Απορρίφθηκε, κατά τις πληροφορίες, η προσφυγή της Hard Rock για το καζίνο στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  απέρριψε την προσφυγή της Hard Rock International, κάνοντας δεκτή την παρέμβαση της Επιτροπής Παιγνίων.

Η απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έγινε γνωστή σήμερα, Παρασκευή και επιβεβαιώνει πως οι διαδικασίες για το καζίνο στο Ελληνικό προχωρούν κανονικά.

Ομόφωνη η απόφαση

Η απόφαση της ΑΕΠΠ ήταν ομόφωνη, ενώ εξηγεί αναλυτικά τους λόγους που απορρίφθηκε η προσφυγή της Hard Rock.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Επιτροπή Παιγνίων είχε αποφανθεί πως σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση της άδειας για το καζίνο στο Ελληνικό, έχει προκριθεί μόνο η κοινοπραξία Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.