Διακόπτονται από σήμερα όλες οι επιβατικές πτήσεις από την Βρετανία και την Τουρκία, βάσει κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και τις σχετικής NOTΑΜ η οποία θα δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως διευκρινίζεται στην ΚΥΑ, το μέτρο αυτό που λαμβάνεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού, θα ισχύσει έως τις 15 Απριλίου. Σημειώνεται ότι στην ΚΥΑ αναφέρεται ως ώρα ισχύς του μέτρου η 6η πρωινή σήμερα αλλά για να τεθεί σε εφαρμογή απαιτείται η έκδοση NOTAM η οποία θα αναφέρει ότι το μέτρο εφαρμόζεται από σήμερα τα μεσάνυχτα.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ΚΥΑ για την περίπτωση της Τουρκίας απαγορεύεται η προσγείωση όλων των αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία καθώς και όλων των θαλάσσιων, σιδηροδρομικών αλλά και οδικών συνδέσεω. Επιπλέον απαγορεύεται και η είσοδος προσώπων στην Ελληνική επικράτεια από την Τουρκία,  για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια την

Ωστόσο η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει:

  1. Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,
  2. Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
  3. Τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα απόφαση δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις προαναφερθείσες χώρες.