Την εξαγορά της ιταλικής εταιρείας μεταλλικού νερού και αναψυκτικών Lurisia ανακοίνωσε η Coca-Cola ΗΒC την Παρασκευή.

H εξαγορά πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη μητρική The Coca-Cola Company.

Το συνολικό τίμημα που καταβάλλουν οι Coca-Cola HBC και η The Coca-Cola Company, με την επιφύλαξη των συνήθων προσαρμογών, ανέρχεται σε 88 εκατ. ευρώ.