Την περιστολή προνομίων πρώην πρωθυπουργών, πρώην προέδρων της Βουλής και πρώην προέδρων κοινοβουλευτικών ομάδων επικύρωσε η ολομέλεια της Βουλής, κατόπιν σχετικής πρότασης του προέδρου του σωματος, Νίκου Βούτση. Οι αλλαγές ψηφίστηκαν από όλους τους βουλευτές, πλην αυτών της Βουλής, οι οποίοι δήλωσαν «παρών».

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση άνω των 40 μετακλητών υπαλλήλων από όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πρώην προέδρους της Βουλής και τους πρώην προέδρους κοινοβουλευτικών ομάδων.

Ακόμη, ορίζεται ότι με την πάροδο δύο βουλευτικών περιόδων μετά τη λήξη της θητείας τους, μπορούν να διορίζουν μόνο ένα μετακλητό υπάλληλο.

Ο νέος κανονισμός επιλύει τέλος και το ζήτημα των συμβάσεων εργασίας, προσδίδοντας αναδρομική ισχύ σε ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.