΜOHEGAN/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Θεωρητικά, ο τεχνικός φάκελος μπορεί να ανοίξει όσο δεν υπάρχει προσωρινή διαταγή που να εμποδίζει τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ο πραγματικός χρόνος που θα χρειαστεί η επιτροπή του διαγωνισμού για την αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου εξαρτάται από το περιεχόμενο του τελευταίου και τις τυχόν εσωτερικές διαδικασίες που θα ακολουθήσει η ΕΕΕΠ.

Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή της Hard Rock

Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Με την προσφυγή της η Hard Rock ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση της ΕΕΕΠ, τόσο κατά το μέρος κατά το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά της, όσο και κατά το μέρος κατά το οποίο έγινε αποδεκτή η προσφορά της ένωσης προσώπων INSPIRE Athens (MΟHEGAN / ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Η ΑΕΠΠ τόνισε με την απόφαση ότι αρκούσε να συντρέχει έστω και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕΕΠ αποφάσισε την απόρριψή της προσφοράς της Hard Rock. Εν προκειμένω, αποφάσισε ότι συντρέχουν περισσότεροι, μεταξύ των οποίων και ουσιώδης πλημμέλεια στην έκδοση της εγγυητικής επιστολής.

Παράλληλα η ΑΕΠΠ, αποδεχόμενη τις απόψεις της ΕΕΕΠ και την παρέμβαση των MOHEGAN/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Hard Rock για αναρμοδιότητα της ΕΕΕΠ, «σύγκρουση συμφερόντων» αλλά και όσα η Hard Rock ισχυρίστηκε για την ένωση προσώπων των τελευταίων. 

Η απόφαση είναι ομόφωνη και ξεδιπλώνεται σε 106 σελίδες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.